Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Wręczenie certyfikatów za udział w wojewódzkim projekcie edukacyjnym „Szkoła/Przedszkole Patriotów” odbędzie się 27 listopada w Katowicach

Monika Jaracz-Świerczyńska
Monika Jaracz-Świerczyńska
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Katowicach
W poniedziałek, 27 listopada 2023 roku w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Katowicach odbędzie się o godzinie 10.00 wręczenie certyfikatów z tytułem „Szkoła/Przedszkole Patriotów”. Otrzyma je 37 przedszkoli oraz 147 szkół, funkcjonujących na terenie województwa śląskiego, za udział w wojewódzkim projekcie edukacyjnym o tej samej nazwie. Inicjatywa, skierowana do dzieci i młodzieży była realizowana od 11 listopada 2022 roku do 30 września 2023 roku. Celem projektu było przede wszystkim pielęgnowanie pamięci o ważnych dla kraju oraz naszego regionu osobach, wydarzeniach i miejscach, które zapisały się na kartach polskiej historii. Miały temu służyć działania, podejmowane w trzech głównych obszarach. Chodziło bowiem o opiekę nad żyjącymi uczestnikami wydarzeń historycznych oraz wybranymi miejscami pamięci i ich bohaterami, a także o opracowanie informacji na temat konkretnych osób, zdarzeń czy miejsc i ich upowszechnianie. Organizatorem wojewódzkiego projektu edukacyjnego był Śląski Kurator Oświaty, a partnerem Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.

Celem projektu było przede wszystkim pielęgnowanie pamięci

Zakończono realizację wojewódzkiego projektu edukacyjnego „Szkoła/Przedszkole Patriotów”, która trwała od 11 listopada 2022 roku do 30 września 2023 roku. Adresatami tej inicjatywy były dzieci i młodzież, uczęszczające do przedszkoli oraz szkół, funkcjonujących na terenie województwa śląskiego. Celem projektu było przede wszystkim pielęgnowanie pamięci o ważnych dla kraju i naszego regionu osobach, wydarzeniach oraz miejscach, które zapisały się na kartach polskiej historii. Miały temu służyć działania, podejmowane w trzech głównych obszarach. Chodziło bowiem o opiekę nad żyjącymi uczestnikami wydarzeń historycznych i wybranymi miejscami pamięci oraz ich bohaterami. Ponadto – o opracowanie informacji na temat konkretnych osób, zdarzeń czy miejsc i ich upowszechnianie, a także przygotowanie notacji dla Instytutu Pamięci Narodowej. Wręczenie certyfikatów z tytułem „Szkoła/Przedszkole Patriotów” odbędzie się 27 listopada o godzinie 10.00 w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Katowicach. Organizatorem wojewódzkiego projektu edukacyjnego był Śląski Kurator Oświaty, a partnerem Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.

Kilkaset placówek zaangażowało się w projekt

W wojewódzkim projekcie edukacyjnym wzięło udział kilkaset szkół i przedszkoli z całego regionu. Wśród podejmowanych przez nie działań znalazły się między innymi opracowania informacji na temat miejsc pamięci, bohaterów oraz wydarzeń, a także notacje przygotowane dla Instytutu Pamięci Narodowej. Ponadto dzieci i młodzież wyszukiwały w okolicy nieznane szerzej miejsca, związane z ważnymi epizodami w historii Polski lub regionu albo też osobami, które wykazały się działalnością patriotyczną. Przedsięwzięcia, realizowane przez uczestników projektu obejmowały również oznaczenie oraz upowszechnienie w różnych formach – między innymi na stronie internetowej czy w mediach społecznościowych – znalezionych i opracowanych informacji. Dzieci oraz młodzież opiekowały się żyjącymi uczestnikami wydarzeń historycznych i wybranymi miejscami pamięci oraz ich bohaterami. Angażowały się także w propagowanie lokalnej historii, na przykład poprzez opracowanie scenariuszy lekcji, organizację tematycznych konkursów czy spotkań ze świadkami historii.

