500 zł na dziecko. Gdzie złożyć wniosek? Nie tylko MOPS, też szkoły i sklepy LISTA PUNKTÓW 500 PLUS

zebrali dzienikarze DZ
500 zł na dziecko. Gdzie złożyć wniosek? Nie tylko MOPS, też szkoły i sklepy LISTA PUNKTÓW 500 PLUS
500 zł na dziecko. Gdzie złożyć wniosek? Nie tylko MOPS, też szkoły i sklepy LISTA PUNKTÓW 500 PLUS
500 zł na dziecko. Zobacz listę punktów, w których możesz pobrać i złożyć wniosek w programie Rodzina 500 plus. Zebraliśmy dane z ponad 30 miast woj. śląskiego. Lista miast jest ułożona alfabetycznie. Samorządy słusznie uznały, że jeśli zorganizują więcej miejsc przyjmowania wniosków, mniej będzie kolejek i nerwów. [RODZINA 500 PLUS, 500 ZŁ NA DZIECKO, LISTA PUNKTÓW PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW].

Będzin. Rodzina 500 PLUS, 500 zł na dziecko, gdzie złożyć wniosek
Punkty wydawania i przyjmowania wniosków dotyczących świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500 Plus”.

Oto one: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 11 Listopada 1 - Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych pokój 35, 36, Punkt obsługi „Rodzina 500+” przyległy Działowi Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Punkt obsługi klienta parter budynku MOPS. Rejon Warpie, ul. XXXV-lecia PRL 17. Ksawera, ul. Siemońska 11. Syberka, ul. Zwycięstwa 30. Zamkowe, ul. Bursztynowa 11. Łagisza, ul. Energetyczna 10. Grodziec, ul. Barlickiego 16. (KK)
Załączone pliki:

Bielsko-Biała. Rodzina 500 PLUS, 500 zł na dziecko, gdzie złożyć wniosek
W Bielsku-Białej ze świadczenia Rodzina 500 Plus będzie korzystało około 13 tysięcy dzieci.

KLIKNIJ W OBRAZ I ZOBACZ, JAK PRAWIDŁOWO WYPEŁNIĆ WNIOSEK W PROGRAMIE RODZINA 500 PLUS
KLIKNIJ W OBRAZ I ZOBACZ JAK PRAWIDŁOWO WYPEŁNIĆ WNIOSEK W PROGRAMIE RODZINA 500 PLUS
Program Rodzina 500+

Od 1 kwietnia wnioski z wymaganym kompletem dokumentów można składać w nowej siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Filarowej 50 (dojazd autobusami linii 57, 27 i 22), a także przy ul. 1 Maja 17 a i placu Opatrzności Bożej 18.

W wyznaczonych terminach (dokładne informacje w żłobku i przedszkolach) kompletne wnioski przyjmowane będą również w Żłobku Miejskim i przedszkolach. Ponadto wnioski można przesłać pod adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Karola Miarki 11 w Bielsku-Białej, a także drogą elektroniczną przy wykorzystaniu platform ZUS, ePUAP, Emp@tia i bankowości elektronicznej.

Wnioski można pobrać drogą elektroniczną: www.mops.bielsko.biala.pl oraz we wszystkich placówkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, a także w Żłobku Miejskim i przedszkolach począwszy od 21 marca 2016 roku.

Jeżeli chcesz uniknąć oczekiwania w kolejce to: zapoznaj się z instrukcją i poprawnie wypełnij wniosek, dołącz niezbędne dokumenty, wybierz dogodny dla siebie sposób, termin i miejsce złożenia wniosku.

Wszystkie wnioski złożone pomiędzy 1 kwietnia 2016 roku a 1 lipca 2016 roku będą traktowane na równi, tzn. jeśli świadczenie zostanie przyznane jego wypłata będzie obejmowała okres od 1 kwietnia 2016 r. (JAK)

Bytom. Rodzina 500 PLUS, 500 zł na dziecko, gdzie złożyć wniosek
Rządowy program w Bytomiu obejmie około 11 tysięcy rodzin.

Wnioski będzie można składać w nowym lokalu przy ulicy Łużyckiej 12 oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 21. Punkty będą działały od godz. 7.30 do 18 w dni powszednie. Dodatkowo punkt przy Łużyckiej będzie funkcjonował także w soboty w godzinach od 8 do 16.

