Program POZYTYWNA ENERGIA W IT to szansa dla młodych mieszkańców Śląska na rozpoczęcie kariery w branży IT. Jego uczestnicy będą brali udział w szkoleniach i warsztatach, które umożliwią im kompetencji i certyfikatów. Zostaną także wysłani na płatny staż, a po zakończeniu udziału w programie, zostanie im udzielona pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Risk Partner i ZDZ zapraszają do programu POZYTYWNA ENERGIA W IT, który ma pomóc rozpocząć młodym Ślązakom karierę w branży IT.

Program zakłada wprowadzenie do branży IT młodych osób niemających informatycznego wykształcenia, dzięki zapewnieniu im pracy jako:

  • Tester oprogramowania z certyfikatem ISTQB
  • Inżynier wymagań z certyfikatem IREB
  • Analityk biznesowy z certyfikatem BPM

Udział w programie jest darmowy

Szczegóły programu POZYTYWNA ENERGIA W IT

Kryteria, jakie muszą spełniać uczestnicy Programu:
- mniej niż 30 Lat
- mieszkaniec województwa śląskiego
- niepracujący
- nieuczący się w trybie stacjonarnym

PROGRAM KROK PO KROKU:

  1. Zgłosić do projektu można się przez internetowy formularz rekrutacyjny.
  2. Po rozmowie rekrutacyjnej i zakwalifikowaniu do projektu organizowane jest spotkanie z doradcą zawodowym oraz podpisywana umowa uczestnictwa.
  3. Program rozpoczyna się od 5-dniowego kursu z obsługi komputerów. Stopień zaawansowania kursu zależy od umiejętności uczestnika. Kończy się ono egzaminem i uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu.
  4. Następny etap to 10-dniowe szkolenie specjalistyczne połączone z praktycznymi warsztatami, zakończone egzaminem z certyfikatem uznawanym na całym świecie. W zależności od predyspozycji Uczestnik kierowany jest na jedną z trzech ścieżek: tester oprogramowania z certyfikatem ISTQB, inżynier wymagań z certyfikatem IREB, analityk biznesowy z certyfikatem BPM.
  5. Kolejny etap programu to trzymiesięczny, płatny staż w firmie technologicznej wskazanej przez organizatorów.
  6. Po zakończeniu staży przez grupę uczestników, organizowane będą warsztaty podsumowujące staże, prowadzone przez ekspertów z różnych dziedzin IT.
  7. Ostatnim krok to zdobycie zatrudnienia. W tym etapie uczestnik może liczyć wsparcie doradcy zawodowego i pośrednika pracy, bezpośrednie kontakty ze śląskimi firmami z branży IT, czy rekomendacje na spotkania rekrutacyjne.

Uczestnicy programu nie ponoszą żadnych kosztów, dodatkowo mają zapewnione stypendium w czasie 3-miesięcznego stażu.

Program w dużej mierze finansowany jest z Funduszów Europejskich.

Refundacja kosztów i korzyści
Uczestnicy programu POZYTYWNA ENERGIA W IT nie ponoszą nakładów finansowych, inwestują jedynie swój czas i zaangażowanie. Koszt szkolenia i egzaminów certyfikujących jest refundowany w 100%. Rynkowa wartość oferowanych szkoleń i certyfikatów, które może zdobyć uczestnik to ok. 5600 zł.

Każdy uczestnik biorący udział we wszystkich dniach szkoleniowych i 3-miesięcznym stażu otrzyma stypendia o łącznej wartości ok 3700 zł netto.

Dodatkowo uczestnicy otrzymają również wyżywienie podczas szkoleń, ubezpieczenie ZUS i możliwość uzyskania zwrotu kosztów dojazdu (max 100zł/miesiąc).

Warunkiem uczestnictwa jest zobowiązanie uczestników do odbycia ww. stażu we wskazanej przez nas spółce technologicznej. Z uczestnikami programu zawieramy umowę, która jest gwarancją przestrzegania zasad programu przez obie strony.

WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ SZCZEGÓŁÓW POD ADRESEM pozytywnaenergia.eu

POLECAMY PAŃSTWA UWADZE:

Zobacz najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia w programie TyDZień