Oceny realizowanych przez szkoły i przedszkola działań w ramach wojewódzkiego projektu edukacyjnego dokonała Kapituła, którą tworzyli: Urszula Bauer – Śląski Kurator Oświaty, Jadwiga Wiśniewska – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Andrzej Sznajder – Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach, Anna Rakocz – Przewodnicząca Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Represjonowanych w Stanie Wojennym, Romuald Kubiciel – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Bieruniu.

Ponad 180 ośrodków edukacyjnych otrzyma certyfikat

Certyfikat z tytułem „Szkoła/Przedszkole Patriotów” otrzyma 37 przedszkoli oraz 147 szkół – w tym 103 podstawowe i 44 ponadpodstawowe. Według Kuratorium Oświaty w Katowicach, dokument ten jest wartościowym wyróżnieniem dla placówek, które zostają nim nagrodzone.

– Certyfikat nadaje wysoką rangę przedsięwzięciom, podejmowanym przez przedszkole/szkołę, która staje się wzorem do naśladowania. Placówka uzyskuje prawo posługiwania się tytułem w oficjalnych sytuacjach. Ponadto zostaje wpisana do rejestru Śląskiego Kuratora Oświaty. Rejestr ten jest publikowany i aktualizowany na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach po kolejnej edycji projektu. Wyjątkowym znakiem tytułu „Szkoła/Przedszkole Patriotów” będzie specjalnie przygotowany bandolier i Ziarna Niepodległości – informuje Anna Kij, Dyrektor Wydziału Jakości Edukacji w Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Wykaz szkół i przedszkoli, które otrzymały tytuł „Szkoła/Przedszkole Patriotów”

Przedszkola

 1. Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 w Bytomiu
 2. Miejskie Przedszkole nr 9 w Częstochowie
 3. Miejskie Przedszkole nr 23 im. „Jasia i Małgosi” w Częstochowie
 4. Miejskie Przedszkole nr 30 w Częstochowie
 5. Miejskie Przedszkole nr 38 w Częstochowie
 6. Miejskie Przedszkole nr 41 w Częstochowie
 7. Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 43 w Częstochowie
 8. Miejskie Przedszkole nr 44 im. Janusza Korczaka w Częstochowie
 9. Niepubliczne Przedszkole Montessori „Akademia Uśmiechu” w Częstochowie
 10. Przedszkole Publiczne w Konopiskach
 11. Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym im. „Małego Księcia” we Wręczycy Wielkiej
 12. Przedszkole Publiczne w Niegowie
 13. Przedszkole im. „Wesołe Krasnoludki” w Woźnikach
 14. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. „Jana Brzechwy” w Rybniku
 15. Przedszkole nr 22 w Rybniku
 16. Przedszkole nr 25 w Rybniku
 17. Przedszkole nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce-Leszczynach
 18. Przedszkole nr 5 w Żorach
 19. Przedszkole nr 18 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Rybniku
 20. Przedszkole Publiczne nr 5 im. „Przyjaciół Jeżyka Tuptusia” w Czeladzi
 21. Przedszkole Miejskie nr 9 im. Wandy Chotomskiej w Będzinie
 22. Przedszkole Miejskie nr 4 w Jaworznie
 23. Przedszkole nr 4 w Mysłowicach
 24. Gminne Przedszkole nr 1 w Chełmie Śląskim
 25. Miejskie Przedszkole nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Katowicach
 26. Miejskie Przedszkole nr 88 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Katowicach
 27. Przedszkole nr 1 w Bieruniu
 28. Miejskie Przedszkole nr 42 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 w Katowicach
 29. Miejskie Przedszkole nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi w Rudzie Śląskiej
 30. Miejskie Przedszkole nr 37 im. „Pracowitych Pszczółek” w Rudzie Śląskiej
 31. Miejskie Przedszkole nr 39 im. „Bajkolandii” w Rudzie Śląskiej
 32. Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 w Gliwicach
 33. Przedszkole nr 43 w Zabrzu
 34. Miejskie Przedszkole nr 34 w Rudzie Śląskiej
 35. Miejskie Przedszkole nr 44 im. „Koniczynki” w Rudzie Śląskiej
 36. Przedszkole z Oddziałami Specjalnymi i Oddziałami Integracyjnymi nr 48 w Zabrzu
 37. Przedszkole nr 49 w Zabrzu