Wnioski będą dostępne w: siedzibie MOPR, punkcie obsługi przy ul. Łużyckiej 12 oraz w 11 Terenowych Punktach Pomocy Środowiskowej w Bytomiu. W formie elektronicznej na stroniewww.mopr.bytom.p (MANO)

Chorzów. Rodzina 500 PLUS, 500 zł na dziecko, gdzie złożyć wniosek
Około 8 tysięcy dzieci z Chorzowa, wg .szacunków urzędników, skorzysta z programu „Rodzina 500 Plus”.

Wnioski o świadczenie będzie można składać od 1 kwietnia w 6 punktach na terenie miasta: w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Kruszcowej 22, w Centrum Inicjatyw Społecznych przy ul. 3-go Maja 18, w Centrum Pracy Socjalnej przy ul. Kasprowicza 2, w Centrum Aktywizacji Społecznej przy ul. Powstańców 70/3, w Miejskim Domu Kultury ,,Batory” przy ul. Stefana Batorego 6 i w Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Klub ,,Pokolenie” przy ul. Młodzieżowej 29. (MAO)

Cieszyn. Rodzina 500 PLUS, 500 zł na dziecko, gdzie złożyć wniosek
W Cieszynie szacują, że ze świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500 Plus” będzie korzystało od 3,5 do 4 tysięcy osób. Wnioski będzie można składać wyłącznie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Siedziba główna MOPS znajduje się przy ul. Skrajnej 5 (tel. 33 479 49 00, fax 33 479 49 11 e-mail: poczta@mops.cieszyn.pl).

Biura w cieszyńskim MOPS zostało dostosowane do przyjmowania stron.

W związku z uruchomieniem rządowego programu zwiększona zostanie liczba pracowników o dwie osoby. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się 1 kwietnia.
[*]Program Rodzina 500+ także dla rolników. Sprawdź na jakich zasadach(JAK)
Czeladź. Rodzina 500 PLUS, 500 zł na dziecko, gdzie złożyć wniosek
W Czeladzi wniosek o przyjmowanie świadczeń wychowawczych w ramach rządowego „Programu 500 Plus” można pobierać w Urzędzie Miasta oaz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Wnioski można składać już od 1 kwietnia.

Program „Rodzina 500 plus” ruszy w całej Polsce już w kwietniu. Czeladź dobrze przygotowuje się do jego obsługi. I tak na przykład już od 14 marca wnioski o świadczenie wychowawcze w wersji papierowej można pobierać w czeladzkim Urzędzie Miasta, na parterze, w Punkcie Informacyjnym, a także w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi przy ulicy 17 Lipca 27.

Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia w budynku Urzędu Miasta w Czeladzi lub elektronicznie przez internet. (KK)
Załączone pliki:

Częstochowa. Rodzina 500 PLUS, 500 zł na dziecko, gdzie złożyć wniosek
W Częstochowie program ma realizować Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Spośród jego pracowników został wyznaczony miejski koordynator programu Dariusz Wojtaszak. W przygotowania do realizacji programu jest zaangażowanych pięć osób, które wcześniej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zajmowały się świadczeniami rodzinnymi i obsługą klienta. Do tej grupy dołączy 25 nowo przyjętych urzędników.

W nioski będą przyjmować Biuro Usług Społecznych, przy ul. Nowowiejskiego 26 oraz w al. Niepodległości 20/22. Przy ul. POW 2 także będą przyjmowane wnioski, ale wyłącznie dotyczące dzieci, nad którymi jest sprawowana tzw. piecza zastępcza, czyli wychowywane w rodzinach zastępczych i przez opiekunów prawnych.
[*]Program Rodzina 500+ także dla rolników. Sprawdź na jakich zasadach(JS)

Dąbrowa Górnicza. Rodzina 500 PLUS, 500 zł na dziecko, gdzie złożyć wniosek
W Dąbrowie Górniczej wnioski będzie można składać w czterech miejscach. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Piłsudskiego 2. Zespół Pomocy Środowiskowej, Dąbrowa Górnicza - Strzemieszyce, ulica Obrońców Pokoju 7. Zespół Pomocy Środowiskowej, Dąbrowa Górnicza Ząbkowice, ul. Chemiczna 2, ulica Sibińskiego 1.

