MKTG SR - pasek na kartach artykułów

BITWA PREZYDENCKA w Zabrzu. Małgorzata Mańka-Szulik zmierzy się z Agnieszką Rupniewską w dogrywce wyborów samorządowych

Magdalena Grabowska
Magdalena Grabowska
Bitwa prezydencka w Zabrzu. Małgorzata Mańka-Szulik (Komitet Wyborczy Wyborców Małgorzaty Mańki - Szulik), obecna prezydent Zabrza i Agnieszka Rupniewska (Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska), w niedzielę 21 kwietnia, zmierzą się w II turze o urząd prezydenta Zabrza. Zaprosiliśmy obu kandydatów do udziału w przedwyborczej "bitwie prezydenckiej". Zadaliśmy im pytania dotyczące rządzenia miastem.

1. Dlaczego to Pani powinna zostać prezydentem miasta?

Małgorzata Mańka-Szulik:
Aby kontynuować program rozwoju Zabrza. Moim celem jest Zabrze zielone, radosne, przyjazne i coraz bardziej nowoczesne. Nie zamierzam zwalniać tempa. Wiele zadań udało się zrealizować, ale nadal sporo jest do zrobienia. Przed Zabrzem kolejne wyzwania, które będziemy systematycznie podejmować. Podczas spotkań i licznych rozmów z mieszkańcami wsłuchuję się w kolejne potrzeby. Teraz czas na zwiększenie liczby miejsc rodzinnego wypoczynku, dobrej zabawy i aktywności fizycznej. Chciejmy wraz z bliskimi cieszyć się nowymi projektami, do których należeć będzie m.in.: „Zabrzańska Siódemka”, czyli zmodernizowanych siedem głównych placów w mieście. Co istotne – jako bezpartyjna prezydent jestem otwarta na współpracę z wszystkimi, którym na sercu leży dobro miasta. Ponad podziałami politycznymi.

Agnieszka Rupniewska:
Zabrze od 18 lat za rządów Małgorzaty Mańki-Szulik jest w stagnacji, brakuje mu motoru napędowego. Zabrze wymiera, mieszkańcy masowo stąd wyjeżdżają. Na domiar złego nieustannie rośnie zadłużenie, które sięga już niemal 800 mln zł! To oznacza, że każdy zabrzanin ma dług w postaci prawie 5000 zł, choć nie godził się na jego zaciągnięcie.

Zabrze potrzebuje zmiany, powiewu świeżości. Gospodarza, który wreszcie posprząta cały ten bałagan, uporządkuje finanse. Mieszkańcy już w I turze dali wyraz temu, że domagają się zmian. W wyborach 7 kwietnia Małgorzata Mańka-Szulik zgromadziła tak mało głosów, że nawet nie dostała się do Rady Miasta! Z ledwością prześlizgnęła się do II tury w wyborach prezydenckich. Ja wiem, czego oczekują mieszkańcy, bo mój program wyborczy powstał w oparciu o Mapę Potrzeb Zabrza, którą stworzyli i nadal tworzą sami zabrzanie. I ja te oczekiwania zamierzam zrealizować.

2. Jakie dwie najważniejsze Pani cechy gwarantują rozwój miasta?

Agnieszka Rupniewska:
Mam 38 lat, jestem prawnikiem, zarządzam spółką z branży przemysłowej. Przez ostatnich 5 lat jestem zabrzańską radną i liderką opozycji w Radzie Miasta. Słowem – mam stosowne wykształcenie i doświadczenie zawodowe, aby podjąć się sprawowania zaszczytnej funkcji Prezydenta Zabrza. Otwarta na dialog i w pełni zaangażowana w to, co robię – tak w skrócie mogę siebie określić. W Zabrzu brakowało przez ostatnie lata dialogu, konsultacji z mieszkańcami. A dla mnie to podstawa budowania dobrego planu rozwoju miasta. Równie ważna jest determinacja do realizacji wytyczonych celów, a tej mi nie brakuje!

Małgorzata Mańka-Szulik:
Konsekwencja i doświadczenie. Mówiąc obrazowo, nie mogę zejść z placu, gdy budowa jest w toku. Metamorfoza Zabrza trwa od kilkunastu lat. Nie wolno teraz się wycofać. Konsekwentnie dążymy bowiem do stworzenia miasta przyjaznego. Dziś już możemy się wspólnie spotykać w odrestaurowanych obiektach przemysłowych, takich jak Strefa „Carnall” lub dawna gazownia przy ulicy Stalmacha, zrewitalizowanych parkach i skwerach z przepięknymi fontannami, geoparku w Grzybowicach czy na promenadzie stadionu Górnika”. Powstały nowe budynki i całe osiedla mieszkaniowe, wyremontowaliśmy wiele ulic i chodników. To trzeba kontynuować.

