W Gliwicach zaprezentowano Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0, jedno z pierwszych tego typu centrów w Polsce, które rozpoczyna oficjalną działalność. Centrum z siedzibą w Podstrefie Gliwickiej KSSE w Gliwicach będzie wspierać przedsiębiorstwa w procesie cyfrowej transformacji w ramach czwartej rewolucji przemysłowej

Dzisiaj, 5 marca w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbyła się konferencja Edukacja Dualna – EDUAL „Studia dualne odpowiedzią na potrzeby Przemysłu 4.0”. Wziął w niej udział również wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Konferencja EDUAL, podobnie jak w poprzednim w roku, zgromadziła w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej przedstawicieli środowiska akademickiego i otoczenia społeczno-gospodarczego, którzy wspólnie dyskutowali o najbardziej optymalnym modelu i formach kształcenia studentów.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Politechnikę Śląską wspólnie z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Tegoroczna edycja była także szczególna ze względu na zaprezentowanie Śląskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0, jednego z pierwszych tego typu centrów w Polsce, które rozpoczyna oficjalną działalność.

Celem działania Śląskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0 jest wspieranie przedsiębiorców we wdrażaniu i stosowaniu nowych technologii.

- To jest wielka szansa dla całego regionu. Centrum będzie oddziaływać na całą Europę centralną - nie kryje radości Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. - Pomożemy przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorcom, których nie byłoby stać na transformację na nowoczesny przemysł. Centrum będzie organizowało szkolenia i konferencję, przygotuję również specjalną linię demonstracyjną. Kilkunastu przedsiębiorców małych i średnich będzie wspólnie mogło wyprodukować złożony produkt, a od tego już jest jeden krok na komercjalizację i wprowadzenie go na rynek - dodaje Michałek.

Jak przekonuje prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej, powstanie nowego centrum jest koniecznością, bo uczelnia dostosowuję się do potrzeb rynku pracy i poziomu rozwoju technologicznego.
- Konieczna jest przebudowa sposobu myślenia o systemach przetwórczych i zmiana sposobu kształcenia, tak aby wykształcić inżyniera, który będzie potrafił znaleźć się w sytuacjach czasem dla niego zaskakujących - wyjaśnia Arkadiusz Mężyk

POLECAMY PAŃSTWA UWADZE:

Magazyn reporterów Dziennika Zachodniego TYDZIEŃ