W katowickim Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum zorganizowano 8 czerwca 14. Forum Nowej Gospodarki. Był to przystanek w drodze do Szczytu Klimatycznego COP24. Stałą częścią Forum Nowej Gospodarki był Piknik Nauki i Kultury. Tegoroczne hasło pikniku to „Śląskie w drodze na Szczyt Klimatyczny COP24".

Pprzystankiem w drodze do Szczytu Klimatycznego COP24 było zorganizowane 8 czerwca w katowickim Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum 14. Forum Nowej Gospodarki. To forum to debata gospodarcza o zasięgu ponadregionalnym. Podczas tegorocznego Forum skupiono się na sprawiedliwej transformacji energetycznej dla województwa śląskiego. Zastanawiano się jak wyzwolić potencjał innowacyjności i co zrobić by stała się ona kołem napędowym gospodarczego i społecznego rozwoju regionu.

Przedstawiciele administracji, nauki oraz biznesu, którzy wzięli udział w 14.

Forum Gospodarki, poszukiwali sposobów realizacji wspólnych projektów z zakresu m.in. gospodarki zasobooszczędnej i energooszczędnej, zielonej gospodarki, gospodarki niskoemisyjnej a także rewitalizacji terenów zdegradowanych.

W tym celu stworzono tzw. Living Lab czyli Laboratorium Innowacji ze 120 ekspertami, 6 warsztatami, 4 kluczowymi projektami, licznymi spotkaniami branżowymi i biznesowymi. Sesję plenarną zdominowały rozmowy o przygotowaniach do grudniowego szczytu klimatycznego w Katowicach. Zaproszeni goście: przedstawiciele branży energetycznej, socjologowie i specjaliści od ochrony środowiska, zastanawiali się nad tym czy zbliżająca się impreza może okazać się dla Śląska szansą w zakresie rozwoju zielonej gospodarki.

- Szansa by tak się stało jest, ale tylko od nas, tutaj mieszkających, od naszego zaangażowania w transformację energetyczną zależy by Śląsk w świadomości społecznej kojarzył się z zielonym regionem a nie tylko, jak to bywa dotychczas, z przemysłem – mówił Roman Trzaskalik, prezes katowickiego Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum.

Obradom forum towarzyszyły międzynarodowe spotkania B2B, w sektorze energetyki (prosumenckiej i OZE), których celem było skojarzenie przedsiębiorców i wymiana doświadczeń pomiędzy nimi a także wskazanie możliwych kierunków rozwoju energetyki.

Od 2011 roku stałą częścią Forum Nowej Gospodarki jest Piknik Nauki i Kultury. To popołudniowa, plenerowa impreza, której głownym tematem jest innowacyjność i energooszczędność. Hasłem przewodnim tegorocznego pikniku było, podobnie jak i całego forum, „Śląskie w drodze na Szczyt Klimatyczny COP24”.

W części artystycznej zorganizowano wyjątkowy koncert dla dzieci i dorosłych, z udziałem m.in. Kasi Klich, Jacka Kawalca, Kasi Pumy Piaseckiej i Soul Hunters Gospel Choir, wspierający akcję „Śląskie – dzieciom z Aleppo”. W jego trakcie na ręce ojca Alana Ruska, franciszkanina – koordynatora akcji – został przekazany czek o wartości 25 tysięcy złotych z przeznaczeniem na pomoc w stworzeniu specjalistycznego ośrodka dziennego wsparcia dla dzieci – ofiar wojny w Aleppo.

POLECAMY PAŃSTWA UWADZE:

PROGRAM TYDZIEŃ: Magazyn reporterów Dziennika Zachodniego