reklama

Wielki przetarg AMW w Olsztynie już dziś. Wojsko wyprzedaje sprzęt z demobilu. Super ceny Agencji Mienia Wojskowego 16. 10. 2019 r.

Stefan KowlaskiZaktualizowano 
Samochód ogólnego przeznaczenia małej ładowności FIAT SEICENTO 1,1 VANIlość:1NR fabryczny:ZFA18700000260842Rok produkcji:1999Cena:1500
Agencja Mienia Wojskowego w Olsztynie organizuje duży przetarg na używany sprzęt wojskowy z demobilu już jutro, 16 października 2019. AMW przyzwyczaiła klientów do bogatego asortymentu wystawianych na sprzedaż artykułów. Także i tym razem przekrój oferty Agencji Mienia Wojskowego jest szeroki. W ofercie AMW znajdziemy m.in. samochody różnego typu i przeznaczenia, różnorodny sprzęt, a nawet galanterię, jak czapki i rękawiczki! Lista artykułów wystawionych na sprzedaż jest długa. Wybraliśmy z niej największe hity i wyjątkowe okazje. Zobaczcie ZDJĘCIA i CENY. Wyprzedaż AMW już 10. 10. 2019!

Nowy przetarg AMW. Wyprzedaż sprzętu wojskowego już dziś

Najnowszy przetarg AMW już 10 października. Organizuje go Agencja Mienia Wojskowego w Bydgoszczy. W ofercie znalazło się wyjątkowo dużo sprzętu. Szczególnie atrakcyjną część oferty stanowią samochody i ciężarówki. To gratka dla fanów militariów i nie tylko.

Zobacz zdjęcia:

Zobaczcie koniecznie

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.10.2019 r. o godz. 11.00, w siedzibie OR AMW w Olsztynie, ul. Kasprowicza 1.

2. Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 14-15.10.2019 r. w godz. 9.00-13.00 oraz w dniu przetargu, w godz. 8.00-9.00 w następujących miejscach:

• poz. 1-5 2 RBLog Skład Komorowo, ul. Kościelna, poz. 1-3 p. K. Kaniuk tel. 600 398 078, poz. 4 p. D. Wagner tel. 607 393 129, poz. 5 p. U. Bednarczyk tel. 261 384 468;
• poz. 6 JW 1248 Morąg, ul. Wojska Polskiego 33, p. B. Maślanka tel. 794 454 892;
• poz. 7 JW 3797 Giżycko, ul. Nowowiejska 20, p. W. Boguski 608 250 943, p. K. Kamiński tel. 692 155 153;
• poz. 8 JW 3797 Giżycko, ul. Wojska Polskiego 26, p. N. Łączyński tel. 517 282 538;
• poz. 9 24 WOG GZ Gołdap, ul. Partyzantów 27, p. B. Rojek tel. 261 336 439, 727 040 551;
• poz. 10-12 JW 4222 Giżycko, ul. Moniuszki 7, p. B. Jasielun tel. 261 335 519, 606 928 248;
• poz. 13-14 24 WOG SOI Giżycko, ul. Moniuszki 7, p. K. Tarszkiewicz tel. 727 013 868, p. A. Antończak tel. 727 015 588;
• poz. 15 24 WOG SOI Węgorzewo, ul. Bema 16, p. Z. Szyłejko tel. 261 337 213, 727 040 561;
• poz. 16 22 WOG SOI Lipowiec, p. J. Antosiak tel. 261 343 152, 504 244 319;
• poz. 17-18 22 WOG Olsztyn, ul. Saperska 1, p. S. Wiśniewski tel. 261 322 756, 608 609 653;
• poz. 19 21 WOG SOI Morąg, ul. Wojska Polskiego 33, p. K. Szajner tel. 261 328 258, 727 013 667;
• poz. 20-26 21 WOG GZ Bartoszyce, ul. Wojska Polskiego 4, poz. 20 p. M. Szymański tel. 261 327 554, 727 040 593, poz. 21-26 p. J. Rynkiewicz tel. 261 327 298, p. L. Dobrzaniecki tel. 261 327 296;
• poz. 27 2 RBLog Skład Osowiec, p. S. Klim tel. 261 386 130, 502 917 068;
• poz. 28-43 24 WOG SOI Bemowo Piskie, ul Kętrzyńskiego 1, poz. 28 p. P. Skwara tel. 669 196 023, poz. 29 p. J. Uścinowicz tel. 261 33 157, poz. 30-31 p. J. Błachnio tel. 261 333 226, 727 040 531, poz. 32-43 p. E. Wnęk tel. 231 333 236, 727 040 532;
• poz. 44 24 WOG SOI Orzysz, ul. Wojska Polskiego 33, p. E. Wnęk tel. 231 333 236, 727 040 532, p. J. Błachnio tel. 261 333 226, 727 040 531;
• poz. 45 25 WOG SOI Łomża, Aleja Legionów 133, p. K. Cudnik tel. 261 358 185;
• poz. 46-47 24 WOG SOI Gołdap, ul. Wolności 8, p. P. Ostrowski tel. 261 336 245, 727 013 602;
• poz. 48-50 24 WOG SOI Filia Mrągowo, ul. Półwysep Czterech Wiatrów, p. M. Zdanowski tel. 506 596 192;
• poz. 51 26 WOG SOI Przasnysz, ul. Makowska 69, p. M. Czarzasty tel. 261 371 378, 506 118 709;
• poz. 52 JW. 1460 Orzysz, ul. Wojska Polskiego 33, p. K. Lubelski tel. 261 361 336, 511048 546;
• poz. 53 JW. 1747 Suwałki, ul. Wojska Polskiego 21, p. Ł. Szczodruch tel. 505 985 998;
• poz. 54 JW 2568 Węgorzewo, ul. Bema 7, p. A. Biłyk tel. 793 396 790, p. M. Pilch tel. 504 333 607;
• poz. 55 1 WSzK SPZOZ Filia w Ełku, ul. Tadeusza Kościuszki 30, p. M. Potoczny tel. 696 243 703;
• poz. 56-57 2 RBLog Skład Elbląg, ul. Dąbrowskiego 35, poz. 56 p. G. Czerniawski tel. 261 312 493, p. B. Bojarczyk tel. 261 313 187, poz. 57 p. C. Dziąbkowska tel. 261 313 108;
• poz. 58-64 2 RBLog Skład Elbląg, ul. Kwiatkowskiego 11, poz. 58-61 p. J. Tkaczyk tel. 261 313 134, poz. 62-64 p. A. Grygo tel. 261 313 140;
• poz. 65-71 KWP Białystok, ul. Wspólna 32, p. A. Wildowicz tel. 85 670 32 54, 505 338 404;
• poz. 72 KMP Łomża, ul. Wojska Polskiego 9, p. W. Ruszczyk tel. 86 474 15 75, p. M. Kalinowski tel. 86 474 14 20, 662 050 416;
• poz. 73 KMP Suwałki, ul. Przytorowa 9f, p. R. Kisielewski tel. 600 921 532;
• poz. 74 KPP Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 7, p. M. Niewiadomska tel. 85 831 03 26;
• poz. 75 KPP Hajnówka, ul. Armii Krajowej 1, p. G. Kalinowski tel. 660 122 589;
• poz. 76 2 RBLog Skład Szeroki Bór, p. W. Pikora tel. 261 334 566, 727 040 017;
• poz. 77-96 magazyn OR AMW Olsztyn, ul. Dąbrowskiego 2, p. R. Kruszewski tel. 261 322 182, 506 399 288.

3. Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia z pozycji 1-96 w terminie do dnia 13.12.2019 r.

4. Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 5, 13-15, 18, 19, 27, 41, 44, 45, 51, 55, 57, 76, 77, 89 i 91 oraz opis wyposażenia sprzętu oferowanego poz. 10, 11 do wglądu na stronie internetowej www.amw.com.pl, u organizatora przetargu i w miejscu jego składowania.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranych pozycji przetargowych. Wadium należy wpłacać tylko przelewem na rachunek bankowy Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego Nr konta: 37 1130 1189 0025 0130 8320 0008, podając w tytule przelewu nr i datę przetargu oraz numery wybranych pozycji przetargowych.

6. Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie bankowym sprzedawcy - AMW, najpóźniej w przeddzień terminu przetargu.

7. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli:
• oferent, którego oferta została wybrana nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o przyjęciu jego oferty,
• oferent, uchyla się od zawarcia pisemnej umowy sprzedaży.

8. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone nie później niż w ciągu pięciu dni roboczych od daty zakończenia przetargu.
Wadium złożone przez nabywcę ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Pozostałą kwotę można wpłacać w kasie w dniu przetargu lub na konto w BGK O/Olsztyn nr konta 18 1130 1189 0000 0060 0720 0010.

9. Urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu nie posiadają zezwolenia na ich eksploatację. Nabywca zobowiązany jest, przed ich dalszą eksploatacją, do przeprowadzenia badań przez upoważniony organ dozoru technicznego, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667, z późn. zm.).

