„Czarny Diament”: sukces, prestiż, fachowość

art. spons.
Jeszcze tylko do 30 września można zgłosić swoją kandydaturę do nagrody „Czarnego Diamentu”. To wyróżnienie przyznawane od 17 lat przez Izbę Przemysłowo-Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego dla przedsiębiorców, instytucji i osób fizycznych, szczególnie zasłużonych dla świata nauki, kultury i samorządu. Wnioski o przyznanie nagrody rozpatruje Kapituła, złożona z prezydentów, starostów, burmistrzów i uznanych osobowości życia gospodarczego i publicznego oraz laureatów z poprzednich edycji „Czarny Diament”, którzy najlepiej potwierdzając, jaki prestiż zyskali, otrzymując nagrodę. „Czarny Diament” to najwyższa śląska marka, fachowość, kompetencja, życzliwość dla rozwoju przedsiębiorczości na śląskiej, a także karta przetargowa na arenie światowego biznesu.

Uroczysta gala wręczenia nagród „Czarnego Diamentu” odbędzie się 20 listopada w Teatrze Ziemi Rybnickiej w Rybniku. To wydarzenie, które na stałe wpisało się w śląską rzeczywistość. Warto nadmienić, że honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Minister Gospodarki.

- Nagroda „Czarnego Diamentu” jest przyznawana przedsiębiorstwom, które prowadząc działalność gospodarczą przywiązują dużą wagę do wysokiej jakości swoich wyrobów i usług, tworzą nowe miejsca pracy, starają się spełniać wysokie standardy w zakresie ochrony środowiska, angażują się w działalność charytatywną oraz popierają rozwój nauki i sportu. Przedsiębiorstwa te inwestują w rozwój swojej firmy, a co za tym idzie rozwój regionu oraz aktywnie współpracują z samorządem gospodarczym i terytorialnym. Nagradzamy osoby i instytucje, zasłużonych dla Śląska – dodaje Andrzej Żylak, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego.

Co ważne, każdego roku przyznawane są również Nagrody Specjalne, które trafiają do rąk osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju regionu.

Więcej informacji na temat nagrody „Czarnego Diamentu” (regulamin konkursu, wniosek i formularz zgłoszeniowy) można otrzymać w Biurze Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego w Rybniku przy ul. Rybnik 12. Informacje można też znaleźć na stronie: www.izbaph.rybnik.pl lub pod numerem telefonu: 32/ 42 21 168 lub 32/ 42 37 615.

Podpis elektroniczny dla każdego przedsiębiorcy!
Podpis elektroniczny to forma elektronicznej identyfikacji osoby, która składa ten podpis. Zapewnia wysoką poufność, większą niż w przypadku tradycyjnych dokumentów. Posiadacze podpisu elektronicznego mogą bez wychodzenia z domu podpisywać np.: transakcje elektroniczne, faktury, umowy cywilno-prawne, najważniejsze dokumenty do ZUS, Urzędu Skarbowego. Również przedsiębiorcy, chcący założyć własną działalność gospodarczą, mogą zarejestrować swój biznes przez Internet.
Izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego to jedyna instytucja w regionie, która wydaje certyfikaty kwalifikowane przeznaczone do składania i weryfikowania bezpiecznego podpisu elektronicznego, a także wydaje certyfikaty niekwalifikowane zaufane przeznaczone do podpisywania i szyfrowania poczty i plików.

Rybnicka Izba to autoryzowany Punkt Weryfikacji Tożsamości Polskiego Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum, powołany przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Punkcie Weryfikacji Tożsamości, który działa w Rybnickiej Izbie i pod nr tel.: 32/ 42 211 68.

Europejski biznes zawita na śląską ziemię

Od 12 do 14 października w Katowicach będzie odbywać się V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Areną spotkań ludzi świata biznesu w tym mieście, a także wartościowych prezentacji i debat, zdobywania praktycznej wiedzy, zabaw i korzyści biznesowych będzie Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Tegoroczna edycja Kongresu będzie swoistym połączeniem teorii i praktyki, biznesu i nauki, sektora prywatnego i publicznego. Hasłem przewodnim wydarzenia będzie hasło: „Nauka – Biznes – Samorząd – Razem dla gospodarki”.

Przedsięwzięciami towarzyszącymi Kongresu będą: Program „Samorząd, który wspiera MŚP” i Targi Expo – panel dyskusyjny oraz spotkania ludzi wielu branż i środowisk kluczowych dla rozwoju współczesnego biznesu oraz Akademia Marketingu i Sprzedaży, a także panele dotyczące szkolnictwa, funkcjonowania młodego przedsiębiorcy.

Patrząc na poprzednie edycje Kongresów – w 2014 roku wydarzenie przyciągnęło ponad 3000 uczestników z Polski i zagranicy – tegoroczne przedsięwzięcie zapowiada się niezwykle ciekawie. W tym roku Kongres będzie składać się z sześciu ścieżek tematycznych. Uczestnicy Kongresu będą debatować m.in. o partnerskiej współpracy samorządów, urzędów pracy, wszelkiej innowacyjności firm i w innych dziedzinach. Nie zabraknie rozmów o konkurencyjności, unikatowych pomysłach i dogodnych źródłach finansowania różnych inicjatyw, czy o procesach biznesowych.

Bezpłatna rejestracja dostępna jest na stronie: www.ekmsp.eu.

Wydarzenie jest objęte honorowym patronatem Komisji Europejskiej oraz wysokim patronatem Parlamentu Europejskiego i współfinansowane z budżetu samorządu Województwa Śląskiego.

Warsztaty o dotacjach unijnych
W Hotelu Politańskim w Rybniku odbyły się warsztaty w ramach cyklu „Akademia Przedsiębiorcy” pod hasłem „Jak wyprzedzić konkurencję w wyścigu po dotacje unijne”. Tegoroczna edycja spotkania była poświęcona zagadnieniom związanym z dotacjami unijnymi w latach 2014-2020. W czasie warsztatów uczestnicy dowiadywali się, w jaki sposób pozyskiwać dotacje unijne i rozliczać projekt oraz jak radzić sobie ze skomplikowanymi procedurami, by przygotować prawidłowy wniosek o dofinansowanie.

Ćwiczenia WOT w pasie przygranicznym z Białorusią

Wideo

Dodaj ogłoszenie