W II Kwartale spółka GK GPW zrealizowała ponad 79 mln zł kwartalnego zysku netto, co jest rekordowym wynikiem w historii Grupy kapitałowej GPW0- mówił podczas konferencji prasowej Jacek Fotek, wiceprezes Zarządu GPW.

W II kw. 2018 r. GK GPW wypracowała 86,6 mln zł przychodów ze sprzedaży. Spadek przychodów Grupy w ujęciu rocznym wynika w znacznej mierze z niższej aktywności inwestorów na rynku finansowym. Przychody na rynku towarowym (TGE) były wyższe zarówno w ujęciu rocznym jak i kwartalnym. Zysk EBITDA Grupy w II kw. 2018 r. wyniósł 54,4 mln zł.

W II kw. 2018 r. Grupa  osiągnęła rekordowy poziom 79,1 mln zł zysku netto. Znaczny wpływ na wynik netto okresu miały przychody finansowe uzyskane głównie ze sprzedaży akcji spółki stowarzyszonej Aquis Exchange.

Ostrożnie z kupnem biletów lotniczych po kilkanaście złotych - łatwo wpaść w pułapkę i słono za to zapłacić! Kliknij po prostu w ten tekst, a dowiesz się jak tego uniknąć!

- GPW niedawno ogłosiła 14 nowych inicjatyw strategicznych Grupy GPW i już rozpoczęliśmy prace nad ich wdrażaniem. Już udało się m.in. pozyskać finansowanie na jedną z naszych inicjatyw z programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „DIALOG”. Docelowo ma jeszcze dojść kolejne dziesięć projektów, które przyczynią się do rozwoju nie tylko polskiej giełdy, ale też całej polskiej gospodarki – mówił podczas konferencji prasowej Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW.

Sprawdź nasze inne informacje i porady