10. Ofertę należy złożyć w kancelarii Oddziału Regionalnego AMW w Olsztynie, ul. Kasprowicza 1, pok. nr 113 w terminie do dnia 16.10.2019 r. do godz. 10.00.

11. Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej (zaklejonej), nieprzezroczystej i opieczętowanej kopercie, na której oferent umieszcza:
• nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta;
• nazwę i adres organizatora przetargu;
• dopisek: „Przetarg nr 07/2019 - nie otwierać przed 16.10.2019 r. do godziny 11.00”.

12. Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” i zawierać:
• dane identyfikujące oferenta oraz jego dane kontaktowe;
• oferowaną cenę netto dla wybranej/ych pozycji przetargowej/ych i warunki zapłaty;
• oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu podlegającego przetargowi;
• wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty;
• wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (pełnomocnictwa, upoważnienia - jeżeli są wymagane).

13. Formularz ofertowy oraz wzór umowy sprzedaży można pobierać w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Olsztynie od dnia 02.10.2019 r. do dnia 15.10.2019 r., w godz. 8.00-15.00 oraz w dniu przetargu w godz. 8.00-10.00 w pok. nr 128 lub ze strony internetowej; www.amw.com.pl, dział „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Sprzęt wojskowy - Przetargi”.

14. Oferta niekompletna, bądź niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia, a w szczególności formularza ofertowego, zostanie odrzucona.

15. Oferta na pozycje przetargowe musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej w wersji papierowej w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze lub czytelnie długopisem) oraz dodatkowo może być w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku elektronicznym. W przypadku rozbieżności pomiędzy ofertą w wersji papierowej, a ofertą w wersji elektronicznej decydującą będzie wersja papierowa. Oferent może złożyć ofertę częściową, tj. tylko na te pozycje, którymi jest zainteresowany lub na wszystkie pozycje zgodnie z obwieszczeniem o przetargu. Oferent nie może złożyć więcej niż jedną ofertę cenową na daną pozycję przetargową. W przypadku dwóch lub więcej ofert złożonych na daną pozycję przez jednego oferenta oferty te podlegają odrzuceniu.
Oferta w formie pisemnej w wersji papierowej musi być zaparafowana na każdej stronie i własnoręcznie podpisana zgodnie z obowiązującym danego oferenta sposobem reprezentacji i powinno to bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.
Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę (-y) podpisującą (-e) ofertę.
Załączniki do formularza oferty stanowią integralną część oferty i powinny być spięte wraz z formularzem oferty.
Oferent może uzupełnić/zmienić lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert.
Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania po zakończeniu postępowania przetargowego.
Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferent jest związany ofertą począwszy od upływu terminu składania ofert do czasu zawarcia umowy sprzedaży.

16. W przypadku stwierdzenia, że cena dwóch lub więcej ofert jest taka sama, komisja przetargowa zwróci się do tych oferentów o dodatkową ofertę cenową albo podejmie decyzję o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji ustnej pomiędzy oferentami, którzy zaoferowali taką samą cenę.

17. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu, wycofania z przetargu poszczególnych pozycji przetargowych oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań przez uczestników przetargu.

18. Sprzęt jest niesprawny technicznie i wydawany bez instrukcji obsługi. Odbiór zakupionego mienia (załadunek, transport) odbywa się siłami i środkami własnymi nabywcy oraz na jego koszt.
Pojazdy będą wydane nabywcy bez akumulatorów, płynów eksploatacyjnych, tablic i dowodów rejestracyjnych.
Sprzedający w odniesieniu do przedsiębiorców nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedanych towarów. Zakupiony towar nie podlega reklamacji.
Natomiast w odniesieniu do konsumentów stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące sprzedaży konsumenckiej.

19. Do zakupionego sprzętu (artykułów) zostaną zastosowane właściwe przepisy ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1751).

20. W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez nabywcę, sprzedawca nalicza stosowne kary umowne, określone w umowie sprzedaży.

21. Wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Sprzęt wojskowy - Polityka prywatności”, dostępne są w siedzibie OR AMW w Olsztynie oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych.

22. Szczegółowe informacje: e-mail: i.basak@amw.com.pl, fax. 261 322 180 oraz tel. 89 536 31 76, 89 536 34 75, 89 536 31 74, 89 536 31 73, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

Nie przegapcie

100 milionów euro z Funduszy Norweskich na rozwój przedsiębiorczości

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3