Roraty 2016 PYTANIA roratnie i PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI z Małego Gościa Niedzielnego

Redakcja

Wideo

Zobacz galerię (3 zdjęcia)
Mały Gość Niedzielny RORATY PYTANIA Roraty 2016 PYTANIA I ODPOWIEDZI RORATNIE Tutaj znajdziecie wszystkie pytania z rorat wraz z odpowiedziami. Wszystkie są sprawdzone i ocenione jako poprawne. Nie ma możliwości błędu. Wiele z nich jest rozbudowanych. Sprawdzone i poprawione każdego dnia nowy zestaw. Zobacz najnowsze pytania na roratach. Sprawdź pytania na roratach i poprawne odpowiedzi. Mały Gość Niedzielny przygotował pytania roratnie na każdy dzień trwania adwentu. W tym roku pytania na roratach dotyczyły Jasnej Góry z okazji 300. rocznicy koronacji obrazu jasnogórskiego. Dzieci biorące udział w mszach roratnich odpowiadają na pytania roratnie i zbierają karteczki z obrazkami do naklejenia na planszy. Tegoroczne hasło rorat 2016 to: W domu Królowej Maryi. ZOBACZ PYTANIA RORATNIE Z ODPOWIEDZIAMI aktualizowane i sprawdzone każdego dnia.

Roraty 2016 z "Małym Gościem Niedzielnym" PYTANIA I ODPOWIEDZI RORATNIE

Codziennie na dzieci uczestniczące w mszach roratnich czeka porcja pytań. Za dobre odpowiedzi są oczywiście nagrody. Pytania rorat dotyczą Jasnej Góry i Matki Boskiej Częstochowskiej. Zobacz wszystkie pytania i odpowiedzi.

Poniżej zobaczycie WSZYSTKIE pytania i odpowiedzi. Są sprawdzone i zaktualizowane.

Zobacz także kolejne pytania i odpowiedzi ze wszystkich dni rorat.
Gdzie znaleźć odpowiedzi roratniee z poszczególnych tygodni? KLIKNIJ I SPRAWDŹ TE LINKI:
MAŁY GOŚĆ NIEDZIELNY RORATY 2016 PYTANIA TYDZIEŃ 19-25 GRUDNIA 2016

MAŁY GOŚĆ NIEDZIELNY RORATY 2016 PYTANIA TYDZIEŃ 12-18 GRUDNIA 2016

MAŁY GOŚĆ NIEDZIELNY RORATY 2016 PYTANIA TYDZIEŃ 5-11 GRUDNIA 2016

MAŁY GOŚĆ NIEDZIELNY RORATY 2016 PYTANIA TYDZIEŃ 28.11-4.12 2016

RORATY PYTANIA WSZYSTKIE

Pytania roratnie 2016

Tydzień 28 listopada - 4 grudnia
Poniedziałek, 28 listopada 2016

1. Gdzie znajduje się najważniejsze sanktuarium Polaków?
ODPOWIEDŹ
Na Jasnej Górze

2. Kto nazwał wzgórze częstochowskie Jasną Górą?
ODPOWIEDŹ
Nazwa Jasna Góra została nadana klasztorowi przez węgierskich paulinów na pamiątkę macierzystego klasztoru św. Wawrzyńca na Jasnej Górze w Budzie

3. Kto jest najważniejszym mieszkańcem Jasnej Góry?
ODPOWIEDŹ
Matka Boska Częstochowska, zwana Czarną Madonną

KLIKNIJ I ZOBACZ
WSZYSTKIE PYTANIA I ODPOWIEDZI RORATNIE

Pytania roratnie 2016

Tydzień 28 listopada - 4 grudnia
Wtorek, 29 listopada 2016

1. Kto według legendy namalował obraz jasnogórski?
ODPOWIEDŹ:
Według znanej XV wiecznej legendy obraz jasnogórski namalował św. Łukasz Ewangelista na deskach stołu w domu Maryi w Jerozolimie. Według legendy wschodniej, obraz powstał w Jerozolimie, w Wieczerniku.

2. Jak nazywa się ikony?
ODPOWIEDŹ:
Ikony to żywoty świętych. Nazywa się je od imion świętych. Można je uznać za okna na niebo.

3. Kto sprowadził obraz jasnogórski na Jasną Górę?
ODPOWIEDŹ
Książę Władysław Opolczyk. Nastąpiło to 9 sierpnia 1382 r.

Pytania roratnie 2016

Tydzień 28 listopada - 4 grudnia
Środa, 30 listopada 2016

1. Jakim typem ikony jest wizerunek jasnogórski?
ODPOWIEDŹ: Ten typ to Hodegetria, bo Matka Boska przedstawia Dzieciątko światu.

