OSOBOWOŚĆ ROKU 2017: powiat bielski. Plebiscyt Dziennika Zachodniego GALERIA NOMINOWANYCH

Redakcja
Barbara Bielaczyc, kierowniczka Teatru Muzycznego Movimento, nominowana za krzewienie kultury muzyczno-teatralnej, dostarczanie wielu emocji i wzruszeń, a także promowanie Czechowic-Dziedzic i uzdolnionych młodych ludzi z tego miasta na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach wokalnych, a także scenach zawodowych.
Plebiscyt Osobowość Roku 2017. Koniec roku i początek nowego to czas podsumowań i rankingów. Jak co roku „Dziennik Zachodni” nagrodzi osoby, które w 2017 roku wyróżniły się szczególnymi osiągnięciami w różnych dziedzinach, osiągnęły sukcesy i znacząco zasłużyły się dla swojej lokalnej społeczności. Laureatów Plebiscytu Osobowość Roku wybierają Czytelnicy. Tutaj prezentujemy ZDJĘCIA KANDYDATÓW plebiscytu Osobowość Roku 2017 z powiatu bielskiego.

Wideo