Mandatownik 2015: Jaki mandat za wykroczenia drogowe? [NAJNOWSZA TABELA]

Sławomir Cichy
Zazwyczaj  mamy kontakt z policjantami drogówki  po przekroczeniu dozwolonej prędkości. Im niższa granica, tym częściej "suszą" na poboczu
Zazwyczaj mamy kontakt z policjantami drogówki po przekroczeniu dozwolonej prędkości. Im niższa granica, tym częściej "suszą" na poboczu Wojciech Gadomski
MANDATOWNIK 2015: Jak zapewniają posłowie, prace w Sejmie nad nowymi stawkami manatów uzależnionymi od średniej płacy krajowej, trwają. Pewne jest jednak to, że w tym roku planowane zmiany jeszcze nie wejdą w życie. Zatem przedstawiamy aktualny taryfikator mandatów. Wybraliśmy te wykroczenia, które według statystyk policyjnych są najczęściej popełniane na naszych drogach. Sprawdźmy, jakim mandatem możemy zostać ukarani. Najtańszy mandat karny w bloczku policjanta wynosi 50 zł. Maksymalnie za wykroczenie drogowe możemy dostać 500 zł grzywny.

Przepisy o ruchu pieszych

TUTAJ SPRAWDŹ NOWE PRZEPISY DROGOWE OBOWIĄZUJĄCE OD 18 MAJA 2015 R.
MANDATY + KIEDY ZABIORA PRAWO JAZDY + KARY ZA ALKOHOL

Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd: na przejściach dla pieszych: 50. zł; w miejscach innych niż przejścia dla pieszych: 100 zł.

Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi: 100 zł.

Niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych: 50 zł.

Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko: 50 zł.

Przebieganie przez jezdnię: 50 zł.

Wchodzenie na torowisko gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie: 50 zł.

Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi: 50 zł.

Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim: 50 zł.

Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko: 50 zł.

Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów: 50 zł.

Przepisy dotyczące ruchu pojazdów

Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu: 150 zł.

Brak pasów bezpieczeństwa podczas jazdy: 100 zł.

Przewożenie dziecka w pojeździe: poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci: 150 zł; w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera: 150 zł.

Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa: 100 zł.

Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego: 200 zł.

Wjeżdżanie na pas między jezdniami: 100 zł.

Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego: 150 zł.
MANDATOWNIK 2014:

Włączanie się do ruchu

Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu: 300 zł.

Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym: 200 zł.

Naruszenie obowiązków przez kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego: 200 zł.

Prędkość i hamowanie

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:

  • do 10 km/h: do 50 zł
  • o 11-20 km/h: od 50 do 100 zł
  • o 21-30 km/h: od 100 do 200 zł
  • o 31-40 km/h: od 200 do 300 zł
  • o 41-50 km/h: od 300 do 400 zł
  • o 51 km/h i więcej: od 400 do 500 zł.

Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie: od 100 do 300 zł.

Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym: od 50 do 200 zł.

Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić: od 200 do 400 zł.

Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych: 200 zł.

Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru: 200 zł.

Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu: 250 zł.

Wymijanie, omijanie i cofanie

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu: 500 zł.
Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu: 250 zł.

Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach:

200 zł.

Wyprzedzanie

Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi: 200 zł.

Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi: 200 zł.

Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia: 300 zł.

Naruszenie zakazu wyprzedzania na: zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi: 300 zł; na skrzyżowaniach: 300 zł.

Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych lub tramwajowych i bezpośrednio przed nimi: 300 zł.

Wyprzedzanie z niewłaściwej strony: 200 zł.

Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym: 350 zł.

Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku zjechania jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzenia: 100 zł.

Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym: 300 zł.
MANDATOWNIK 2014:

Przecinanie się kierunków ruchu

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu: 350 zł; pieszym na skrzyżowaniu przy skręcaniu w drogę poprzeczną: 350 zł; pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni: 350 zł.

Nieustąpienie pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów: 350 zł.

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią: 350 zł.

Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności: 350 zł.

Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone: 300 zł.

Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy: 300 zł.

Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym: 250 zł.

Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy: 100 zł.

Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy: 300 zł.

Autostrady i drogi ekspresowe

Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej: 300 zł.

Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej: 300 zł.

Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu: 300 zł.

Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu: 300 zł.

Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej: 300 zł.

Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

Niewłączanie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza: 200 zł

Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych: 100 zł

Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym: 100 zł

Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza: 100 zł
MANDATOWNIK 2014:

Zatrzymanie i postój

Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu: od 100 do 300 zł.

Zatrzymywanie pojazdu: na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania: 300 zł; na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu - także za nimi: od 100 do 300 zł; w tunelu, na moście lub na wiadukcie: 200 zł; na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię: 100 zł; na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni: 100 zł; w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania: 100 zł; przy lewej krawędzi jezdni: 100 zł; na pasie między jezdniami: 100 zł; w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką - na całej jej długości: 100 zł; w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu: 100 zł; na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów lub w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru: 100 zł.

Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku: 150 zł.

Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku: 100 zł.

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej: 100 zł.

Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd: 100 zł.

Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską: 100 zł.

Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone: 100 zł.

Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m: od 200 do 300 zł.

Używanie świateł zewnętrznych

Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu: 200 zł; od świtu do zmierzchu: 100 zł.

Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej: 100 zł.

Jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby: 200 zł.

Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności: od 150 do 300 zł.

Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami: 200 zł.

Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych: 100 zł.

Używanie "szperacza" podczas jazdy: 100 zł.
MANDATOWNIK 2014:

Używanie pojazdów w ruchu drogowym

Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim: 200 zł.

Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych: 200 zł.

Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne: 100 zł.

Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu: 50 zł.

Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi: 100 zł.

Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem: 100 zł.
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby: 200 zł.

Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic: 50 zł.

Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem: do 300 zł.

Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym państwo rejestracji: 100 zł.

Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany: 100 zł.

Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym: 100 zł.

Kierujący

Kierowanie pojazdem silnikowym lub tramwajem przez osobę niemającą: uprawnień do kierowania pojazdami: 500 zł; uprawnień wymaganych dla danego rodzaju pojazdu: 300 zł.

Kierowanie bez uprawnień rowerem lub pojazdem zaprzęgowym: 100 zł.

Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów: 50 zł za brak każdego z dokumentów, nie więcej niż 250 zł.

Inne wykroczenia

Samowolne umieszczanie usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia lub zasłanianie znaku, sygnału drogowego oraz urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczającego lub kontrolnego: 400 zł.

Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi: 300 zł.

Dopuszczenie przez właściciela posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osobę niemającą wymaganych uprawnień: 300 zł.

Dopuszczenie przez właściciela posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd: pojazdu do jazdy na drodze publicznej nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swojego przeznaczenia: od 50 do 200 zł; pojazdu do jazdy na drodze publicznej pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu: 50 zł.

Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej: od 50 do 200 zł.

Samowolne umieszczanie na drodze znaków, napisów lub symboli: 100 zł.

Wypasanie zwierzęcia gospodarskiego w pasie drogowym: 50 zł.
MANDATOWNIK 2014:

Niestosowanie się do znaków:

B-3 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych", B-3a "zakaz wjazdu autobusów", B-4 "zakaz wjazdu motocykli", B6 "zakaz wjazdu ciągników rolniczych" lub B-7 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą": 250 zł.

B-13 do B-14 "zakaz wjazdu...": 250 zł.

C-12 "ruch okrężny": 250 zł.

B-15 "zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad .. m": 150 zł.

B-16 "zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad .. m" lub B-17 "zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad .. m": 150 zł.

B-8 do B-12 "zakaz wjazdu...": 100 zł.

B-29 "zakaz używania sygnałów dźwiękowych": 100 zł.

B-31 "pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka": 100 zł.

B-32 "stój - kontrola celna" lub jego odpowiedników: 200 zł.

B-35 "zakaz postoju": 100 zł.

B-36 "zakaz zatrzymywania się": 100 zł.

B-37 lub B-38 "zakaz postoju w dni...": 100 zł.

B-39 "strefa ograniczonego postoju": 100 zł.

C-1 do C-11 "nakaz jazdy...": 250 zł.

C-13 "droga dla rowerów": 100 zł.

C-14 "prędkość minimalna": 100 zł.

C-17 "nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi": 400 zł.

BT-1 "ograniczenie prędkości": 100 zł.

BT-3 "blokada zwrotnicy": 200 zł.

P-2 "linia pojedyncza ciągła": 100 zł.

P-3 "linia jednostronnie przekraczalna": [b]200 zł[b/].

P-4 "linia podwójna ciągła": 200 zł.

P-7b "linia krawędziowa ciągła": 100 zł.

P-17 "linia przystankowa": 100 zł.

C-18 "nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych": 200 zł.

P-21 "powierzchnia wyłączona": 100 zł.

Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 "stop": 100 zł.

Niezatrzymanie pojazdu we właściwym miejscu w związku z nadawanym sygnałem świetlnym: 100 zł.

Niestosowanie się do znaku:

D-11 "początek pasa ruchu dla autobusów" lub D-12 "pas ruchu dla autobusów" oraz P-22 "BUS": 100 zł.

D-13 "początek pasa ruchu powolnego": 100 zł.

D-18 "parking", D-18a "parking - miejsce zastrzeżone" lub D-18b "parking zadaszony": 100 zł.

D-18 "parking" lub D-18b "parking zadaszony", z umie-szczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a "parking - miejsce zastrzeżone", z umie-szczoną pod znakiem tabliczką T-29: 500 zł.

P-18 "stanowisko postojowe" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" albo P-20 "koperta" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej", umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b: 500 zł.

D-19 postój taksówek: 100 zł.

F-10 "kierunki na pasach ruchu" lub F-11 "kierunki na pasie ruchu" oraz P-8a "strzałka kierunkowa na wprost", P-8b "strzałka kierunkowa do skręcania" lub P-8c "strzałka kierunkowa do zawracania": 250 zł.

BT-4 "stop - zwrotnica eksploatowana jednostronnie": 200 zł.

P-18 "stanowisko postojowe", P-19 "linia wyznaczająca pas postojowy": 100 zł.

P-20 "koperta": 100 zł.

Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez:

wejście na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizator S-5 nadaje sygnał czerwony: 100 zł.

kierującego kolumną pieszych, jeźdźca lub poganiacza: 100 zł.

kierującego pojazdem wjeżdżającego za sygnalizator, kiedy jest to zabronione: 300- 500 zł.

Zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym: kwota mandatu karnego przypisana za naruszenie stanowiące przyczynę zagrożenia powiększona o 200, jednak nie więcej niż 500 zł.

Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka: kwota mandatu karnego przypisana za naruszenie stanowiące przyczynę zagrożenia powiększona o 300, jednak nie więcej niż 500 zł.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze 3

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

X
XYZ
Zwłaszcza, że fotelik można już dostać za 300-500 zł. Tak jak piszesz - głupota i oszczędność, tak samo jak kupowanie używanych fotelików, które nie wiadomo co przeszły.
K
Kasia
Jaka głupota ludzka nie rozumiem jak można np. wozić dziecko bez fotelika narażając go na duże niebezpieczeństwo!!
j
jan
jak już mowa o punktach i tym ile kasy trzebaby wydac to pozwole sobie polecic cos z czego korzystam (tzn na razie 2 razy) a mianowiecie stronka odwolaniemandatu.yanosik. sa tam gotowe formularze do wypełnienia aby móc się odwołać. szanuje swoje punkciki i pieniązki to i innym polecam oszczędzić,a co!! ;)
Wróć na dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni
Dodaj ogłoszenie