MATURA USTNA POLSKI 2016 TEMATY 19.05. Jakie pytania na maturze ustnej z polskiego? 19 maja 2016

MMM
Matura 2016: Jakie pytania na maturze ustnej z polskiego? Michal Gaciarz / Polska Press
MATURA USTNA JĘZYK POLSKI 2016: CZWARTEK 19 MAJA 2016. Jakie pytania na maturze ustnej z języka polskiego w czwartek 19 maja 2016? JUŻ SĄ! Jakie pytania mogą się pojawić na ustnym egzaminie maturalnym z języka polskiego? Tu będziemy o tym informować. Zobaczcie również listę pytań, które pojawiły się na tegorocznych egzaminach ustnych z języka polskiego. Egzamin ustny z polskiego podobnie jak podczas poprzedniej matury ma formę wypowiedzi ustnej. W naszym serwisie publikujemy pytania i tematy, które pojawiają się na ustnej maturze z języka polskiego. MATURA USTNA POLSKI 2016, PYTANIA, ZAGADNIENIA, ODPOWIEDZI, ZESTAWY Z 9 MAJA, 10, MAJA, 11 MAJA, 12 MAJA, 13 MAJA I 16 MAJA, 17 MAJA, 18 MAJA, 19 MAJA.

Egzaminy maturalne ustne z języka polskiego trwają. Czas na kolejny dzień. Czwartek 19 maja 2016. Jakie pytania pojawią się w czwartek? Wszyscy maturzyści starają się to przewidzieć. Dużo wywnioskować można na podstawie pytań, które już pojawiły się podczas tegorocznych egzaminów ustnych z polskiego.

Podczas poprzedniego egzaminu maturalnego ustnego z polskiego było łatwiej. Część maturzystów, idąc na egzaminy ustny z języka polskiego zdążyła dowiedzieć się z internetu, jakie pytania mogą pojawić się na ustnej maturze. Na każdy dzień przygotowanych było po ok. 20 zagadnień, które losowali uczniowie. Twórcy systemu nie docenili siły social mediów. Pytania błyskawicznie rozchodziły się po portalach internetowych, dzięki publikacjom w serwisach Facebook i Twitter. Już od rana maturzyści zaczynali sporządzać pełną listę tych pytań - dzięki takiej akcji, maturzyści, którzy zdawali ustny Polski po południu mogli mieli czas na superszybką powtórkę materiału z danego dnia.

Skąd ta zaciekłość w poszukiwaniu tematów? Rok temu, kiedy licealiści po raz pierwszy zdawali egzamin maturalny ustny z polskiego w tej formie (wcześniej mieli przygotować prezentację), CKE zanotowała ogromną wpadkę. Treść pytań błyskawicznie wyciekła do internetu. Maturzyści, którzy jako pierwsi wychodzili z sali, od razu dzielili się przeżyciami (i tematami zadań) właśnie na portalach społecznościowych. Tym samym ci, co zdawali ustny po południu (jeśli dobrze przeszukali internet) wiedzieli, jakie pytania mogą wylosować. Tegoroczni zdający liczą, że w ty roku sytuacja się powtórzy.

Na maturę 2016 roku Centralna Komisja Egzaminacyjna zmieniła strategię podczas matury ustnej z języka polskiego i przygotowała zestawy, które zmieniają się co godzinę. Do wylosowania są 32 pytania. W każdej godzinie niektóre pytania znikają. dokładane są za to nowe. Zestawy pytań są takie same w szkołach w całym kraju.

Nic więc dziwnego, że na Facebooku tworzą się grupy analizujące, które pytanie kiedy się pojawiają i kiedy mają szansę się powtórzyć. Większość z tych pytań znajdziecie w linkach poniżej. A jeśli nie wszystkie - piszcie w komentarzach.

W czwartek będziemy tu uzupełniać informacje o pytaniach maturalnych z ustnego egzaminu z języka polskiego.