3. Trzy największe problemy do rozwiązania w mieście…

Małgorzata Mańka-Szulik:
Dążymy do zwiększenia liczby ludności. Postawiliśmy już na nowoczesną gospodarkę zapewniającą miejsca pracy, a zarazem przyciągającą inwestorów. Teraz czas na rozwój budownictwa mieszkaniowego i stałą poprawę jakości życia mieszkańców. Poszerzymy również zakres polityki senioralnej. Rozbudujemy m.in. sieć ośrodków takich jak ten, który otwarliśmy w Biskupicach. Problemem, a w zasadzie wyzwaniem jest także zagospodarowanie terenów poprzemysłowych. W Zabrzu nadajemy im nowe funkcje społeczne i gospodarcze, a także rekreacyjne. Przykładem jest nie tylko Kopalnie „Guido” czy Sztolnia Królowa Luiza, ale też znana z koncertów Strefa „Carnall” lub dawna gazownia przy ulicy Stalmacha, gdzie mieści się Centrum Usług Społecznych.

Agnieszka Rupniewska:
Problemów jest mnóstwo, bo nawarstwiały się poprzez lata zaniedbań obecnej władzy. Do trzech głównych zaliczyłabym wszechobecne śmieci, zrujnowane mieszkania komunalne i dziurawe drogi oraz koszmarny stan finansów publicznych. Trzeba mieć świadomość, że przed nami wszystkimi mnóstwo pracy, aby wyprowadzić Zabrze na prostą. Wierzę głęboko w to, że krok po kroku wspólnie dojdziemy do tego celu, bo przecież wszystkim nam zależy na tym samym, aby Zabrze nie było powodem do wstydu, ale powodem do dumy dla każdego mieszkańca.

4. Cztery decyzje na cztery tygodnie po wyborach. Co powinno powstać lub zostać zlikwidowane w mieście?

Agnieszka Rupniewska:
Na samym początku zamierzam przeprowadzić audyt finansowy w urzędzie miasta i we wszystkich podległych mu jednostkach, które niestety przynoszą co roku milionowe straty. Od razu zdementuję plotki, że przy tej okazji zamierzam zwalniać masowo urzędników. Nic podobnego, ciągłość pracy urzędu jest najważniejsza. Audyt jest niezbędny, aby rozpocząć nowe otwarcie, mając pełną wiedzę na temat finansów publicznych miasta. Równolegle będę prowadziła zmiany w gospodarce komunalnej odpadami. Właściwy nadzór nad firmą, która zajmuje się wywozem śmieci, prowadzenie bieżącej kontroli jej pracy i stworzenie nowego harmonogramu wywozu odpadów – to usprawni system.

Małgorzata Mańka-Szulik:
Dla rozwoju gospodarczego nadal będę współpracować z inwestorami, którzy obecnie zagospodarowuję 50-hektarów terenu dawnej Kopalni „Makoszowy” czy tworzą centrum biznesowo-rekreacyjne na Zaborzu. Zwiększając atrakcyjność biznesową miasta pozyskaliśmy 100 milionów zł na uzbrojenie w 2024 roku kolejnych trenów inwestycyjnych. Zostaną wybudowane drogi wraz z oświetleniem, ścieżkami rowerowymi i chodnikami, wodociągi, kanalizacja deszczowa i sanitarna. Powstaną zbiorniki retencyjne. Konsekwentnie stawiając na zapewnienie rekreacji mieszkańcom pracujemy również nad rozbudową Geoparku oraz rewitalizacją kolejnych parków, skwerów, obiektów sportowych i miejsc spacerowych. Niedawno oddaliśmy w Zabrzu do użytku dwa nowoczesne centra przesiadkowe. Teraz pracujemy nad nowymi dworcami kolejowymi, kolejnym centrum przesiadkowym oraz obwodnicą miasta. Nie zapominamy jednocześnie o remontach i budowie dróg miejskich i osiedlowych czy ścieżek rowerowych.

5. Pięć inwestycji, które zostaną zrealizowane podczas najbliższej kadencji, jeśli zostanie pani prezydentem

Małgorzata Mańka-Szulik:
Po pierwsze kontynuować będziemy inwestycje w rozbudowę układu komunikacyjnego miasta. Powstanie obwodnica roboczo nazwana ul. Nowo-Hagera. Planujemy też remont Kąpieliska Leśnego. Ważnym miejscem w Zabrzu stanie się kompleks kulturalno-biznesowo-rekreacyjny, który powstaje w dawnej elektrociepłowni. To będzie ośrodek tętniący życiem przez siedem dni w tygodniu, gdzie można zjeść śniadanie, obiad i kolację. Odwiedzić centrum nauki, galerię sztuki nowoczesnej, zwiedzić muzeum, pójść do klubu. Tworzymy ścieżki rowerowe, w tym 10-kilometrowa wzdłuż rzeki Bytomki, budowane są tężnie solankowe i wodne place zabaw dla dzieci, a także kolejne miejsca rekreacji, postępuje rewitalizacja parków i skwerów. W następnej kadencji naszym priorytetem będzie budownictwo mieszkaniowe jak np. realizowane już osiedle na Helence.

