Dąbrowa Górnicza. VIII edycja Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego trwa. Mieszkańcy wybiorą, co powstanie w ich dzielnicach

OPRAC.:
Piotr Sobierajski
Piotr Sobierajski
Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej zgłaszają propozycje, a potem sami wybierają bez głosowania, co powinno pojawić się w ich dzielnicy. Jakie projekty są najbardziej potrzebne. Zobacz kolejne zdjęcia/plansze. Przesuwaj zdjęcia w prawo naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE
Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej zgłaszają propozycje, a potem sami wybierają bez głosowania, co powinno pojawić się w ich dzielnicy. Jakie projekty są najbardziej potrzebne. Zobacz kolejne zdjęcia/plansze. Przesuwaj zdjęcia w prawo naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE UM DG
VIII edycja Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego wkracza w kolejną fazę. Tym razem mieszkańcy wszystkich dzielnic i osiedli w Dąbrowie Górniczej będą rozmawiać o zgłoszonych pomysłach i zdecydują, które zostaną zrealizowane.

Projekty, które będą przedstawiane podczas spotkań, powstały na podstawie pomysłów zgłaszanych przez mieszkańców na przełomie maja i czerwca. Propozycje dąbrowian zostały zweryfikowane pod kątem merytorycznym i prawnym.

– W ramach tej weryfikacji braliśmy pod uwagę m.in.: priorytety ustalone dla danych osiedli podczas serii marcowych spotkań, własności gruntów, zgodność z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, a także szacunkowe koszty ich realizacji – tłumaczą przedstawiciele Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywizacji Obywatelskiej w dąbrowskim Urzędzie Miejskim.

Podczas spotkań, mieszkańcy dowiedzą się, które zadania i w jakim kształcie są możliwe do realizacji. To będzie zarazem okazja do szczegółowych rozmów i podjęcia ostatecznej decyzji, co w ramach DBP należy zrobić w przyszłym roku.

Do podziału 7 milionów złotych

Dąbrowski Budżet Partycypacyjny, oparty na spotkaniach i rozmowach, powrócił po dwuletniej, covidowej przerwie. Pula na zadania wskazane przez dąbrowian wynosi 7 milionów złotych. Kwoty dla poszczególnych osiedli zależą od liczby mieszkańców.

Najpierw, w marcu, mieszkańcy spotkali się i wskazali priorytety dla swoich osiedli. Do wyboru mieli sześć kategorii: infrastruktura drogowo-chodnikowa, ciągi piesze; miejsca postojowe i parkingi; zieleń, łąki kwietne, dosadzenia, pielęgnacja; zagospodarowanie przestrzeni wspólnych; projekty miękkie/społeczne; infrastruktura czasu wolnego.

Następnie, na przełomie maja i czerwca, każdy mieszkaniec mógł proponować konkretne zadania, które mieszczą się w ramach kategorii wybranej dla osiedla. Spośród 246 propozycji, 12 złożono niezgodnie z procedurą, a cztery po terminie. Tym sposobem zostało 230 bez uchybień formalnych.

Początkowo z Marianek i Starej Dąbrowy nie pojawiły się żadne propozycje. Mieszkańcy tych dzielnic będą mogli jednak porozmawiać o tym, co zrobić w ich okolicy.

– W przypadku Marianek bazowaliśmy na przygotowanym w zeszłym roku raporcie otwarcia dla dzielnicy, w którym zebrane zostały m.in. uwagi i propozycje mieszkańców. Wiosną, jako priorytet, wskazali infrastrukturę czasu wolnego. Jedyny gminny teren, na którym można coś w tym zakresie wykonać, to plac za przystankiem. O zagospodarowaniu tego miejsca będzie można teraz porozmawiać – wyjaśnia Agnieszka Sienkiewicz-Ćwik, zastępca naczelnika Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywizacji Obywatelskiej UM.

Podobnie wyglądała sytuacja na Starej Dąbrowie. Tam za punkt wyjścia posłużył raport, ponowne rozmowy z mieszkańcami, którzy odpowiadali na pytania ankieterów w trakcie jego przygotowywania, a także wizja w terenie.

– Problemem w dzielnicy jest zły stan chodników, dlatego propozycją do omówienia na spotkaniu będzie remont chodnika w rejonie V LO – mówi Agnieszka Sienkiewicz-Ćwik.

Ogólnomiejski budżet obywatelski w tym roku zawieszony

Jak przypomina miasto, w tym roku nie będzie realizowany ogólnomiejski Budżet Obywatelski. Prawo dopuszcza jego zawieszenie i w Dąbrowie Górniczej postanowiono z niego skorzystać. Taką decyzję na czerwcowej sesji podjęła Rada Miejska.

– Przerwa w przeprowadzaniu tego procesu pozwoli m.in. na organizację konsultacji i warsztatów, podczas których z mieszkańcami, działaczami organizacji pozarządowych, radnymi czy pracownikami urzędu będziemy pracować nad nowymi zasadami realizacji Budżetu Obywatelskiego – tłumaczy Piotr Drygała, naczelnik Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej

W czasie rozmów o zawieszeniu Budżetu Obywatelskiego przywoływano m.in. argument o trudności jednoczesnej realizacji dwóch budżetów – obywatelskiego i partycypacyjnego. Mówiono też o możliwości wprowadzenia zmian do jego regulaminu, czego wcześniej nie można było robić, a od końca maja pozwalają na to znowelizowane przepisy.

