Samorząd będzie mógł przeznaczyć rządową dotację na przygotowanie dokumentacji projektowej, która będzie zawierała :

 • opracowanie dokumentów zgodnie z wymaganiami przepisów środowiskowych,
 • opracowanie projektu budowlanego, w tym niezbędnej dokumentacji technicznej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

- Dzisiaj rozpoczynamy nabór wniosków na projekty związane z naszym Programem mosty dla Regionów. Konkretnie z naborem wniosków na połączenia mostowe na drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich w naszym kraju- mówił podczas konferencji prasowej minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Przed samorządami postawiono kilka warunków, między innymi:

 • dokumentacja, która powstała dzięki dofinansowaniu musi być gotowa do 31 grudnia 2022 roku,
 • przygotowanie dokumentacji nie może być dofinansowane z funduszy unijnych, norweskich, szwajcarskich ani z budżetu państwa,
 • budowa mostu zacznie się najpóźniej 3 lata po wydaniu pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.
 • Wszystkie potrzebne dokumenty – ogłoszenie, wniosek, kryteria oceny - są od dzisiaj na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, które będzie przyjmować wnioski. Nabór jest otwarty dla wszystkich chętnych samorządów, z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Potrwa do 29 marca 2019 roku.

W programie znalazło się 21 priorytetowych, rekomendowanych przez rząd, inwestycji, które po analizach wytypowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju :

 • 5 przepraw na Wiśle,
 • 5 na Warcie,
 • 2 na Bugu,
 • 4 na Odrze,
 • po 1 przeprawie na Narwi, Sanie, Noteci, Pilicy i rzece Elbląg.

Nie chcemy, żeby rzeka była postrzegana jako bariera, jeżeli chodzi o cały rozwój systemu osadniczego. Liczymy, że dzięki temu programowi tak naprawdę zostanie jeszcze w większym stopniu uwypuklony potencjał społeczno- gospodarczy poszczególnych regionów, miejscowości i miasteczek- dodał wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak, który w resorcie pilotuje program mostowy.

Program potrwa do 2025 roku. Na chwilę obecną na jego realizację Rząd RP przeznaczył około 2,3 miliarda złotych. Poniżej wykaz 21 rekomendowanych mostów.

Sprawdź nasze inne informacje i porady