2. Co oznaczają dwa palce dłoni Jezusa?
ODPOWIEDŹ:
To jest gest błogosławieństwa. Dwa palce symbolizują dwie natury Jezusa Chrystusa: boską i ludzką.

3. Co Jezus trzyma w lewej dłoni?
ODPOWIEDŹ:
Ewangelię.

Pytania roratnie 2016

Tydzień 28 listopada - 4 grudnia
Czwartek, 1 grudnia 2016

1. Jak brzmi pełna nazwa zakonu paulinów.
ODPOWIEDŹ:
Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika, po łacinie Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae.

2. Co znajduje się w herbie paulinów.
W herbie paulinów znajduje się palma daktylowa, kruk z bochenkiem chleba w dziobie i lwy. Wszystkie elementy mają swoje uzasadnienie, nawiązujące do do tradycji pustelniczego życia św. Pawła. Owoce palmy stanowiły pożywienie dla świętego, kruk przynosił połowę chleba świętemu, a lwy wykopały grób dla św. Pawła, w którym pochował go św. Antoni.

3. Jak nazywają się utwory grane w cudownej kaplicy dla Matki Bożej.
W czasie odsłonięcia Obrazu grane są intrady. Uroczysty hejnał to Intrada Królewska.

Roraty 2016: w kościele Błogosławionej Karoliny w Tychach tr...

Tychy: Roraty ze śniadaniem w kościele św. Marii Magdaleny [WIDEO]

Pytania roratnie 2016

Tydzień 28 listopada - 4 grudnia
Piątek, 2 grudnia 2016

1. Co to są wota?
ODPOWIEDŹ:
Wota dziękczynne to dary składane w podzięce, m.in. za wysłuchanie modlitwy, w kościołach, lub miejscach pielgrzymek.

2. Z czego zrobione były pierwsze wota?
ODPOWIEDŹ:
Pierwsze wota były zrobione z wosku, a późniejsze ofiarowane przez szlachciców - ze złota i srebra.

3. Co podarował Matce Bożej papież Franciszek?
ODPOWIEDŹ:
Złotą różę

Pytania roratnie 2016

Tydzień 28 listopada - 4 grudnia
Piątek, 3 grudnia 2016

1. Skąd się wzięły rysy na twarzy Maryi Jasnogórskiej?
ODPOWIEDŹ:
To pamiątka po zniszczeniu obrazu w czasie rabunkowego napadu w 1430 r.

2. Kto przyczynił się do naprawienia obrazu?
ODPOWIEDŹ:
Król Władysław II Jagiełło.

3. Co to jest świętokradztwo?
ODPOWIEDŹ:
Świętokradztwo w rozumieniu teologii katolickiej definiuje Katechizm Kościoła Katolickiego w punkcie 2120: „Świętokradztwo polega na profanowaniu lub niegodnym traktowaniu sakramentów i innych czynności liturgicznych, jak również osób, rzeczy i miejsc poświęconych Bogu”.

Zobacz pytania roratnie i odpowiedzi z tygodnia 5-11 grudnia na stronie 2.

Pytania roratnie 2016

Tydzień 5 - 11 grudnia
Poniedziałek, 5 grudnia 2016

1. Wymień przynajmniej pięciu królów Polski, którzy pielgrzymowali na Jasną Górę.
ODPOWIEDŹ:
Władysław II Jagiełło, Kazimierz IV Jagiellończyk, Zygmunt I Stary, Zygmunt III Waza, Jan II Kazimierz, Jan III Sobieski.

2. Kto wybudował mury obronne wokół Jasnej Góry?
ODPOWIEDŹ:
Decyzje o ufortyfikowaniu Sanktuarium podjął Król Zygmunt III Waza. Forteca została zaprojektowana przez królewskiego architekta Andrea dell'Aqua. Budowę dokończył Jan Zubert z Krakowa. Zakończenie budowy nastąpiło za panowania Władysława IV.

Pytania roratnie 2016

Tydzień 5 - 11 grudnia
Wtorek, 6 grudnia 2016

1. Co to jest cud?
ODPOWIEDŹ:
Cud to zjawisko lub zdarzenie z różnych przyczyn nie posiadające wiarygodnego, naukowego wytłumaczenia. W chrześcijaństwie cuda odnoszą się do działalności Jezusa i jego interwencji poprzez wstawiennictwo apostołów i innych świętych.

2. Jak nazywa się księga, w której zapisywane są cuda wyproszone na Jasnej Górze?
ODPOWIEDŹ:
Jasnogórska Księga Cudów i Łask.

3. Kto poza paulinami pisał też o cudach jasnogórskich
ODPOWIEDŹ:
W 1593 r. kard. Jerzy Radziwiłł nakazał założyć oddzielną księgę dla spisywania cudów i łask. Tak powstał dwutomowy rękopis Liber miraculorum Beatae Mariae Virginis Czestochowiensis. O cudach pisali także Jan Długosz, królowie Władysław Jagiełło i Jan Kazimierz.

Pytania roratnie 2016

Tydzień 5 - 11 grudnia
Środa, 7 grudnia 2016

1. Jak nazywa się powieść Henryka Sienkiewicza, w której opisana jest obrona Jasnej Góry?
ODPOWIEDŹ:
Obrona Jasnej Góry dokładnie opisana jest w II tomie "Potopu" Henryka Sienkiewicza.

2. Jak nazywał się przeor dowodzący obroną Jasnej Góry?
ODPOWIEDŹ:
Ojciec Augustyn Kordecki

3. Kto był królem Polski podczas potopu szwedzkiego?
ODPOWIEDŹ:
Jan II Kazimierz Waza.

Pytania roratnie 2016

Tydzień 5 - 11 grudnia
Czwartek, 8 grudnia 2016
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. W tym dniu w wielu kościołach nie są odprawiane roraty.

Roraty 2016: w kościele Błogosławionej Karoliny w Tychach tr...

Tychy: Roraty ze śniadaniem w kościele św. Marii Magdaleny [WIDEO]

Pytania roratnie 2016

Tydzień 5 - 11 grudnia
Piątek, 9 grudnia 2016

1. Który król ogłosił Maryję Królową Polski?
ODPOWIEDŹ:
Król Jan Kazimierz

2. W jakim mieście i kiedy złożył swoje ślubowanie?
ODPOWIEDŹ:
Król złożył ślubowanie 1 kwietnia 1656 w katedrze we Lwowie.

3. Kiedy obchodzimy uroczystość Maryi, Królowej Polski?
ODPOWIEDŹ:
3 maja.

Pytania roratnie 2016

Tydzień 5 - 11 grudnia
Sobota, 10 grudnia 2016

1. Który papież poświęcił pierwsze korony dla Matki Bożej Jasnogórskiej?
ODPOWIEDŹ:
Papież Klemens XI

2. Kiedy odbyła się koronacja?
Pierwsza koronacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej nastąpiła 8 września 1717 r.
ODPOWIEDŹ:

3. Kto pobłogosławił obecne korony Matki Bożej i jaki napis na nich widnieje?
ODPOWIEDŹ:
Obecne korony pobłogosławił Jan Paweł II

Zobacz pytania roratnie i odpowiedzi z Małego Gościa Niedzielnego TYDZIEŃ 12-18 GRUDNIA

Pytania roratnie 2016

Tydzień 12 - 18 grudnia
Poniedziałek, 12 grudnia 2016

1. Co to znaczy, że Polska była pod zaborami?
ODPOWIEDŹ
Wrogie mocarstwa zajęły polskie ziemie.

2. Kto i w jakim utworze napisał słowa: „Panno święta, co jasnej bronisz Częstochowy”?
ODPOWIEDŹ
Adam Mickiewicz w "Panu Tadeuszu".

3. Na czym polega wolność?
ODPOWIEDŹ
Wolność to możliwość przemyślenia swoich czynów. Wolność to nasze świadome czyny w kierunku dobra, a nie zniewolenia. W prawdziwej wolności człowiekowi pomaga stały kontakt z Bogiem.

Pytania roratnie 2016

Tydzień 12 - 18 grudnia
Wtorek, 13 grudnia 2016

1. Jak nazywa się modlitwa, którą przez dziewięć dni przed Bitwą Warszawską odmawiano na Jasnej Górze?
ODPOWIEDŹ
Nowenna błagalno-pokutna rozpoczęła się 7 sierpnia 1920 r.

2. Jak inaczej nazywana jest Bitwa Warszawska?
ODPOWIEDŹ
Cud nad Wisłą

3. Jakie insygnia królewskie i od kogo otrzymała Matka Boża na Jasnej Górze?
ODPOWIEDŹ
Berło i jabłko

Pytania roratnie 2016

Tydzień 12 - 18 grudnia
Środa, 14 grudnia 2016

1. Jak długo podczas wojny byli na Jasnej Górze Niemcy?
ODPOWIEDŹ
Od 3 września 1939 roku do 16 stycznia 1945 r.

2. Gdzie paulini ukryli cudowny obraz Matki Bożej?
ODPOWIEDŹ
Obraz Czarnej Madonny ukrywano na terenie klasztoru. Jednym z miejsc byłą Biblioteka Klasztorna, w krótrj obraz przymocowano od spodu do blatu stołu.