Harmonogram spotkań

26 września 2022 r. godz. 17:00

 • Osiedle: Broadway, miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. Alfreda Szklarskiego, ul. Morcinka 4.
 • Osiedle: Piekło, miejsce spotkania: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przystań”, ul. Jasna 29/1.

27 września 2022 r. godz. 17:00

 • Dzielnica: Ujejsce, miejsce spotkania: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Mieszka I 20.
 • Osiedle: Kuźniczka Nowa, miejsce spotkania: Świetlica Środowiskowa w Kuźniczce Nowej, ul. Kuźniczka Nowa 48.
 • Osiedle: Reden-Adamiecki, miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Sikorskiego, ul. Adamieckiego 12.

28 września 2022 r. godz. 17:00

 • Osiedle: Podlesie, miejsca spotkania: Szkoła Podstawowa nr 8, budynek A, ul. Krasińskiego 34.
 • Osiedle: Stara Dąbrowa, miejsce spotkania: Muzeum Miejskie „Sztygarka”, ul. Legionów Polskich 69.

29 września 2022 r. godz. 17:00

 • Osiedle: Stary Gołonóg, miejsca spotkania: III Liceum Ogólnokształcące im. Generała Władysława Andersa, ul. B. Prusa 3.
 • Osiedle: Staszic, miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa nr 8, budynek B, ul. Wyspiańskiego 1.

3 października 2022 r. godz. 17:00

 • Dzielnica: Tucznawa-Bugaj-Sikorka, miejsce spotkania: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, ul. Idzikowskiego 139.
 • Dzielnica: Trzebiesławice, miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Przedszkolnymi, ul. Uczniowska 24

.

4 października 2022 r. godz. 17:00

 • Osiedle: Osiedle Młodych Hutników, miejsce spotkania: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, al. Zwycięstwa 77.
 • Osiedle: Rudy, miejsce spotkania: Świetlica Środowiskowa w Rudach, ul. Rudy 13a.

5 października 2022 r. godz. 17:00

 • Osiedla: Łęknice, miejsce spotkania: Zespół Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi, ul. Łęknice 35.
 • Osiedle: Aleje, miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa nr 8, budynek B, ul. Wyspiańskiego 1.

6 października 2022 r. godz. 17:00

 • Osiedle: Mydlice Północne, miejsce spotkania: Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul. Sienkiewicza 6a.
 • Osiedle: Gołonóg, miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa nr 18, al. J. Piłsudskiego 73.

10 października 2022 r. godz. 17:00

 • Dzielnice: Strzemieszyce Małe, miejsce spotkania: Świetlica Środowiskowa w Strzemieszycach Małych, ul. Główna 61.|
 • Osiedle: Łazy Błędowskie, miejsce spotkania: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Żołnierska 188.

11 października 2022 r. godz. 17:00

 • Osiedle: Błędów, miejsce spotkania: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Żołnierska 188.
 • Osiedle: Górka Gołonoska, miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa nr 18, al. J. Piłsudskiego 73.

11 października 2022 r. godz. 17:30

 • Dzielnica: Antoniów, miejsce spotkania: Świetlica Środowiskowa w Antoniowie, ul. Spacerowa 4.

12 października 2022 r. godz. 17.00

 • Osiedle: Ratanice, miejsce spotkania: Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Letnia 9.
 • Osiedle: Kasprzak, miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa nr 12 im. Stanisława Staszica, ul. Tysiąclecia 25.

13 października 2022 r. godz. 17.00

 • Osiedle: Mydlice Południowe, miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa nr 30 im. Emilii Zawidzkiej, ul. Jaworowa 6.
 • Osiedle: Manhattan, miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara, al. J. Piłsudskiego 24.
 • Osiedle: Śródmieście, miejsce spotkania: Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Kołłątaja, ul. T. Kościuszki 25.

17 października 2022 r. godz. 17.00
Osiedle: Łosień, miejsce spotkania: Świetlica Środowiskowa w Łośniu, ul. Pocztowa 3.

17 października 2022 r. godz. 18.00

 • Osiedle: Okradzionów, miejsce spotkania: Świetlica Środowiskowa w Okradzionowie, ul. Białej Przemszy 23.

18 października 2022 r. godz. 17.00

 • Dzielnica: Łęka, miejsce spotkania: Świetlica Środowiskowa w Łęce, ul. Przelotowa 185a
 • Osiedle: Reden, miejsce spotkania: I Liceum Ogólnokształcące im. Waleriana Łukasińskiego, ul. M. Kopernika 40.
 • Osiedle: Ząbkowice, miejsce spotkania: Dom Kultury Ząbkowice, ul. Chemiczna 2.

19 października 2022 r. godz. 17.00

 • Osiedle: Marianki, miejsce spotkania: Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Letnia 9.
 • Osiedle: Tworzeń, miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa nr 11, al. J. Piłsudskiego 103.

20 października 2022 r. godz. 17.00

 • Osiedle: Zielona-Korzeniec-Dziewiąty, miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Związku Orła Białego, ul. Konopnickiej 56.
 • Dzielnica: Strzemieszyce Wielkie, miejsce spotkania: Filia nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Ofiar Katynia 93.

Nie przeocz

Zobacz także

Musisz to wiedzieć

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Bilans polskiej akcji poszukiwawczo-ratowniczej w Turcji.

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni
Dodaj ogłoszenie