Jakie pytania na maturze ustnej z polskiego?
Sprawdźcie poniżej
ODŚWIEŻ STRONĘ, JEŚLI CHCESZ ZAKTUALIZOWAĆ PYTANIA

MATURA USTNA POLSKI 2016 [TEMATY, PYTANIA] - 19 maja 2016

1. Symbol gór w literaturze. Omów temat na podstawie wiersza Morskie oko A. Asnyka i innych tekstów kultury.
FRAGMENT WIERSZA:
Ponad płaszczami borów, ściśnięte zaporą
Ścian olbrzymich, co w koło ze sobą się zwarły,
Ciemne wody rozlewa posępne jezioro,
Odzwierciedlając w łonie głazów świat zamarły.
Stoczone z szczytów bryły, mchu pokryte korą,
Po brzegach rumowisko swoje rozpostarły;
Na nim pogięte, krzywe kosodrzewu karły
Gdzieniegdzie nagą pustkę w wianki swe ubiorą...

MATURA USTNA POLSKI 2016 [TEMATY, PYTANIA] - 19 maja 2016

2. Omów problem dokonywania wyborów na podstawie wskazanego obrazu.

MATURA USTNA POLSKI 2016 [TEMATY, PYTANIA] - 19 maja 2016

3.Motyw tańca. Omów temat na odwołując się do Wesela S. Wyspiańskiego.

MATURA USTNA POLSKI 2016 [TEMATY, PYTANIA] - 19 maja 2016

4. Motyw refleksji człowieka na temat przemijania na podstawie wskazanego obrazu „Trzy okresy życia kobiety i śmierć” H.B. Griena.

MATURA USTNA POLSKI 2016 [TEMATY, PYTANIA] - 19 maja 2016

5. Manipulacja jako codzienne zjawisko językowe. Czy jest nierozłącznym elementem komunikacji? Odwołaj się do wskazanego tekstu, tekstu kultury oraz własnych doświadczeń.

MATURA USTNA POLSKI 2016 [TEMATY, PYTANIA] - 19 maja 2016

6. W jakim celu idealizowani są bohaterowie? Odwołaj się do fragmentu Kroniki polskiej Galla Anonima (prawdopodobnie fragment „Pieśń o śmierci Bolesława”) i wybranych tekstów Kultury.

MATURA USTNA POLSKI 2016 [TEMATY, PYTANIA] - 19 maja 2016

7. Motyw przyjaźni. Refleksje na temat przyjaźni ukazywane przez autorów na podstawie obrazu "Przyjaciółki" autorstwa Jerry'ego Weissa i odwołania do innych tekstów literackich

MATURA USTNA POLSKI 2016 [TEMATY, PYTANIA] - 19 maja 2016

8. Cel i sposoby używania stylizacji językowych. Odwołanie do fragmentu "Potopu" Henryka Sienkiewicza (temat 8)

MATURA USTNA POLSKI 2016 [TEMATY, PYTANIA] - 19 maja 2016

9. Motyw miasta w tekstach kultury i jego funkcje. Na podstawie wiersza Czesława Miłosza "W mieście"(temat 9)

MATURA USTNA POLSKI 2016 [TEMATY, PYTANIA] - 19 maja 2016

10. Co czyni człowieka nieprzeciętnym? Na podstawie wskazanej ilustracji rzeźby Antoniego Kurzawy "Mickiewicz budzący geniusza poezji" i tekstów literackich

MATURA USTNA POLSKI 2016 [TEMATY, PYTANIA] - 19 maja 2016

11. Jak funkcję pełnią w języku przysłowia

MATURA USTNA POLSKI 2016 [TEMATY, PYTANIA] - 19 maja 2016

12. Jak twórcy kreują obraz patrioty? Odwołanie do "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej

MATURA USTNA POLSKI 2016 [TEMATY, PYTANIA] - 19 maja 2016

13. Czy współczesna kultura skłania do refleksji o życiu człowieka i jego egzystencji. Odwołanie do wskazanego utworu i wybranych tekstów kultury