Szkoły podstawowe

 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boruszowicach
 2. Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka w Piekarach Śląskich
 3. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Fryderyka Chopina w Siemianowicach Śląskich
 4. Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego im. ks. Józefa Szafranka w Bytomiu
 5. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Częstochowie
 6. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Częstochowie
 7. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
 8. Szkoła Podstawowa nr 16 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie
 9. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 w Częstochowie
 10. Szkoła Podstawowa nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie
 11. Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie
 12. Szkoła Podstawowa nr 38 im. Ludwika Zamenhofa w Częstochowie
 13. Szkoła Podstawowa nr 52 im. Małego Powstańca w Częstochowie
 14. Szkoła Podstawowa nr 47 im. Marii Konopnickiej w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 6 w Częstochowie
 15. Zespół Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie
 16. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łojkach
 17. Szkoła Podstawowa im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Starym Kocinie
 18. Szkoła Podstawowa im. Jarosława Dąbrowskiego w Zrębicach
 19. Szkoła Podstawowa w Olsztynie
 20. Szkoła Podstawowa im. Szlaku orlich Gniazd w Kusiętach
 21. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Kruszynie
 22. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika we Wrzosowej
 23. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelcu
 24. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wierzchowisku
 25. Zespól Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Jaskrowie
 26. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim
 27. Szkoła Podstawowa im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Miedźnie
 28. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów walk pod Mokrą w 1939 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mokrej
 29. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Opatowie
 30. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Sebyły w Kłobucku
 31. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostrowach nad Okszą
 32. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej
 33. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. gen. Józefa Bema w Kamyku
 34. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lublińcu
 35. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Lublińcu
 36. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi im. Józefa Lompy w Woźnikach
 37. Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Lubszy
 38. Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Jastrzębiu
 39. Szkoła Podstawowa w Niegowie
 40. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworzniku
 41. Szkoła Podstawowa w Ludwinowie
 42. Szkoła Podstawowa w Gminnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 im. Romualda Traugutta w Wąsoszu Górnym
 43. Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Górkach Wielkich
 44. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Heleny Marusarzówny w Szczyrku
 45. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Szczyrku
 46. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Godziszce
 47. Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie
 48. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Krystyny Bochenek w Skoczowie
 49. Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Zebrzydowicach
 50. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Eugenii Chrzanowicz w Pewli Wielkiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pewli Wielkiej
 51. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kiczycach
 52. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bestwinie
 53. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Janowicach
 54. Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu
 55. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 w Gostyni
 56. Szkoła Podstawowa im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej
 57. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie
 58. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Poległych na Pasternioku w Orzeszu
 59. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łaziskach Górnych
 60. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Przyjaciół Ziemi w Łaziskach Górnych
 61. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jerzego Kukuczki w Mikołowie
 62. Szkoła Podstawowa nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Rybniku
 63. Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Ligonia w Żorach
 64. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 im. Ireny Sendlerowej w Rybniku
 65. Szkoła Podstawowa im. ks. Konstantego Damrota w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zwonowicach
 66. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Zespole Szkolno-Sportowo-Artystycznym w Radlinie
 67. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Górkach Śląskich
 68. Szkoła Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara w Dąbrowie Górniczej
 69. Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej
 70. Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gen. Władysława Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej
 71. Szkoła Podstawowa nr 30 im. Emilii Zawidzkiej w Dąbrowie Górniczej
 72. Szkoła Podstawowa nr 14 im. Majora Henryka Sucharskiego w Jaworznie
 73. Szkoła Podstawowa nr 18 im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie
 74. Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Mysłowicach
 75. Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Szklarskiego w Mysłowicach
 76. Szkoła Podstawowa im. ks. Stefana Joniaka w Niegowonicach
 77. Szkoła Podstawowa nr 37 im. Henryka Sienkiewicza w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Sosnowcu
 78. Szkoła Podstawowa nr 18 im. Karola Miarki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Katowicach
 79. Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Karola Palicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Tychach
 80. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Powstańców Śląskich w Tychach
 81. Szkoła Podstawowa nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Lompy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Katowicach
 82. Szkoła Podstawowa nr 38 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Nowary w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 w Katowicach
 83. Szkoła Podstawowa nr 17 im. Gustawa Morcinka w Świętochłowicach
 84. Szkoła Podstawowa nr 36 im. Juliana Tuwima w Zabrzu
 85. Salezjańska Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Dominika Savio w Zabrzu
 86. Szkoła Podstawowa nr 24 im. Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej
 87. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 w Zabrzu
 88. Szkoła Podstawowa nr 31 w Zabrzu
 89. Szkoła Podstawowa Specjalna w Knurowie w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie
 90. Szkoła Podstawowa nr 30 w Zabrzu
 91. Szkoła Podstawowa nr 14 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach
 92. Szkoła Podstawowa nr 20 im. Marii Konopnickiej w Rudzie Śląskiej
 93. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 35 w Rudzie Śląskiej
 94. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 42 im. Mikołaja Kopernika w Zabrzu
 95. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Arki Bożka w Gliwicach
 96. Szkoła Podstawowa nr 23 im. Jana Brzechwy w Rudzie Śląskiej
 97. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Juliusza Słowackiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Gliwicach
 98. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 im. Obrońców Pokoju w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Gliwicach
 99. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8
 100. Szkoła Podstawowa nr 32 im. Wojska Polskiego w Gliwicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Gliwicach
 101. Szkoła Podstawowa nr 36 im. Johna Baildona w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Gliwicach
 102. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach
 103. Szkoła Podstawowa nr 15 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Gliwicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Gliwicach