3. Jakie pamiątki zostawili na Jasnej Górze ci, którzy przeżyli wojnę?
ODPOWIEDŹ
Ryngrafy wotywne, sztandary bojowe, ordery, odznaczenia i odznaki. Byli także tacy, którzy zostawiali różańce z chleba i medaliony.

Pytania roratnie 2016

Tydzień 12 - 18 grudnia
Czwartek, 15 grudnia 2016

1. Skąd przychodzi najdłuższa pielgrzymka na Jasną Górę?
ODPOWIEDŹ
Najdłuższa pielgrzymka na Jasną Górę idzie z Helu i liczy sobie 638 km.

2. Skąd przychodzi jedna z najstarszych pielgrzymek?
ODPOWIEDŹ
Najstarsza udokumentowana pielgrzymka na Jasną Górę przyszła z Gliwic. Wyruszyła we wrześniu 1626 roku.

3. Jak nazywa się książka Władysława Reymonta, która powstała podczas pielgrzymki warszawskiej?
ODPOWIEDŹ
Władysław Reymont napisał reportaż pt. Pielgrzymka do Jasnej Góry. Ukazał się w formie książkowej w 1895 r.

Roraty 2016: w kościele Błogosławionej Karoliny w Tychach tr...

Pytania roratnie 2016

Tydzień 12 - 18 grudnia
Piątek, 16 grudnia 2016

1. Czyim niewolnikiem chciał zostać kard. Stefan Wyszyński?
ODPOWIEDŹ
Chciał się stać niewolnikiem Jasnogórskiej Matki Kościoła.

2. Co w swoim herbie biskupim umieścił kard. Stefan Wyszyński?
ODPOWIEDŹ
Herb kardynała Stefana Wyszyńskiego przedstawia w polu pierwszym górnym czerwonym wizerunek Matki Boskiej Jasnogórskiej. W polu drugim błękitnym trzy srebrne lilie. W polu trzecim srebrnym misę z głową św. Jana Chrzciciela. Nad tarczą znajduje się czerwony kapelusz kardynalski, a z boków zwieszają się sznury z 30 węzłami (chwostami). Za tarczą znajduje się podwójny krzyż arcybiskupi. Pod tarczą wstęga z zawołaniem "Soli Deo" (pol. "Bogu samemu").

3. Gdzie i kiedy prymas Wyszyński napisał Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego?
ODPOWIEDŹ
Tekst został napisany przez kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski, podczas jego uwięzienia w klasztorze sióstr nazaretanek w Komańczy w maju 1956 r..

4. Kiedy na Jasnej Górze odnowiono śluby Jana Kazimierza?
ODPOWIEDŹ
26 sierpnia 1956 r.

Pytania roratnie 2016

Tydzień 12 - 18 grudnia
Sobota, 17 grudnia 2016

1. Skąd wziął się Apel Jasnogórski?
ODPOWIEDŹ
Kapitan Wojska Polskiego pilot - oblatywacz Władysław Polesiński miał awarię silnika swojego samolotu. O godz. 21 został cudownie ocalony, gdy samolot stanął w płomieniach i eksplodował.. O tej samej godzinie modliła się za niego do Matki Bożej żona.

2. Kto ułożył słowa Apelu?
ODPOWIEDŹ
Ksiądz Leon Cieślak.

3. Kiedy i dlaczego zaczęto odmawiać Apel na Jasnej Górze?
ODPOWIEDŹ
Apel Jasnogórski zaczęto odmawiać tuż po zatrzymaniu i aresztowaniu Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego w 1953 roku.

MAŁY GOŚĆ NIEDZIELNY RORATY 2016 PYTANIA TYDZIEŃ 19-25 GRUDNIA 2016

Pytania roratnie 2016

Tydzień 19 - 25 grudnia
Poniedziałek, 19 grudnia 2016

1. Gdzie umieszczono „Akt oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi”?
ODPOWIEDŹ
Brązowa tablica z tekstem Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego ułożonych w 1956 r. przez Stefana Kard. Wyszyńskiego została już wmurowana przy głównym wejściu do Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze. Akt oddania Polski w macierzystą niewole Maryi umieszczony jest w specjalnej tubie przy obrazie Czarnej Madonny.