MATURA USTNA POLSKI 2016 [TEMATY, PYTANIA] - 19 maja 2016

14. Motywy biblijne w tekstach kultury na podstawie fragmentu "Chłopów" Władysława Reymonta i dwóch tekstów kultury.

MATURA USTNA POLSKI 2016 [TEMATY, PYTANIA] - 19 maja 2016

15. Motyw rodziny na podstawie wskazanego obrazu

MATURA USTNA POLSKI 2016 [TEMATY, PYTANIA] - 19 maja 2016

17. Czy walka ze złem ma sens. Odwołanie do "Dżumy" Alberta Camusa

MATURA USTNA POLSKI 2016 [TEMATY, PYTANIA] - 19 maja 2016

18. Motyw dzieciństwa. Czy to czas beztroski?

MATURA USTNA POLSKI 2016 [TEMATY, PYTANIA] - 19 maja 2016

19. Jakimi środkami językowymi buduje się przemówienia? Odnieść się do fragmentu przemówienia Winston Churchill

MATURA USTNA POLSKI 2016 [TEMATY, PYTANIA] - 19 maja 2016

20. Jakie powinności moralne nakłada na człowieka pełniony zawód? Na podstawie fragmentu "Siłaczki" Stefana Żeromskiego i innych tekstów kultury.

MATURA USTNA POLSKI 2016 [TEMATY, PYTANIA] - 19 maja 2016

21. Motyw tyranii władców. Omów temat na podstawie obrazu "Pochodnie Nerona" Henryka Siemiradzkiego i innych tekstów kultury.

MATURA USTNA POLSKI 2016 [TEMATY, PYTANIA] - 19 maja 2016

22. Motyw poświęcenia dla wartości. Odwołanie do fragmentu "Kordiana" Juliusza Słowackiego

MATURA USTNA POLSKI 2016 [TEMATY, PYTANIA] - 19 maja 2016

23. Jakich środków językowych używają autorzy w celu stylizacji? Odwołać się do fragmentu "Rozmów na Wielkanoc 1620" Czesława Miłosza i wybranych tekstów literackich.

MATURA USTNA POLSKI 2016 [TEMATY, PYTANIA] - 19 maja 2016

24. Rola artysty w życiu narodu. Odwołanie do tekstu piosenki Jacka Kaczmarskiego "Mury" (temat 20 bądź 21 do potwierdzenia)
On natchniony i młody był, ich nie policzyłby nikt
On im dodawał pieśnią sil, śpiewał, że blisko już świt
Świec tysiące palili mu, znad głów unosił się dym
Śpiewał, że czas, by runął mur, oni śpiewali wraz z nim
Wyrwij murom zęby krat
Zerwij kajdany, połam bat
A mury runą, runą, runą
I pogrzebią stary świat!
Wkrótce na pamięć znali pieśń i sama melodia bez słów
Niosła ze sobą starą treść, dreszcze na wskroś serc i dusz
Śpiewali wiec, klaskali w rytm, jak wystrzał poklask ich brzmiał
I ciążył łańcuch, zwlekał świt, on wciąż śpiewał i grał
Wyrwij murom zęby krat
Zerwij kajdany, połam bat
A mury runą, runą, runą
I pogrzebią stary świat!
Aż zobaczyli ilu ich, poczuli siłę i czas
I z pieśnią, że już blisko świt, szli ulicami miast
Zwalali pomniki i rwali bruk - Ten z nami! Ten przeciw nam!
Kto sam, ten nasz najgorszy wróg! A śpiewak także był sam
Patrzył na równy tłumów marsz
Milczał wsłuchany w kroków huk
A mury rosły, rosły, rosły
Łańcuch kołysał się u nóg...
Patrzy na równy tłumów marsz
Milczy wsłuchany w kroków huk
A mury rosną, rosną, rosną
Łańcuch kołysze się u nóg...