Szkoły Ponadpodstawowe

 1. Centrala Szkołą Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
 2. Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach
 3. IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Częstochowie
 4. Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie
 5. Zespół Szkół Samochodowych w Częstochowie
 6. III Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Kosińskiego w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku
 7. III Liceum Ogólnokształcące im. Generała Władysława Andersa w Dąbrowie Górniczej
 8. Zespół Szkół im. Profesora Romana Gostkowskiego w Łazach
 9. I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie
 10. II Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Mysłowicach
 11. Technikum nr 5 Samochodowo-Mechatroniczne im. Jana Kilińskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
 12. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu
 13. II Liceum Ogólnokształcące im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu
 14. IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach
 15. V Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach
 16. VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza w Katowicach
 17. VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. H. Chrzanowskiej w Bielsku-Białej
 18. Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Piekarach Śląskich
 19. Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach
 20. Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia w Katowicach
 21. IV Liceum Ogólnokształcące im. Generała Stanisława Maczka w Katowicach
 22. XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach
 23. Liceum Ogólnokształcące im. Orląt Lwowskich w Tychach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
 24. X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego Akademickie w Katowicach
 25. IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Zespole Szkół nr 3 w Katowicach
 26. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach
 27. III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Tychach
 28. II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bytomiu
 29. IV Liceum Ogólnokształcące im. Herberta Clarka Hoovera w Rudzie Śląskiej
 30. Technikum nr 7 w Zespole Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach
 31. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 w Zespole Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach
 32. Technikum nr 3 w Zespole Szkół nr 3 w Rudzie Śląskiej
 33. Technikum nr 3 w Zabrzu w Zespole Szkół nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego w Zabrzu
 34. Technikum nr 4 w Zabrzu w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu
 35. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zabrzu w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu
 36. III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej
 37. IX Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Zespole Szkół Specjalnych im. J. Korczaka w Gliwicach
 38. Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 6 w Zespole Szkół Specjalnych im. J. Korczaka w Gliwicach
 39. Technikum nr 5 w Zespole Szkół nr 5 im. Jadwigi Markowej w Rudzie Śląskiej
 40. Publiczne Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio w Zabrzu
 41. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 6 w Zabrzu w Zabrzańskim Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu
 42. Technikum nr 6 w Zabrzu w Zabrzańskim Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu
 43. II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Knurowie w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie
 44. Technikum w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach

Nie przeocz

Musisz to wiedzieć

od 7 lat
Wideo

Tadeusz Płużański - Dlaczego warto pielęgnować pamięć o wyklętych

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera