Gmina Ciasna

Materiały Gminy Ciasna
Gmina Ciasna, która szczyci się posiadaną siecią wodociągową i kanalizacyjną, dobrymi drogami, nowoczesnymi obiektami sportowymi, dobrymi szkołami i przedszkolami, położona jest w północno-zachodniej części województwa śląskiego, w powiecie lublinieckim. Jest najbardziej wysuniętą na północ gminą tego powiatu.

Od zachodu graniczy z województwem opolskim. Północno-wschodnią granicę gminy stanowi rzeka Liswarta. Powierzchnia gminy obejmuje 134 km² i skupia na tym terytorium

9 sołectw: Ciasna, Sieraków Śląski, Zborowskie, Wędzina, Panoszów, Molna, Dzielna, Glinica, Jeżowa. Siedziba Urzędu Gminy znajduje się w Ciasnej, położonej w południowej części administrowanego terenu. Na terenie gminy znajdują się dwie stacje kolejowe: w Ciasnej i w Sierakowie Śląskim.

Priorytetem Gminy Ciasna jest rozwój i inwestowanie w dziedzinach, które poprawiają jakość życia mieszkańcom. Kreujemy nową rolę obszarów wiejskich w związku ze stałym podnoszeniem standardów życia. Gmina Ciasna kojarzy się z nowoczesnymi technologiami i postępem. Co robimy? Działamy, budujemy, remontujemy! Najchętniej dużo i w różnych sferach życia codziennego.

Czy to przestrzeń publiczna (budynki wielofunkcyjne, oświetlenie uliczne, drogi, chodniki, placówki edukacyjne, biblioteki itp.), czy to przestrzeń sportowa i rekreacyjna (sale gimnastyczne, boiska wielofunkcyjne, „Orlik”, boiska sportowe, place zabaw, siłownie plenerowe itp.). Wszędzie tam, gdzie zaistnieje potrzeba podniesienia jakości i standardów, my z zapałem planujemy, projektujemy i wdrażamy rozwiązania. Cieszy nas niezmiernie, że wybudowane obiekty komunalne tętnią życiem, wyremontowane boiska oblegają działacze licznych klubów sportowych, doposażone place zabaw chętnie odwiedzają najmłodsi.

Zachęcamy do zamieszkania w naszej gminie na stałe, mamy na względzie istniejące miejsca pracy w zakładach produkcyjnych (m.in. EJOT Polska, Invado Sp. z o. o., Kospan spółka jawna, Askla Klabis J.). Oferujemy ogromną liczbę nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż, pod zabudowę mieszkaniową i usługową. W ostatnich latach sprzedano kompleks działek pod zabudowę mieszkaniową. W chwili obecnej trwają działania zmierzające do udostępnienia kolejnego kompleksu pod zabudowę mieszkaniową. Sprzedaż nastąpi pod koniec 2017r. Planuje się powyżej 100 działek o powierzchni ok. 0,1000 ha każda z dostępem do mediów: energia elektryczna, światłowód telekomunikacyjny, gaz przewodowy, sieć wodociągowa, kanalizacyjna i telefoniczna. Przedmiotowy kompleks zlokalizowany jest blisko obiektów użyteczności publicznej: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej, Urząd Gminy Ciasna, Ochotnicza Straż Pożarna, hala sportowa, Kościół, boisko klubu „Rybak”. W bezpośrednim sąsiedztwie tereny mieszkaniowe, tereny leśne, stacja benzynowa „ORLEN”, tereny usługowe.

Rewitalizacja obszarów zieleni Gminy Ciasna
Rozwój walorów gmin opiera się na różnych płaszczyznach, dlatego też Gmina Ciasna nie działa wyłącznie na jednej z nich. Jak co roku, nasza gmina podjęła się przedsięwzięcia polegającego na poprawie estetyki terenów zielonych. Na nowo wybudowanym parkingu przed budynkiem Urzędu Gminy Ciasna zasadzono różnokolorowe kwiaty ułożone w falujące wzory. Zazielenianie objęło również m. in. miejscowości Zborowskie, Panoszów oraz Sieraków Śląski. Obszar naszej gminy jest w dużym stopniu zalesiony (powierzchnia: 5360 ha) więc staramy się pielęgnować przyrodę oraz środowiska, w którym żyjemy na co dzień, dlatego też działania które podejmujemy z roku na rok stają się efektywniejsze. Miarą dla powyższego jest zwiększająca się ilość parków oraz terenów zielonych, którymi nasza Gmina może się poszczycić.

Rozbudowa sieci wodociągowej
Gmina Ciasna posiada szeroko rozbudowaną sieć wodociągową. Jej długość wynosi 155 km. Prowadzi się stałą jej modernizację i rozbudowę. Obecnie dobiega końca inwestycja dobudowy kolektorów głównych z przyłączami w miejscowościach Zborowskie, Glinica, Ciasna i Sieraków Śląski, która obejmuje wymianę węzłów wodociągowych oraz przyłączy. Wskazana inwestycja realizowana jest w ramach środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Co więcej, w roku bieżącym oraz przyszłym 2018, w naszej Gminie planowane jest przyłączenie do sieci wodociągowej dodatkowego ujęcia wody w celu zabezpieczenia zasobów wodnych z myślą o przyszłości.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Gmina Ciasna posiada bardzo wysoki jak na charakter wiejski, bo aż około 80 % odsetek mieszkańców przyłączonych do kanalizacji sanitarnej. To nie koniec inwestycji w tym zakresie. Długość kolektorów sieci kanalizacyjnej wynosi 61,8 km i planowane jest rozpoczęcie dalszej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ciasna Zborowskie, Molna, Sieraków Śląski. Inwestycja realizowana będzie z pozyskanych przez Gminę środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz własnych.

Modernizacja infrastruktury drogowej
Jedną z najistotniejszych potrzeb mieszkańców jest jakość dróg publicznych. Gmina posiada 146 km samych dróg gminnych. Gmina remontuje i modernizuje drogi, ścieżki rowerowe, buduje chodniki, naprawia przystanki. Podkreślić należy, że większość inwestycji drogowych jest równolegle wykonywanych z modernizacją oświetlenia ulicznego, wymianą na energooszczędne lampy LED.

Na uwagę zasługuje fakt, iż tylko w roku bieżącym inwestycje dotyczące modernizacji tej infrastruktury umożliwiają powstanie ponad 15 km dróg wraz z oświetleniem, które to oświetlenie zostanie zainstalowane w ramach środków pochodzących z różnych programów finansowania, takich jak m. in. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, środków Urzędu Wojewódzkiego.

Gmina inwestuje własne środki finansowe oraz pozyskała i pozyskuje środki na modernizacje dróg ze źródeł zewnętrznych w tym m.in. z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej oraz z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Chronimy zabytki i dbamy o tradycje – w ostatnim okresie nabyliśmy do zasobu Gminy Ciasna obiekty wpisane do rejestru zabytków: Zespół Pałacowo – Parkowy w Sierakowie Śląskim oraz budynek, będący dawniej wytwórnią fajek w Zborowskiem. Zauważyć należy, że w bieżącym roku Gmina Ciasna za uratowanie zdegradowanego budynku dawnej wytwórni fajek w Zborowskiem otrzymała z rąk Generalnego Konserwatora Zabytków, Dyplom laureata w Konkursie: zabytek zadbany w kategorii Architektura i Budownictwo Drewniane.

Działalność oświatowa
Jednym z priorytetów jest dla nas oświata. Dlatego modernizujemy i remontujemy szkoły i przedszkola. Wykonano termomodernizacje wszystkich budynków szkół, przedszkoli
i hal sportowych. Dostosowano izby klasowe i pomieszczenia do potrzeb zajęć dydaktycznych. Oświata to nie tylko budynki ale i wysoki poziom nauczania. W szkołach
i przedszkolach Gminy Ciasna nauczamy dwóch języków obcych. Dbamy o śląską kulturę, tradycję i historię między innymi przez cykliczny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ciasnej Dzień Śląski. W szkołach uczy się języka mniejszości niemieckiej. Przekłada się to na łatwe kontakty z partnerską Gminą Wolpertswende w różnych płaszczyznach i w różnych wiekowo grupach mieszkańców.

Działalność sportowa
Gmina stawia na sport i rekreację. Wybudowała 3 boiska wielofunkcyjne i dwa ORLIKI. Ponadto posiada w swoich zasobach dwa obiekty sportowe z halami, boiskami do piłki nożnej i widowniami. Kolejny trzeci obiekt w miejscowości Glinica będzie podlegał modernizacji w ramach pozyskanych w części środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Gmina ściśle współpracuje z czterema klubami sportowymi funkcjonującymi w części na infrastrukturze stanowiącej własność Gminy Ciasna.

Działalność kulturalna

 • W Gminie Ciasna działalność kulturalną prowadzi Gminny Ośrodek Kultury.
 • W kompetencjach tej jednostki jest zarówno organizacja wszystkich gminnych imprez
 • – np. Dni Gminy Ciasna czy Dożynek Gminnych jak również bieżąca działalność
 • kulturalno-edukacyjna.
 • Dni Gminy są imprezą skierowaną do mieszkańców gminy, lecz moc atrakcji i rozmach imprezy przyciąga widzów w całego powiatu lublinieckiego i sąsiednich gmin.
 • Każdego roku publiczność ma okazję słuchać i bawić się na koncertach pierwszorzędnych zespołów, jak m. in. Ira, Pectus, czy Weekend.
 • Gminny Ośrodek Kultury w Ciasnej prowadzi 4 sekcje w których uczestniczy łącznie około 200 dzieci i młodzieży z terenu całej gminy Ciasna. Są to: Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Kółko Wokalne, Kółko Fotograficzne oraz Mażoretki Copacabana.
 • Szczególnie prężnie działają Mażoretki wraz z Młodzieżową Orkiestrą Dętą, które dzięki licznym występom na mistrzostwach, festiwalach i konkursach międzynarodowych oraz wielu poważnych imprezach stały się wizytówką Gminy Ciasna. Co ciekawe wśród grup mażoretek Copacabana istnieje także grupa rodziców – czyli Copacabana Plus, której występy zawsze wzbudzają ogromne zainteresowanie.
 • Z licznych sukcesów mażoretek do najważniejszych należą:
 • - tytuł wicemistrza Polski Duża Copacabana seniorki pompon oraz IV miejsce Mała Copacabana kadetki pompon na XIV Mistrzostwach Polski Mażoretek w Opolu w 2012r.
 • - I miejsce Duża Copacabana seniorki pompon, II miejsce Mała Copacabana kadetki pompon, II miejsce duo pompon Roksana Halemba i Nicola Jurczyk, II miejsce solo pompon Iza Szczygioł, III miejsce solo pompon Roksana Halemba na I Międzynarodowym Festiwalu Mażoretek „Silesia” Dobrzeń Wielki w 2012r.
 • - I miejsce w kategorii Mini Formacje, I miejsce Mała Copacabana w XVI Ogólnopolskim Festiwalu Tańca Disco w Lublińcu w 2012r.
 • - III miejsce w kategorii formacja pompon kadetki, II miejsce w kategorii mini formacje pompon juniorki, III miejsce w kategorii mini formacje pompon seniorki, II miejsce formacje pompon juniorki w VII Ogólnopolskim Festiwalu Mażoretek PARADA w 2015r.
 • - brązowy medal II- vice Mistrz Polski – seniorki defilada pompon Copacabana I, brązowy medal II vice Mistrz Polski – duo seniorki pompon Angelika Gajda, Kinga Nowińska Copacabana I, brązowy medal II-vice Mistrz Polski – Copacabana Plus, złoty pompon Przedszkolaki Copacabana V, II miejsce – plebiscyt Diamentowa Mażoretka 2016 Copacabana I, seniorki pompon, III miejsce – plebiscyt Diamentowa Mażoretka 2016 Copacabana II, juniorki pompon na XVIII Mistrzostwach Polski Mażoretek w Kędzierzynie-Koźlu w 2016r.
 • Prężnie działająca Młodzieżowa Orkiestra Dęta odnosi liczne sukcesy, do których między innymi należą:
 • - koncert na prywatnej audiencji u Ojca Świętego Jana Pawła II we Włoszech w 2003r.
 • - koncerty w Hanowerze, Poczdamie, Berlinie, Wiedniu i Wolpertswende w 2003r.
 • - I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Instrumentów Dętych Mielec w 2005r.
 • - sześć nagród, w tym najważniejszą „Złoty Helikon” oraz miano Mistrza Polski na XXXIV Ogólnopolskim Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych Inowrocław w 2006r.
 • - I miejsce w kategorii musztry paradnej na Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych Jastrzębie Zdrój w 2007r.
 • - II miejsce na Międzynarodowym Konkursie Młodzieżowych Orkiestr Dętych Wehr (Niemcy) w 2010r.

W 2014 r. Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Ciasnej wraz z Mażoretkami otrzymała certyfikat „Gwiazdy Spichlerza” w konkursie zorganizowanym przez LGD Spichlerz Górnego Śląska.

Ponadto ważnym aspektem działalności Gminnego Ośrodka Kultury jest prowadzenie lokalnej prasy, tj. gazety „Express Gminny”, w której zamieszczone są m. in. aktualne informacje z bieżących wydarzeń mających miejsce w Gminie oraz inwestycje poczynione przez Urząd Gminy.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni
Dodaj ogłoszenie