Wybrane pytania, które pojawiły się na maturze ustnej z polskiego 18 maja 2016 roku.
MATURA USTNA POLSKI 18.05.2016. PYTANIE Co o wartościach ważnych dla człowieka mówią teksty kultury? Odwołaj się do: Pożegnanie z Marią Tadeusza Borowskiego.
MATURA USTNA POLSKI 18.05.2016. PYTANIE Motyw domu rodzinnego. Należy omówić temat odwołując się do wiersza Zbigniewa Herberta.
MATURA USTNA POLSKI 18.05.2016. PYTANIE Jak artyści portretują naturę? Należy omówić temat odwołując się do obrazu Wyspiańskiego „Krajobraz znad Rudawy” oraz innych wybranych tekstów literackich.
MATURA USTNA POLSKI 18.05.2016. PYTANIE Omówi motyw wędrówki w oparciu o załączony tekst. Omówi jak ukazywana jest wędrówka w tekstach kultury?
MATURA USTNA POLSKI 18.05.2016. PYTANIE Co może być inspiracją dla artysty? Należy omówić temat na podstawie obrazu „Portret żony artysty z pegazem” Józefa Mehoffa i wybranych tekstów literackich.
MATURA USTNA POLSKI 18.05.2016. PYTANIE Motyw wędrówki. Jak autorzy tekstów pokazują życie ludzkie. W oparciu o dołączony utwór "Wędrówką życie jest człowieka" Edwarda Stachury i teksty kultury.
MATURA USTNA POLSKI 18.05.2016. PYTANIE Jak przedstawiana jest starość w tekstach literackich?
MATURA USTNA POLSKI 18.05.2016. PYTANIE Manipulacja w języku. Na podstawie do własnego doświadczenia i tekstu kultury.
MATURA USTNA POLSKI 18.05.2016. PYTANIE Czym motywowane/kierowane są wybory młodych ludzi? Jak wybory młodych ludzi wypływają na ich życie? Należy odwołać się do fragmentu "Ludzi bezdomnych" Stefana Żeromskiego.
MATURA USTNA POLSKI 18.05.2016. PYTANIE Funkcja historii w utworach literackich. Omów temat odwołując się do obrazu Jana Matejki.
MATURA USTNA POLSKI 18.05.2016. PYTANIE Omów temat kompetencji komunikacyjnych i językowych. Jaką rolę pełnią w życiu człowieka.
MATURA USTNA POLSKI 18.05.2016. PYTANIE Co może inspirować twórców? Na podstawie wiersza Mirona Białoszewskiego "Szare eminencje zachwytu" i dwóch wybranych teksów kultury.
MATURA USTNA POLSKI 18.05.2016. PYTANIE Jakimi środkami buduje się wypowiedź argumentacyjną? Odwołaj się do Kronik tygodniowych Bolesława Prusa.
MATURA USTNA POLSKI 18.05.2016. PYTANIE Opisz jak twórcy ukazują artystów w swoich dziełach? Należy odwołać się do tekstów literatury oraz obrazu pod tytułem „Poeta” Gustave Moreau.

Wideo

Komentarze 13

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

M
Marzena

Czy ktoś wie może pod jakim linkiem mogą być pytania na jutro? (24.08.16)

J
Juuutkaa

Temat ósmy o stylizacji języka, okropny, ale rozłożony na 95%. Najważniejsze to prostu mówić i nie zatrzymywać się!

D
Daga

A gdzie pytanie 16?

B
Bartek

Czy te pytania beda tez jutro na maturze? Czy beda juz inne?

F
FreaK

Temat 10 rozbity na 78%

M
Maturzystka

20. Dla jakich wartości warto poswiecic zycie. Na podstawie Kordiana, fragment rozmowy Grzegorza z Kordianem

m
maturzystka

co to za palza! ja za dwe godziny mam mature

g
gosc

takie, ktorego tu jeszcze nie ma xDD

j
ja

jakie mogę mieć pytania o 17 ?

M
MaturaN

no od 29 niby, oby szybko pojawily sie te pytania

d
dd

podobno 19 do 24

M
Matura

Jakie pytanie potencjalnie mogę trafić o 12:45 jako 12 osoba w sali?

M
MaturaN

Na jakie pytania mogę trafić o 15.30

Dodaj ogłoszenie