2. W jaki sposób przygotowywano się do obchodów tysiąclecia chrztu Polski?
Obchody tysiąclecia chrztu Polski poprzedzała Wielka Nowenna, odprawiana przez dziewięć kolejnych lat w latach 1957-1966. W tym czasie po całej Polsce podróżowała kopia Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.

3. Co to jest peregrynacja?
Peregrynacja to uroczyste przenoszenie albo przewożenie w celach kultowych relikwii, obrazów i innych przedmiotów kultu religijnego.

Pytania roratnie 2016

Tydzień 19 - 25 grudnia
Wtorek, 20 grudnia 2016

1. Ile razy Jan Paweł II był na Jasnej Górze jako papież?
ODPOWIEDŹ
6 razy.

2. Jakie swoje najcenniejsze wotum ofiarował Matce Bożej papież Jan Paweł II?
ODPOWIEDŹ
To Złota Róża - najwyższe papieskie odznaczenie. Nastąpiło to w dniu 4 czerwca 1979 r. w czasie pierwszej pielgrzymki na Jasna Górę. Najcenniejszym pod względem osobistym wotum jest przestrzelony i zakrwawiony pas sutanny po zamachu na jego życie w 1981 roku.

3. Którzy papieże podarowali Matce Bożej na Jasnej Górze Złotą różę?
ODPOWIEDŹ
Na Jasnej Górze znajdują się trzy Złote Róże. Podarowali ją trzej papieże: Paweł VI, Jan Paweł II i Franciszek. W imieniu Pawła VI, któremu nie udzielono zgody na przyjazd do Częstochowy Złotą Różę przekazał papież Benedykt XVI.

Pytania roratnie 2016

Tydzień 19 - 25 grudnia
Środa, 21 grudnia 2016

1. Gdzie znajduje się największe sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej poza Polską i jak jest nazywane?
ODPOWIEDŹ
Największe na świecie sanktuarium maryjne znajduje się w Guadelupe. Jan Paweł II nazwał Matkę Bożą Gwiazdą Ewangelizacji. Natomiast największe sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej poza Polską znajduje się Doylestown w USA. Jest to miejsce kultu maryjnego Polonii amerykańskiej w stanie Pensylwania. Nazywane jest często Amerykańską Częstochową.

2. W którym roku odbyły się Światowe Dni Młodzieży w Częstochowie?
ODPOWIEDŹ
14 i 15 sierpnia 1991 r.

3. Co znaczy "Regina Mundi"?
ODPOWIEDŹ
Po łacinie to: Królowa Świata

Pytania roratnie 2016

Tydzień 19 - 25 grudnia
Czwartek, 22 grudnia 2016

1. Jakie łaski i cuda wyprasza dla ludzi Matka Boża?
ODPOWIEDŹ
Matka Boża nazywana jest pośredniczką i szafarką łask. Pod tym względem wyprasza wszelkie łaski i cuda. Jednak na Jasnej Górze najczęściej wyprasza uzdrowienie z chorób i nawrócenie.

2. Co podczas każdej Eucharystii jest największym cudem?
ODPOWIEDŹ
Przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa.

3. Co to znaczy nawrócić się?
ODPOWIEDŹ
Uwierzyć w Boga. Nawrócenie oznacza zmianę sposobu myślenia i postępowania, odnowę duchową zgodną z nauką Jezusa Chrystusa.

Tychy: Roraty ze śniadaniem w kościele św. Marii Magdaleny [WIDEO]

Komentarze 106

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

K
Ks.Stefan

Bardzo fajna strona dla dzieci :D

j
j.c.

Na stronie dziennika zachodniego są fajne quizy przy których można się dużo nauczyć

s
słodka wikusia

zgadzam się

s
słodka wikusia

to proste

b
barbi

Czasami zdarzają się jakieś pomyłki

W
Wojtek Binkiewicz

Super strona z odpowiedziami na każde roraty

Z
Zly roratnik

Odpowiedz 1 z dzisiaj zla. Amrekanska czestochowa powinno byc.

j
ja

po komentarzach uzytkownikow redaktor dopiero dopisal zdanie o benedykcie

s
sebastian zory

odp do 1 pyt to to Doylestown w USA nazywane Amerykańską Czestochową

N
Nika

Są XD

j
j.c.

Ksiądz mówił że to róża Benedykta szesnastego.

j
j.c.

Ta strona jest super. Odpowiedzi są dobre. Pozdrawiam.

B
Bzyk

Więc tak naprawdę to jest róża Pawła VI.

C
Częstochowiak

Niektóre pytania są bardzo trudne. Ja sobie myślę, że nawet niektórzy księża nie wiedza wszystkiego.

j
jamos

Som

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3