Świadczenie rodzinne wzrosną od listopada 2018. Podwyżka świadczeń stanie się faktem już jesienią. Rząd przyjął rozporządzenie przygotowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które zakłada podwyżki świadczeń rodzinnych. Od 1 11 2018 wyższe będą: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej. PODWYŻKI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH: O ILE WZROSNĄ? ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY 2019, KRYTERIA DOCHODOWE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH.

Świadczenia rodzinne 2018


Rząd przyjął rozporządzenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na mocy którego zostaną podniesione świadczenia rodzinne takie jak zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej. Wyższe sumy będą wypłacane od 1 listopada 2018 roku. Podwyżki świadczeń rodzinnych będą dotyczyły:

 • zasiłku pielęgnacyjnego
 • specjalny zasiłku opiekuńczego
 • zasiłku dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY 2019 KWOTA JEST WYŻSZA

NAJNOWSZY PROGRAM 1000 PLUS TO PRAWDZIWA REWOLUCJA W POMOCY RODZINOM

Podwyżki świadczeń rodzinnych. O ile?

Na mocy rozporządzenia od 1 listopada wysokość świadczeń rodzinnych będzie następująca:

 • zasiłek pielęgnacyjny - 184,42 złoty (podwyżka o 31,42 zł)
 • specjalny zasiłek opiekuńczy - 620 złotych (podwyżka o 100 zł)
 • zasiłek dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej - 620 złotych (podwyżka o 100 zł)

SPRAWDŹ KONIECZNIE
PROGRAM 1000 PLUS DLA RODZIN

Zasiłek pielęgnacyjny 2019

Zasiłek pielęgnacyjny wzrośnie także w listopadzie 2019 roku. Rada Ministrów zdecydowała, że w przyszłym roku będzie wynosił 215,84 zł. Będzie to więcej o 31,42 zł.

Kryteria dochodowe świadczeń rodzinnych


Rozporządzenie nie zmieniło kryteriów dochodowych, które uprawniają do pobrania zasiłku rodzinnego. Od listopada:

 • ogólne kryterium dochodowe wyniesie - 674 zł
 • kryterium dochodowe rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym - 764 zł

Świadczenia rodzinne 2018

Pozostałe kwoty zasiłków pozostaną bez zmian.

Zasiłki 2018:

 • jednorazowa zapomoga związana z urodzeniem dziecka – 1922 zł
 • zasiłek na dziecko do 5 lat - 95 zł co miesiąc
 • zasiłek na dziecko w wieku 6-18 zł - 124 zł
 • zasiłek na dziecko w wieku 19-24 - 135 zł

Kwoty dodatków 2018:

 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka – 1 tys. zł;
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł;
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193 zł, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci.
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku;
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5. roku życia – 90 zł, a powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia – 110 zł;
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł;
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 113 zł, a na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 69 zł;
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 1 tys. zł,
 • świadczenie rodzicielskie – 1 tys. zł.

POLECAMY PAŃSTWA UWADZE:

Antyterroryści na lotnisku w Pyrzowicach

Otwarcie Galerii Libero w Katowicach