Dodatkowo będą także uruchomione punkty przyjmowania wniosków dla mieszkańców trzech dzielnic: Łosień, Łęka i Okradzionów. Punkty te będą zlokalizowane w placówkach oświatowych. (PAS)

Gliwice. Rodzina 500 PLUS, 500 zł na dziecko, gdzie złożyć wniosek
Program obejmie około 16 ,8 tys. dzieci w 11 tys. rodzin. Wnioski będzie można składać m.in. w: Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9, Filii nr 1 Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Reymonta 18,, Filii nr 2 Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Fiołkowa 26, Filii nr 3 Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Bojkowska 20.

Będą też je przyjmować niektóre jednostki oświatowe. Ubiegający się o świadczenie uzależnione od sytuacji dochodowej rodziny, powinni zgłosić się do siedziby głównej lub filii OPS.

Wszystkie wnioski przyjmowane będą od 1 kwietnia. Czas pracy OPS będzie wydłużony w poniedziałki i środy do godziny 18 oraz co drugą sobotę w miarę potrzeb. (MAKI)

Jastrzębie-Zdrój. Rodzina 500 PLUS, 500 zł na dziecko, gdzie złożyć wniosek
W Jastrzębiu wnioski będzie można składać w 3 miejscach. Urząd Miasta, al. Piłsudskiego 60, sala obsługi interesanta, Hala widowiskowo-sportowa, al. Jana Pawła II, Urząd Miasta, ul. ZIelona 20A, Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych.

Wnioski można pobrać w wersji elektronicznej lub papierowej. W przypadku pierwszym należy wejść na stronę bip.jastrzebie.pl w zakładkę: jak załatwić sprawę w UM- Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych. W przypadku wersji papierowej (od 1 kwietnia) musimy udać się do jednego z trzech wymienionych wyżej miejsc. (WOJSA)
Jaworzno. Rodzina 500 PLUS, 500 zł na dziecko, gdzie złożyć wniosek
W Jaworznie punktów będzie pięć. To tam można od 1 kwietnia składać wnioski o przyznanie świadczenia: Urząd Miejski - Budynek D, Plac Górników 5 (Centrum), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Północna 9 b (Podwale), Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Jagiellońska 9 (Szczakowa), Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. , ul. Grunwaldzka 235 (Podłęże), Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Łukasiewicza 7 (Osiedle Stałe).

Punkty przyjmowania wniosków mają być czynne w godzinach: poniedziałek - 9.00-18.00, wtorek-piątek - 9.00-16.00 i sobota – 9.00-14.00. (ZIELA)
Załączone pliki:

Katowice. Rodzina 500 PLUS, 500 zł na dziecko, gdzie złożyć wniosek
Według szacunków magistratu w Katowicach z programu „Rodzina 500 Plus” skorzysta 19 570 dzieci z 16 763 rodzin.
Wnioski będzie można pobrać, a przy okazji złożyć, we wszystkich terenowych punktach MOPS, czyli przy ul. Andrzeja 10, Warszawskiej 42, Oblatów 24, Gliwickiej 96, Dębowej 16c, Czecha 2, Świdnickiej 35, Łętowskiego 6a, Krakowskiej 138 i Jagiellońskiej 17, a także w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Kotlarza 10b. W punktach MOPS wnioski będą przyjmowane w kwietniu od poniedziałku do piątku od godz. 7. do 17., a w CAL od 15.30 do 18.

Wnioski będzie można złożyć także w urzędomatach w Silesia City Center, w CH 3 Stawy, CH Dąbrówka, Auchan oraz w Urzędzie Miasta przy ulicy Francuskiej. Można je także wysłać pocztą z dopiskiem „Wniosek 500 Plus” pod adres MOPS w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17.

Wniosek i załączniki do wniosku wysyłamy również drogą elektroniczną (pobierzemy je ze strony katowice.eu albo mops.katowice.pl) za pomocą bankowości elektronicznej, platformy usług elektronicznych ZUS, systemu teleinformatycznego emp@tia. Wnioski będzie można#pobrać także: w Biurze Obsługi Mieszkańców (ul. Rynek 1), w Biurze Praw Jazdy (ul. Francuska 70), a także we wszystkich miejskich domach kultury oraz w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej na osiedlu Tysiąclecia. (LOTA)

Kłobuck. Rodzina 500 PLUS, 500 zł na dziecko, gdzie złożyć wniosek
W Kłobucku realizacją programu „Rodzina 500 Plus” zajmie się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wnioski o środki z programu będzie można składać od 1 kwietnia w budynku GOPS-u przy ulicy Zamkowej 12 w Kłobucku. Według szacunków programem w gminie Kłobuck zostanie objętych około 1800 dzieci. GOPS nie planuje znacznego zwiększenia zatrudnienia. Do obsługi wnioskodawców zostaną oddelegowani pracownicy GOPS-u, szkoleni są także stażyści. Możliwe, że ruszy nabór na jedno dodatkowe stanowisko.
[*]Program Rodzina 500+ także dla rolników. Sprawdź na jakich zasadach(PC)
Lubliniec. Rodzina 500 PLUS, 500 zł na dziecko, gdzie złożyć wniosek
W Lublińcu program „Rodzina 500 Plus” realizuje Miejski Ośrodek Społeczny w Lublińcu.

Od 1 kwietnia wnioski przyjmować będzie Dział Świadczeń Rodzinnych (MOPS, ul. ul. Oświęcimska 30, 42-700 Lubliniec). Według szacunków, programem zostanie objętych ok. 2 tys. dzieci z terenu gminy Lubliniec. MOPS nie planuje drastycznie zwiększać zatrudnienia.

Do grona pracowników dołączy osoba, którą MOPS zatrudni po stażu na czas określony oraz dwóch stażystów i osoba w ramach prac interwencyjnych. Na start będą 3 stanowiska do obsługi. W razie potrzeby, powstanie dodatkowe. (AKC)
Załączone pliki:

Mikołów. Rodzina 500 PLUS, 500 zł na dziecko, gdzie złożyć wniosek
W Mikołowie wnioski będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Kolejowej 2. MOPS informuje, że od 25 marca w ośrodku będą dostępne wzory odpowiedniego wniosku. Łaziska Górne: Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Energetyków 5, pokój nr 10. Orzesze - w przeciwieństwie do reszty gmin powiatu - świadczenia będzie realizował Urząd Miasta. Ornontowice - program rządowy od 1 kwietnia będzie prowadził Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Żabik 9. W Wyrach - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Dąbrowszczaków 107. (NAU)

Mysłowice. Rodzina 500 PLUS, 500 zł na dziecko, gdzie złożyć wniosek
W Mysłowicach wnioski już można pobierać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na stronie internetowej tej placówki. Ponadto wnioski będą przyjmowane m.in. w MOPS przy ul. Powstańców 9 w godz. od 7.30 do 18, MOPS w Mysłowicach, ul. Gwarków 24, w godz. od 8 do 16- 2 stanowiska, dział świadczeń rodzinnych, ul. Powstańców 9 w godz. od 8 do 16, Brzęczkowice, Zespół Szkół Specjalnych, ul. Bernarda Wały 4, w godz. od 8 do 16, punkt terenowy MOPS, ul. Brzezińska 21, w godz. od 8 do 16, punkt MOPS, ul. Kosztowska 55, w godz. od 8 do 16, Wesoła, Gimnazjum nr 5 , ul. Księdza Jana Dzierżonia 26 w godz. od 8 do 16. (OK)

Myszków. Rodzina 500 PLUS, 500 zł na dziecko, gdzie złożyć wniosek
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie w Myszkowie zajmował się realizacją programu „Rodzina 500 Plus”.

Od 15 marca w budynku MOPS-u przy ulicy Pułaskiego 7, a także ze strony internetowej www.mops.miastomyszkow.pl będzie można pobierać wnioski o udzielenie rządowego dofinansowania, a od 1 kwietnia MOPS rozpocznie przyjmowanie wypełnionych wniosków. Pracownicy MOPS-u w tym tygodniu przejdą stosowne szkolenia, na parterze budynku wydzielony zostanie specjalny pokój . Wprowadzony zostanie także dwuzmianowy system pracy.
[*]Program Rodzina 500+ także dla rolników. Sprawdź na jakich zasadach(AH)
Piekary Śląskie. Rodzina 500 PLUS, 500 zł na dziecko, gdzie złożyć wniosek
W Piekarach wnioski można już pobierać w określonych punktach. Składanie wniosków rozpocznie się 1 kwietnia, kiedy to program „Rodzina 500 Plus” wejdzie w życie.

Wnioski pobieramy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul. Nankera 103, w Urzędzie Miasta przy ul. Bytomskiej 84 oraz w punktach terenowych pracowników socjalnych MOPR-u w godz. pracy tych instytucji. Będzie można je składać od 1 kwietnia w siedzibie MOPR przy ul. Nankera 103, w Powiatowym Urzędzie Pracy przy ul. Popiełuszki 14 oraz w Klubie Integracji Społecznej przy ul. Wyszyńskiego 31. W poniedziałki i czwartki między 8., a 18., w pozostałe dni między 8., a 15. (IM)
Załączone pliki:

Pszczyna. Rodzina 500 PLUS, 500 zł na dziecko, gdzie złożyć wniosek
Realizacją programu „Rodzina 500 Plus” w Pszczynie zajmie się Ośrodek Pomocy Społecznej. Wniosek o świadczenie rodzinne będzie można złożyć nie tylko w siedzibie pszczyńskiego OPS-u (ul. Kilińskiego 5a). W sołectwach zostaną uruchomione punkty, w których dyżurować będą pracownicy ośrodka. Aby umożliwić wszystkim mieszkańcom dostarczenie wniosków, od kwietnia do 13 maja OPS wydłuży godziny urzędowania. Czynny będzie do 17, a nie do 15, tak jak teraz. Dyżurował będzie także we wszystkie soboty kwietnie i dwie soboty maja 7 i 14, w godzinach od 9 do 14.
(KAG)

Racibórz. Rodzina 500 PLUS, 500 zł na dziecko, gdzie złożyć wniosek
W Raciborzu wnioski można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej. - Zapraszamy na 1 piętro, do pokoju nr 3 w naszej siedzibie przy ulicy Marii Curie Skłodowskiej 5/1b - informuje Barbara Śmiełowska, kierownik działu świadczeń socjalnych w OPS. Drugim miejscem składania wniosków będzie dawny budynek krwiodawstwa przy ulicy Sienkiewicza 3 na parterze. Dla miasta Racibórz rząd przeznaczył środki dla około 3800 dzieci. Ze środków, które spłyną z Katowic, opłacone będą również cztery osoby zatrudnione do obsługi wniosków. Są już od 21 marca, by zapoznać się z procedurami i od 1 kwietnia sprawnie obsługiwać mieszkańców.
[*]Program Rodzina 500+ także dla rolników. Sprawdź na jakich zasadach(JACK)

Ruda Śląska. Rodzina 500 PLUS, 500 zł na dziecko, gdzie złożyć wniosek
W MOPS (ul. Markowej 20,) wnioski mogą złożyć osoby, które ubiegają się o pieniądze na pierwsze lub jedyne dziecko.

W ośmiu Sekcjach Pracowników Socjalnych wnioski mogą składać osoby, które ubiegają się o świadczenia na drugie i kolejne dziecko: Nowy Bytom, Chebzie (ul. Markowej 22), Godula, Orzegów (ul. Przedszkolna 6), Ruda (ul. Wolności 14), Kochłowice (ul. Tunkla 1), Bykowina (ul. Kowalskiego 1a), Halemba (ul. Solidarności 7), Bielszowice (ul. Bielszowicka 114b), Wirek (ul. Jankowskiego 8).

W Urzędzie Miasta (Biuro Obsługi Mieszkańców) przyjmowane są wnioski na drugie i kolejne dziecko. (MN)

Rybnik. Rodzina 500 PLUS, 500 zł na dziecko, gdzie złożyć wniosek
W Rybniku wnioski będzie można pobrać i złożyć w siedmiu punktach na terenie całego miasta.

Dokumenty można będzie składać od 1 kwietnia w Domu Kultury w Rybniku- Chwałowicach (ul. 1 Maja 91B), Domu Kultury w Niedobczycach (ul. Barbary 23), Domu Kultury w Boguszowicach (Plac Pokoju 1), Industrialnym Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu (ul. Mościckiego 15), a także w Klubie Kultury Harcówka w Rybniku Ligocie-Ligockiej Kuźni (ul. Zakątek 19). Z kolei w centrum miasta wnioski będą przyjmowane w Bibliotece Miejskiej (ul. Szafranków 7), a na największym osiedlu w mieście - na Nowinach - w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej (ul. św. Józefa 30).

Jednocześnie miasto przygotowuje osobne biuro do obsługi programu w budynku przy ulicy Kościuszki. Koszt remontu pomieszczeń pod adresem Kościuszki 61/5 to ok. 250 tysięcy zł. Około 146 tys. zł potrzeba na wyposażenie lokalu. Koszty osobowe: do obsługi bieżącej zatrudnionych zostało na początek od 1 marca 11 stażystów z Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku. Stażyści pracują przez miesiąc przed wdrożeniem programu po to, by się przeszkolić i zapoznać ze sposobem przyjmowania wniosków dotyczących świadczeń o podobnym charakterze, jak program 500 Plus. W Rybniku jest 23 tysiące osób do 18. roku życia, szacuje się, że złożonych zostanie około 15 tysięcy wniosków. Kwota wypłat w perspektywie rocznej (12 miesięcy) to 100 - 120 mln zł. Dwa procent z tych środków pójdzie na obsługę programu i ta suma wystarczy na zatrudnienie osób oraz na remont lokalu. (KUB)
Sosnowiec. Rodzina 500 PLUS, 500 zł na dziecko, gdzie złożyć wniosek
W Sosnowcu wnioski o wypłatę świadczenia z Programu 500 Plus będzie można złożyć w głównej siedzibie MOPS-u (ul. 3 Maja 33). Punkt obsługi MOPS ds. 500 Plus znajdzie się na ul. Mościckiego 14. Wnioski będzie można też złożyć w punktach terenowych MOPS-u (ul. Kisielewskiego 4, ul. Warszawska 6a, ul. Naftowa 35, ul. Rzeźnicza 12, ul. Hallera 5, ul. Hubala-Dobrzańskiego 99). W wyznaczone dni będzie to można zrobić również w punktach kancelaryjnych Urzędu Miejskiego (ul. Wojska Polskiego 25/27, ul. Skwerowa 21, ul. Starzyńskiego 50, ul. Spadochroniarzy 6). Będzie też działał mobilny zespół zbierający wnioski w szkołach. (TOS)
Załączone pliki:

Siemianowice Śląskie. Rodzina 500 PLUS, 500 zł na dziecko, gdzie złożyć wniosek
Wnioski o wypłatę świadczenia wychowawczego „Rodzina 500 Plus” w Siemianowicach Śląskich można składać od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2016 r. Jeśli rodzice złożą wniosek w ciągu pierwszych trzech miesięcy, dostaną wyrównanie wstecz.

Wnioski przyjmowane będą w punktach terenowych: w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, ul. Pszczelnicza 10, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Szkolna 1, w „Imperium Słońca” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski, ul. Zgrzebnioka 65, Domu Kultury „Chemik”, ul. Niepodległości 51, Zespole Szkół Sportowych - Gimnazjum nr 1, ul. Mikołaja 3, Zespole Szkół nr 1, ul. Szymanowskiego 11 oraz w Urzędzie Miasta, w gmachu przy ul. Michałkowickiej 105 oraz przy ul. Jana Pawła II 10. (MMM)

Świętochłowice. Rodzina 500 PLUS, 500 zł na dziecko, gdzie złożyć wniosek
Wnioski od osób korzystających ze świadczeń rodzinnych oraz ubiegający się o świadczenie na pierwsze dziecko będą przyjmowane w dwóch miejscach: w Dziale Świadczeń Rodzinnych przy ul. Bytomskiej 8 w pokojach nr 102, 110,112,,115 i 116 oraz w Dyrekcji Ośrodka Pomocy społecznej przy ul. Katowickiej 35 w pok. 101b.

Rodzice ubiegający się o świadczenia na drugie i kolejne dziecko, będą mogli złożyć wnioski w Sekretariacie OPS w pok.201 oraz w Punktach Terenowych Pracowników Socjalnych (w Lipinach na ul. Wallisa 4, a w Chropaczowie na ul. Karpackiej 3). (WEG)

Tarnowskie Góry. Rodzina 500 PLUS, 500 zł na dziecko, gdzie złożyć wniosek
Szacuje się, że programem „Rodzina 500 Plus” zostanie objętych 3,2 tys. rodzin, a pomoc trafi do około 7 tysięcy dzieci.

Wnioski będzie można składać w dwóch miejscach. Pierwszym jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Piastowskiej (w godz. 10-17 poniedziałek i środa, oraz godz. 8-15 wtorek, czwartek i piątek) - dotyczy osób, które ubiegają się o pomoc na drugie i kolejne dziecko oraz na pierwsze i jedyne dziecko (po spełnieniu kryterium dochodowego). Drugim miejscem jest Urzędu Miejskiego na Rynku - dotyczy tylko osób, ubiegających się o świadczenie na drugie i kolejne dziecko. Czynne w poniedziałki od godz. 9 do 17 oraz od wtorku do piątku w godz. 7-15.
[*]Program Rodzina 500+ także dla rolników. Sprawdź na jakich zasadach(TK)

Tychy. Rodzina 500 PLUS, 500 zł na dziecko, gdzie złożyć wniosek
Specjalny punkt, do którego mają trafiać wszystkie wnioski na świadczenia 500 Plus, utworzony został w Balbina Centrum przy ul. Barona 30. Wnioski składa się w Dziale Świadczeń Rodzinnych, który podlega Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tychach. Ale równie dobrze można to zrobić na parterze tego budynku. Wnioski można też wysyłać tradycyjną pocztą lub przez internet. W przygotowaniu jest specjalna strona internetowa, dzięki której będzie można pobrać i złożyć wniosek. W Tychach programem zostanie objętych ok. 11 - 12 tysięcy dzieci z 8 tysięcy tyskich rodzin. (jol)
Wodzisław Śląski. Rodzina 500 PLUS, 500 zł na dziecko, gdzie złożyć wniosek
W Wodzisławiu Śląskim wnioski będzie można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Daszyńskiego 3).

Placówka czynna jest od poniedziałku do środy od 7.15 do 15.15, w czwartki od 7.15 do 17.15 i w piątki od 7.15 do 13.15. Wszystkie sprawy związane ze świadczeniem będzie można załatwić na parterze budynku, który jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Mieszkańcy będą mogli złożyć wniosek w formie tradycyjnej - papierowej, ale też za pomocą komputera, który zostanie udostępniony. Pomagać mieszkańcom będą również specjalnie oddelegowani pracownicy MOPS. (AREK)
Załączone pliki:

Zabrze. Rodzina 500 PLUS, 500 zł na dziecko, gdzie złożyć wniosek
W Zabrzu rządowy projekt ma objąć ok. 15 tysięcy dzieci. Oznacza to, że miesięcznie zabrzańskie rodziny będą otrzymywać 7,5 mln zł.

Dokumenty można składać od 1 kwietnia w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (ul. 3 Maja 16), w Dziale Świadczeń Rodzinnych, w godzinach: poniedziałek 8-17, wtorek i środa 11-15.30, czwartek 11-17, piątek 11-14, a także w Dzielnicowych Punktach Pomocy Społecznej, Punktach Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Centrum Handlowym M1, Urzędzie Miejskim oraz szkołach podstawowych i publicznych przedszkolach.

Wnioski pobrać można w siedzibie MOPR oraz w internecie. Docelowo wypłatą tych oraz wszystkich innych świadczeń socjalnych w mieście ma zająć się nowa jednostka, która powinna powstać jeszcze w tym roku. (BP)

Zawiercie. Rodzina 500 PLUS, 500 zł na dziecko, gdzie złożyć wniosek
W Zawierciu wnioski można będzie pobrać w czterech Punktach Pracy Socjalnej.

