Projekt uchwały w sprawie ustanowienia programu pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, został przyjęty. Był jednym z punktów obrad Rady Ministrów 31 lipca. Jakie wsparcie trafi do rolników?

Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi zapowiedział jeszcze w ubiegłym tygodniu, że we wtorek podczas posiedzenia rządu zapadną decyzje dotyczące kwoty pomocy dla rolników poszkodowanych przez suszę.

- Kończą się szacunki związane z suszą. Chciałem, żeby zakończyły się w ubiegłą sobotę, ale okazuje się, że nadal są gminy, które szacują. Niektórzy rolnicy decydują się jeszcze zgłaszać swoje starty.

Na podstawie protokołów od wojewodów zbilansujemy straty i Rada Ministrów na najbliższym posiedzeniu określi zarówno wielkość potrzebnych środków, jak również narzędzia wsparcia - mówił w piątek szef resortu rolnictwa. Straty dotyczą ok. 2 mln ha.

Rząd przyjął program pomocy dla rolników po suszy w 2018 roku

Pomoc wyniesie w tym roku 799,5 mln zł. [/b] "Niemal 700 mln stanowić będą dopłaty do ha zniszczonych upraw. To więcej niż wynosiły szacunki gmin, które mówiły o szkodach w wysokości 563 mln zł", przekazał na Twitterze Jacek Podgórski, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej

Jan Krzysztof Ardanowski: - Formy pomocy, które będą realizowane to cała paleta pomocy. To nie jest tak, że każde gospodarstwo ma jednakowe oczekiwania. W dużych gospodarstwach, kiedy przypada na jesieni spała kredytów, chcą prolongowania, rozłożenia na lepsze raty, nie tylko prostej dopłaty do hektara. Zakładamy, że kryzys nie będzie trwał wiecznie. W ofercie znajdzie się m.in. kredyt na odtworzenie produkcji na pół procenta.

- Część mniejszych gospodarstw oczekuje umorzenia podatków, to w gestii samorządów. Umorzenie składek KRUS też jest w ofercie. Oczekujemy protokołów z gmin, żeby można było przystąpić do naliczania dotacji, które rząd zatwierdził. Proszę, żeby gminy przyspieszały prace - apeluje minister.

- Dla gospodarstw z 70% strat będziemy stosowali pomoc 1000 zł do ha. Z pełnej pomocy publicznej mogą korzystać ubezpieczeni, dla tych, którzy ubezpieczenia nie mają - dotacje będą mniejsze. To regulują przepisy unijne.

Dla rolników, na których gruntach starty były od 30 do 70% stawki zostaną określone po zebraniu raportów i zliczeniu strat.

Podsumujmy - formy pomocy dla rolników poszkodowanych przez suszę 2018:

  • dotacje dla producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (dotacje będą przysługiwały do powierzchni upraw, na których szkody spowodowane tegoroczną suszą lub powodzią objęły co najmniej 30 proc. danej uprawy),
  • dotacje dla podatników podatku rolnego, którzy w 2018 r. prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła susza lub powódź w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,
  • spłata przez ARiM na rzecz banków pełnego oprocentowania (przez okres nie dłuższy niż 2 lata) w przypadku zawieszenia przez nie spłaty preferencyjnych kredytów z dopłatami do oprocentowania ze środków ARiMR (chodzi o producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz producentów świń, którzy w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem ASF zaprzestali ich produkcji).

Dane od komisji: Do 25 lipca komisje powołano w 2015 gminach. Liczba poszkodowanych gospodarstw w całym kraju wyniosła 111 864, powierzchnia dotknięta suszą według najnowszych szacunków to 2015 tys. ha. Szacunkową wartość strat określono na niemal 563 mln zł.

Ardanowski: Nikt z rolników, poszkodowanych, przecież nie z własnej winy, nie zostanie pozostawiony pomocy

Już kilka tygodni temu w Polsce pierwsze komisje zaczęły szacować straty. Po licznych apelach szefa resortu rolnictwa powoływano kolejne. Tydzień temu Ardanowski jeszcze raz przypomniał gminom, które jeszcze komisji nie miały, a na ich terenach byli poszkodowani rolnicy - o ostatniej szansie. "Żaden samorząd nie może blokować powoływania komisji ani żądać dodatkowych dokumentów przy zgłaszaniu strat czy też wyznaczać jakichkolwiek terminów", przypominało 20 lipca ministerstwo.

Zobacz też: Minister rolnictwa: koła łowieckie nie polując na dziki są współwinne ASF w Polsce [wideo]

Z informacji przekazanych do 19 lipca wynikało, że poszkodowanych zostało ponad 90 tysięcy gospodarstw, na powierzchni ponad 1,5 mln hektarów. Komisje szacowały straty w 1890 gminach. Najwięcej w województwach mazowieckim, wielkopolskim i łódzkim.

Rada Ministrów zajmowała się dziś również projektem ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu
przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Przedmiotem obrad był też projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Początek obrad o godzinie 10:00.