W drugiej połowie lipca br. na łące między Kamieniem Śląskim a Kamionkiem w gminie Gogolin przyrodnicy z Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” po raz dwunasty przeprowadzili liczenie susłów moręgowanych. Okazało się, że w porównaniu do roku 2017 susłów znacząco przybyło, co cieszy nie tylko przyrodników, ale i władze samorządowe Gogolina. Zwierzęta te są wszak największym przyrodniczym skarbem tej gminy.

Suseł moręgowany to średniej wielkości gryzoń, spokrewniony z wiewiórką oraz świstakiem. Dawniej występował na suchych łąkach i pastwiskach Opolszczyzny, Dolnego i Górnego Śląska oraz Ziemi Lubuskiej. Z powodu zaniku odpowiednich siedlisk, bo łąki i pastwiska zostały przekształcone w pola uprawne bądź zarosły krzewami i drzewami, oraz celowego trucia, gatunek ten wyginął w Polsce w latach 70. XX w.

Ostatnie udokumentowane stwierdzenia pochodzą m.in. z Kamienia Śląskiego i Ligoty Dolnej. Od 2004 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” we współpracy z innymi instytucjami realizuje Program SUSEŁ. Ma on na celu reintrodukcję i ochronę susła moręgowanego w Polsce.

Zobacz galerię

Reintrodukcja polega na ponownym wprowadzeniu na danym terenie gatunku, który kiedyś na nim występował, ale wyginął. Pierwsze susły zostały wypuszczone w 2005 r. właśnie w Kamieniu Śląskim i od tego czasu zwierzęta te są tu stale obecne. Dzięki corocznym liczeniom wiadomo, jak nowi mieszkańcy radzą sobie na wolności. Podczas tegorocznego monitoringu udało się znaleźć ponad 600 nor zamieszkałych przez susły (w każdej norze żyje tylko jeden osobnik), a to oznacza, że kolonia zwiększa swoją liczebność. W roku 2017 udało się odnaleźć około 350 nor, a w 2016 r. było ich prawie 300.

W liczeniach pomagała grupa wolontariuszy oraz uczestnicy „Letnich Warsztatów Przyrodniczych z Susłem” dla młodzieży z okolic Gogolina (realizowanymi przez PTOP „Salamandra” na zlecenie Gminy Gogolin i współfinansowanymi przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. Promocja bioróżnorodności Gminy Gogolin - "Nie tylko dzieciaki kochają rośliny i zwierzaki", Działanie 5.1 - Ochrona różnorodności biologicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

POLECAMY PAŃSTWA UWADZE:

Zobacz najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia w programie TyDZień