Agnieszka Rupniewska:
W trakcie spotkań z mieszkańcami wielokrotnie powtarzano, że miasto wymiera. Główne ulice zajęte są przez apteki i banki, brakuje miejsc spotkań, zabrzanie w weekendy wyjeżdżają do sąsiednich miast lub Katowic, żeby się rozerwać. Chcę ożywić Śródmieście. Park Hutniczy stanie się miejscem, w którym powstaną lokale gastronomiczne, wreszcie zacznie tętnić życiem.

Zamierzam stworzyć szereg parków kieszonkowych w różnych częściach miasta. Te oazy zieleni wyposażone w strefy relaksu, sprawią, że odnajdziemy w nich spokój w miejskim zgiełku. Wprowadzimy Inteligentny System Transportowy. Ograniczymy przez to korki. Chcę automatyzacji oświetlenia miejskiego, co da nam oszczędność do 30 proc. wydatków. Zbudujemy nowe ścieżki rowerowe, bo warto stawiać na ekologiczny transport.

6. Jak zdobyć środki na realizację inwestycji? Z jakich programów zamierza Pani skorzystać?

Agnieszka Rupniewska:
Środki zewnętrzne są nam niezbędne do tego, aby przeprowadzić zaplanowane inwestycje. Mamy aktualnie ogromną szansę, aby skorzystać z wielu programów wsparcia. Liczę na fundusze z KPO, czyli Krajowego Programu Odbudowy, wreszcie te środki spływają do nas z Brukseli. Z tej puli możemy poprawić stan powietrza w mieście, czy choćby stworzyć nowe miejsca w żłobkach. Jako Zabrze możemy pozyskać fundusze m.in. na modernizację infrastruktury miejskiej, budowę obiektów użyteczności
publicznej, jak np. centra kulturalne dla młodzieży i seniorów. Programy te mogą skupiać się na udzielaniu dotacji na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w mieście, co może obejmować inwestycje w nowe technologie, szkolenia pracowników czy modernizację zakładów produkcyjnych. Bardzo istotna jest współpraca z rządem i Urzędem Marszałkowskim. Ja już zaczęłam działać. Przykład? Wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski ostatnio publicznie przyznał, że gdy tylko mam z nim kontakt, wiercę mu dziurę w brzuchu o pieniądze na poprawienie stanu dróg w Zabrzu. I zapewniam, że nie będzie miał ze mną spokoju (śmiech).

Małgorzata Mańka-Szulik:
W poczuciu odpowiedzialności za przyszłość, koncentrujemy się na dalszym pozyskiwaniu zewnętrznych funduszy na rozwój miasta. Wszelkich dostępnych. Od KPO, poprzez Fundusze Norweskie czy środki szwajcarskie po fundusze rządowe oraz przeznaczone na ochronę środowiska. Dotychczas zrealizowaliśmy już kilkaset projektów uzyskując ok. 2 miliardów zł dofinansowania ze środków zewnętrznych. Nadal będziemy aplikować o fundusze z Unii Europejskiej na projekty inwestycyjne, infrastrukturalne, ekologiczne i społeczne.

7. Gdzie znaleźć oszczędności?

Małgorzata Mańka-Szulik:
Źródłem oszczędności jest optymalizacja różnego rodzaju procesów zachodzących w mieście. Przygotowana przez naukowców strategia Smart City dla Zabrza zakłada wdrożenie licznych rozwiązań, które dzięki nowoczesności i innowacyjności nie tylko ułatwiają życie mieszkańcom, ale są również zdecydowanie bardziej oszczędne. Dla przykładu można wskazać wdrażanie ekologicznych rozwiązań w energetyce. Dzięki temu nie tylko chronimy środowisko naturalne, ale także uzyskujemy tańszą energię. Podobnie jak w przypadku oświetlenia LED. Warto także poddawać finanse miasta badaniom niezależnych międzynarodowych agencji ratingowych, aby uzyskiwać diagnozy dotyczące perspektyw ekonomicznych. Parę dni temu otrzymaliśmy właśnie raport agencji Fitch, która po przeprowadzeniu niezbędnych ekspertyz wydała rating dla Zabrza, który określa nasze finanse jako stabilne.

Agnieszka Rupniewska:
Oszczędności należy szukać poprzez wprowadzanie nowinek technologicznych, jak choćby wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne, wprowadzeniu nowych technologii w zarządzaniu siecią wodociągową, co umożliwi szybkie i skuteczne wykrywanie niewidocznych na powierzchni awarii i wycieków z rur oraz minimalizację strat wody) – to wielomilionowe zyski! Na pewno będę unikała inwestycji, które nie służą mieszkańcom, a pochłaniają ogromną część budżetu. Dotąd grube miliony wydawane były na to, aby turyści – czyli osoby z zewnątrz – miały na czym oko zawiesić, a sprawy ważne dla zabrzan, jak dziury w drogach odsuwane były na dalszy plan. Należy obrócić sposób myślenia o 180 stopni!

od 7 lat
Wideo

Zakaz krzyży w warszawskim urzędzie. Trzaskowski wydał rozporządzenie

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera