reklama

Wodociągi Chorzów - czym się zajmuje przedsiębiorstwo? Cennik opłat, odczyt wodomierzy i awarie

Olga KrzyżykZaktualizowano 
Wodociągi Chorzów to tak właściwie Chorzowsko - Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, które znajduje się w Chorzowie przy ulicy Składowej 1. Zakład odpowiedzialny jest za zadania w Chorzowie i Świętochłowicach w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Przeczytajcie, gdzie czym zajmuje się przedsiębiorstwo, jaki jest cennik opłat za wodę i ścieki oraz gdzie zgłaszać awarie, a w tym braki wody.

Wodociągi Chorzów. Czym zajmuje się CHŚPWiK?

Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wykonuje zadania na terenie gmin Chorzów i Świętochłowice w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Przedsiębiorstwo jest właścicielem przeważającej większości istniejącej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Chorzowa i Świętochłowic.

Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zlokalizowane jest w Chorzowie przy ulicy Składowej 1.

Godziny otwarcia CHŚPWiK

 • W poniedziałki i wtorki zakład otwarty jest od godziny 7 do 15. Kasa jest czynna od godz. 7.30 do 14.30.
 • W środy biuro obsługi klienta otwarte jest od godz. 7 do 17 – kasa czynna jest od godz. 7.30 do godz. 16.30.
 • Z kolei w piątek biuro obsługi klienta otwarte jest od godz. 7 do 15, a akasa od godz. 7.30 do 14.30.

Dyspozytor Przedsiębiorstwa: ul. Składowa 1, 41-500 Chorzów, tel.: 32 34 94 600, 32 34 94 601, e-mail: dyspozytor@chspwik.pl.

Działalność Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

Dostawa wody do Chorzowa i Świętochłowic następuje za pośrednictwem studni wodomierzowych rozmieszczonych w rejonie przebiegu sieci magistralnych.

Głównymi elementami systemu wodociągowego Chorzowa i Świętochłowic są przewody wodociągowe wraz z armaturą i oprzyrządowaniem. Długość przewodów wynosi łącznie 332,1 km razem z podłączeniami, z czego 94,7 km znajduje się na terenie Świętochłowic, a pozostała część 237,4 km na obszarze Chorzowa.

Budowa systemu wodociągowego Chorzowa i Świętochłowic sięga końca XIX w. Funkcjonujące dziś najstarsze przewody wodociągowe pochodzą z początku XX w. Przewody z pierwszej połowy XX w. stanowią 38 proc. długości sieci.

Zadania Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji:

 • zapewnienie bezawaryjnej dostawy wody dla mieszkańców i odprowadzania ścieków, porządkowanie gospodarki ściekowej,
 • stała kontrola jakości dostarczanej wody oraz odprowadzanych ścieków,
 • systematyczna rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Chorzowa i Świętochłowic,
 • prowadzenie długofalowych działań zmierzających do zmniejszenia strat wody,
 • likwidacja niezgodnych z prawem podłączeń do sieci wodociągowej oraz nielegalnych zrzutów ścieków,
 • rozbudowa i aktualizacja Systemu Informacji Przestrzennej.

Dostarczanie wody dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Zróżnicowanie pod względem ilości poboru wody uzasadnia taryfa przewidująca cenę za każdy dostarczony metr sześcienny. Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele usługowo-handlowe, jak również odbiorców przemysłowych. Woda poddawana jest tym samym procesom, a dla prawie wszystkich odbiorców usług zainstalowano wodomierze główne.

ChŚPWiK przyjmuje zgłoszenia dotyczące awarii: wodociągowych - występujących na sieciach miejskich głównych oraz podłączeniach (przyłączach) do budynków, do wodomierza głównego oraz kanalizacyjnych - występujących na sieciach sanitarnych bądź ogólnospławnych.

Zgłoszenie awarii powinno zawierać – adres, krótki opis miejsca awarii, ewentualnie nazwisko osoby zgłaszającej.

Awarie wodociągowe i kanalizacyjne występujące na instalacji wewnętrznej należy zgłaszać administratorowi (administracja, spółdzielnia, osoba prywatna), do którego należy budynek wraz z mediami. Kanalizacji nie dotyczy także sieć odprowadzająca wodę deszczową z ulic miasta.

Awarie zgłaszamy poprzez:

 • pocztą elektroniczną na adres dyspozytor@chspwik.pl
 • telefonicznie - dyspozytorowi zakładu na numer tel.: 32 34-94-600 do 601 lub 885-WOD-KAN
 • osobiście - przychodząc na teren ChŚPWiK Sp. z o.o., ul. Składowa 1, 41-500 Chorzów, gdzie należy przekazać informację dotyczącą awarii osobie do jej przyjęcia kompetentnej t.j. dyspozytorowi przedsiębiorstwa.
Chorzowskie wodociągi
Chorzowskie wodociągi pixabay

Odczyty wodomierzy pracowników chorzowsko-świętochłowickich wodociągów:

Stan licznika wodomierzowego można podać:

 • telefonicznie: nr tel. (32) 34 94 609, (32) 34 94 610
 • osobiście: w siedzibie Przedsiębiorstwa: ul. Składowa 1, 41-500 Chorzów
 • poprzez FORMULARZ ODCZYTU WODOMIERZA

Aby odczyt licznika był prawidłowy podajemy bieżący stan jaki wskazuje liczydło na wodomierzu, a nie zużycie wody w odniesieniu do poprzedniego odczytu. Odczyt należy zaokrąglić do pełnych metrów sześciennych, odczytujemy wszystkie czarne cyfry od lewej strony liczydła, łącznie z zerami. Po otrzymaniu informacji o wskazaniu wodomierza, Przedsiębiorstwo wystawia Odbiorcy usług fakturę i wysyła na podany adres korespondencyjny. Odbiorca dokonuje zapłaty otrzymanej faktury VAT w terminie wskazanym na fakturze. Opóźnienia w zapłacie uprawniają przedsiębiorstwo do naliczenia odsetek, w wysokości ustawowej.

Cennik opłat za wodę i ścieki:

Ostatnie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków i zbiorowym zaopatrzeniu w wodę pochodzą z 22 maja 2018 roku.

Taryfowa grupa odbiorców:
Grupa 1 - Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani za miesięczny okres rozliczeniowy, za pomocą wskazań wodomierzy głównych, których suma ciągłego strumienia objętości (Q3) wodomierzy głównych wynosi mniej niż 3,0 m3/h

Grupa 2 - Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani za miesięczny okres rozliczeniowy, za pomocą wskazań wodomierzy głównych, których suma ciągłego strumienia objętości (Q3) wodomierzy głównych wynosi co najmniej 3,0 m3/h i mniej niż 6,0 m3/h

Grupa 3 - Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani za miesięczny okres rozliczeniowy, za pomocą wskazań wodomierzy głównych, których suma ciągłego strumienia objętości (Q3) wodomierzy głównych wynosi co najmniej 6,0 m3/h i mniej niż 12,0 m3/h

Grupa 4 - Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani za miesięczny okres rozliczeniowy, za pomocą wskazań wodomierzy głównych, których suma ciągłego strumienia objętości (Q3) wodomierzy głównych wynosi co najmniej 12,0 m3/h i mniej niż 24,0 m3/h

Grupa 5 - Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani za miesięczny okres rozliczeniowy, za pomocą wskazań wodomierzy głównych, których suma ciągłego strumienia objętości (Q3) wodomierzy głównych wynosi co najmniej 24,0 m3/h i mniej niż 48,0 m3/h

Grupa 6 - Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani za miesięczny okres rozliczeniowy, za pomocą wskazań wodomierzy głównych, których suma ciągłego strumienia objętości (Q3) wodomierzy głównych wynosi co najmniej 48,0 m3/h i mniej niż 96,0 m3/h

Grupa 7 - Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani za miesięczny okres rozliczeniowy, za pomocą wskazań wodomierzy głównych, których suma ciągłego strumienia objętości (Q3) wodomierzy głównych wynosi co najmniej 96,0 m3/h i mniej niż 192,0 m3/h

Grupa 8 - Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani za miesięczny okres rozliczeniowy, za pomocą wskazań wodomierzy głównych, których suma ciągłego strumienia objętości (Q3) wodomierzy głównych wynosi co najmniej 192,0 m3/h i mniej niż 364,0 m3/h

Grupa 9 - Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani za miesięczny okres rozliczeniowy, za pomocą wskazań wodomierzy głównych, których suma ciągłego strumienia objętości (Q3) wodomierzy głównych wynosi co najmniej 364,0 m3/h i mniej niż 728,0 m3/h

Grupa 10 - Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani za miesięczny okres rozliczeniowy, za pomocą wskazań wodomierzy głównych, których suma ciągłego strumienia objętości (Q3) wodomierzy głównych wynosi co najmniej 728,0 m3/h i mniej niż 1456,0 m3/h

Grupa 11 - Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani za miesięczny okres rozliczeniowy, za pomocą wskazań wodomierzy głównych, których suma ciągłego strumienia objętości (Q3) wodomierzy głównych wynosi co najmniej 1456,0 m3/h

Grupa 12 - Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w lokalach w budynkach wielolokalowych rozliczani za 3 miesięczny okres rozliczeniowy

Grupa 13 - Odbiorcy usług tylko w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, których średnia dobowa sumy odprowadzanych ścieków wynosi mniej niż 200 m3 rozliczaniza miesięczny okres rozliczeniowy

Grupa 14 - Odbiorcy usług tylko w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, których średnia dobowa sumy odprowadzanych ścieków wynosi co najmniej 200 m3 rozliczani za miesięczny okres rozliczeniowy

Grupa 15 - Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani za 3 miesięczny okres rozliczeniowy, za pomocą wskazań wodomierzy głównych, których suma ciągłego strumienia objętości (Q3) wodomierzy głównych wynosi mniej niż 3,0 m3/h

Grupa 16 - Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani za 3 miesięczny okres rozliczeniowy, za pomocą wskazań wodomierzy głównych, których suma ciągłego strumienia objętości (Q3) wodomierzy głównych wynosi co najmniej 3,0 m3/h i mniej niż 6,0 m3/h

Grupa 17 - Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani za 3 miesięczny okres rozliczeniowy, za pomocą wskazań wodomierzy głównych, których suma ciągłego strumienia objętości (Q3) wodomierzy głównych wynosi co najmniej 6,0 m3/h i mniej niż 12,0 m3/h

Grupa 18 - Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani za 3 miesięczny okres rozliczeniowy, za pomocą wskazań wodomierzy głównych, których suma ciągłego strumienia objętości (Q3) wodomierzy głównych wynosi co najmniej 12,0 m3/h i mniej niż 24,0 m3/h

Grupa 19 - Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani za 3 miesięczny okres rozliczeniowy, za pomocą wskazań wodomierzy głównych, których suma ciągłego strumienia objętości (Q3) wodomierzy głównych wynosi co najmniej 24,0 m3/h i mniej niż 48,0 m3/h

Ceny za dostarczoną wodę – okres obowiązywania od 22.05.2018 r. do 21.05.2019 r.

 • Taryfowa grupa odbiorców - 2: cena/stawka: netto - 5, z VAT 8% - 6
 • Taryfowa grupa odbiorców - wszystkie grupy: cena za 1 m3 dostarczonej wody, cena/stawka: netto - 5,39, z VAT 8% - 5,82


Stawki opłat abonamentowych za dostarczoną wodę - okres obowiązywania od 22.05.2018 r. do 21.05.2019r.

 • Grupa 1: stawka opłaty abonamentowej -woda, zł/miesiąc/odbiorcę, netto -9,85, z VAT 8% -
 • Grupa 2: stawka opłaty abonamentowej -woda, zł/miesiąc/odbiorcę, netto - 21,70, z VAT 8% - 23,44
 • Grupa 3: stawka opłaty abonamentowej -woda, zł/miesiąc/odbiorcę, netto -38,84, z VAT 8% - 41,95
 • Grupa 4: stawka opłaty abonamentowej -woda, zł/miesiąc/odbiorcę, netto - 75,92, z VAT 8% - 81,99
 • Grupa 5: stawka opłaty abonamentowej -woda, zł/miesiąc/odbiorcę, netto - 142,58, z VAT 8% - 153,99
 • Grupa 6: stawka opłaty abonamentowej -woda, zł/miesiąc/odbiorcę, netto - 282,14, z VAT 8% - 304,71
 • Grupa 7: stawka opłaty abonamentowej -woda, zł/miesiąc/odbiorcę, netto - 574,90, z VAT 8% - 620,89
 • Grupa 8: stawka opłaty abonamentowej -woda, zł/miesiąc/odbiorcę, netto - 1 192,71, z VAT 8% - 1 288,13
 • Grupa 9: stawka opłaty abonamentowej -woda, zł/miesiąc/odbiorcę, netto - 2 196,97, z VAT 8% - 2 372,73
 • Grupa 10: stawka opłaty abonamentowej -woda, zł/miesiąc/odbiorcę, netto - 4 826,57, z VAT 8% - 5 212,70
 • Grupa 11: stawka opłaty abonamentowej -woda, zł/miesiąc/odbiorcę, netto - 10 188,10, z VAT 8% - 11 003,15
 • Grupa 12: stawka opłaty abonamentowej -woda, zł/3-miesiące/odbiorcę, netto - 2,56, z VAT 8% - 2,76
 • Grupa 13: stawka opłaty abonamentowej -woda, zł/miesiąc/odbiorcę, netto - -z VAT 8% - -
 • Grupa 14: stawka opłaty abonamentowej -woda, zł/miesiąc/odbiorcę, netto - -z VAT 8% - -
 • Grupa 15: stawka opłaty abonamentowej -zł/3-miesiące/odbiorcę, netto - 24,16, z VAT 8% - 26,09
 • Grupa 16: stawka opłaty abonamentowej -zł/3-miesiące/odbiorcę, netto - 57,28, z VAT 8% - 61,86
 • Grupa 17: stawka opłaty abonamentowej -zł/3-miesiące/odbiorcę, netto - 106,36, z VAT 8% - 114,87
 • Grupa 18: stawka opłaty abonamentowej -zł/3-miesiące/odbiorcę, netto - 207,43, z VAT 8% - 224,02
 • Grupa 19: stawka opłaty abonamentowej -zł/3-miesiące/odbiorcę, netto - 410,60, z VAT 8% - 443,45

Stawki opłat abonamentowych za odprowadzone ścieki - okres obowiązywania od 22.05.2018 r. do 21.05.2019 r.
Grupa 1, stawka opłaty abonamentowej - ścieki, zł/miesiąc/odbiorcę, netto - 11,55,z VAT 8% - 12,47
Grupa 2, stawka opłaty abonamentowej - ścieki, zł/miesiąc/odbiorcę, netto - 25,74,z VAT 8% - 27,80
Grupa 3, stawka opłaty abonamentowej - ścieki, zł/miesiąc/odbiorcę, netto - 46,91,z VAT 8% - 50,66
Grupa 4, stawka opłaty abonamentowej - ścieki, zł/miesiąc/odbiorcę, netto - 92,07,z VAT 8% - 99,44
Grupa 5, stawka opłaty abonamentowej - ścieki, zł/miesiąc/odbiorcę, netto - 174,89,z VAT 8% -188,88
Grupa 6, stawka opłaty abonamentowej - ścieki, zł/miesiąc/odbiorcę, netto - 346,76,z VAT 8% - 374,50
Grupa 7, stawka opłaty abonamentowej - ścieki, zł/miesiąc/odbiorcę, netto - 704,12,z VAT 8% - 760,45
Grupa 8, stawka opłaty abonamentowej - ścieki, zł/miesiąc/odbiorcę, netto - 1 442,18,z VAT 8% - 1 557,55
Grupa 9, stawka opłaty abonamentowej - ścieki, zł/miesiąc/odbiorcę, netto - 2 686,94,z VAT 8% - 2 901,90
Grupa 10, stawka opłaty abonamentowej - ścieki, zł/miesiąc/odbiorcę, netto - 5 806,52,z VAT 8% - 6 271,04
Grupa 11, stawka opłaty abonamentowej - ścieki, zł/miesiąc/odbiorcę, netto - 12 237,74,z VAT 8% - 13 216,76
Grupa 12, stawka opłaty abonamentowej - ścieki, zł/3-miesiące/odbiorcę, netto - 2,56,z VAT 8% - 2,76
Grupa 13, stawka opłaty abonamentowej - ścieki, zł/miesiąc/odbiorcę, netto - 172,87,z VAT 8% - 186,70
Grupa 14, stawka opłaty abonamentowej - ścieki, zł/miesiąc/odbiorcę, netto - 5 093,56,z VAT 8% -5 501,04
Grupa 15, stawka opłaty abonamentowej - zł/3-miesiące/odbiorcę, netto - 29,28,z VAT 8% -31,62
Grupa 16, stawka opłaty abonamentowej - zł/3-miesiące/odbiorcę, netto - 69,40,z VAT 8% -74,95
Grupa 17, stawka opłaty abonamentowej - zł/3-miesiące/odbiorcę, netto - 130,59,z VAT 8% -141,04
Grupa 18, stawka opłaty abonamentowej - zł/3-miesiące/odbiorcę, netto - 255,89,z VAT 8% - 276,36
Grupa 19, stawka opłaty abonamentowej - zł/3-miesiące/odbiorcę, netto - 507,52,z VAT 8% - 548,12

Do cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki.

Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. nie dysponuje obecnie [stan na 13.07.2018] żadnymi ofertami pracy. Dokumenty niezbędne dla ubiegających się o pracę w ChŚPWiK Sp. z o.o. można pobrać TUTAJ

60 Sekund Biznesu: Wyczerpuje się imigracja ukraińska

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3