Znajdują się one przy ul. Piłsudskiego 95, Pasternej 6, Powstańców Śląskich 8 oraz Filaretów 1. Wnioski będzie można składać jedynie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, który koordynuje pracę związaną z programem „Rodzina 500 Plus”. Wnioski można będzie składać od 1 kwietnia w głównej siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (ulica Piłsudskiego 47) oraz dodatkowym punkcie obsługi osób (ulica Szymańskiego 19)
[*]Program Rodzina 500+ także dla rolników. Sprawdź na jakich zasadach(PM)

Żory. Rodzina 500 PLUS, 500 zł na dziecko, gdzie złożyć wniosek
W Żorach wnioski o świadczenie wychowawcze z „Programu 500 Plus” będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach, który znajduje się w siedzibie Urzędu Miasta Żory, przy ul. Rynek 9, pok. 102.

Wnioski będzie można przesłać też za pośrednictwem poczty i przez Internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu: empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej. Więcej informacji na temat świadczenia i „Programu 500 Plus” można uzyskać bezpośrednio w Dziale Świadczeń Rodzinnych lub telefonicznie pod nr: 32 43 48 183. (KAKA)

Żywiec. Rodzina 500 PLUS, 500 zł na dziecko, gdzie złożyć wniosek
W mieście nad Sołą i Koszarawą wnioski będzie można składać w jednym miejscu,, czyli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Dokumenty będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, który mieści się przy ul. Zamkowej 10, tel. 33 475 70 00, e-mail: mopszywiec@wp.pl. Placówka otwarta jest od godz. 7.00 do godz. 15.00 w poniedziałek, środę, czwartek, piątek oraz od godz. 8.00 do godz. 16.00 we wtorek. Żywiecki magistrat szacuje, że programem zostanie objętych od 3,5 do 4 tys. osób. W związku z obsługą programu nie planuje się zatrudnienia dodatkowych osób. (JM)

Rossmann będzie miał silną konkurencję

Wideo

Komentarze 10

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

L
Lidia

Gdy pszyznadzom 500zł na dziecko to co z rodziny zabiorom

M
Mała Mi

Tak , powinieneś Otrzymac ;-)

g
gość

Jestem rodziną zastępczą dla małoletniego brata. Czy na niego też przysługuje 500plus? Proszę o pomoc

r
rozsadek

Kopia lub zaświadczenie złożenia wniosku podbite przez urzędnika tak jak jest to w US
i wiatru nie musisz szukać w lesie bo jest wszędzie.

O
ORI

Można wysłać pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, lub listem poleconym. I ma się dowód na wysłanie dokumentów :) .

A
Agnieszka

Ministerstwo uruchomiło stronę do składania wniosków --> rodzina500plus.gmina.pl
Ja już złożyłam , bo można tam złożyć wniosek bez wychodzenia z domu.

A
Agnieszka

Ministerstwo uruchomiło stronę do składania wniosków - www.rodzina500plus.net.pl
Ja już złożyłam , bo można tam złożyć wniosek bez wychodzenia z domu.

A
Agnieszka

Ministerstwo uruchomiło stronę do składania wniosków - rodzina500plus.info.pl
Ja już złożyłam , bo można tam złożyć wniosek bez wychodzenia z domu.

A
Agnes

PiS robi bokami ... Już teraz widzą, że nie nie wyrobią z kasą, to wpadli na genialny pomysł, jak sobie ulżyć i zamiast żywej gotówki wykręcić się obligacjami. Przecież to miała być kasa na aktualne potrzeby dziecka - jedzenie, ubranie, zdrowie, naukę, zabawę i wypoczynek. Na szeroko pojęty rozwój ( dodatkowe zajęcia, realizacja zainteresowań i rozwój dziecka ). NA POTRZEBY DZIECI teraz, a nie za 15 lat, kiedy zdążą już dorosnąć. Jeśli rodzicom dobrze się powodzi, to mogą wykorzystać 500 na bieżące potrzeby życiowe dziecka, a SWOJE zaoszczędzone pieniądze wykorzystać w/g swojego pomysłu.

e
emeryt

czy składając wniosek ,wnioskodawca otrzyma pokwitowanie ,jeżeli nie to potem się okaże że40% wniosków zagineło, i szukaj obywatelu wiatru w lesie

Dodaj ogłoszenie