MKTG SR - pasek na kartach artykułów

W Śląskiem powstaną nowe ekspresówki i obwodnice - GDDKiA podała szczegóły. To m.in. 65 km S11 do Piekar Śląskich i nowa S1

Piotr Sobierajski
Piotr Sobierajski
W Śląskiem powstaje obecnie wiele nowych dróg ekspresowych i nowych odcinków dróg krajowych. To budowa drogi S1 (dawniej S69) Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń, odcinek Przybędza - Milówka (obejście Węgierskiej Górki)Zobacz kolejne zdjęcia/plansze. Przesuwaj zdjęcia w prawo naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE
W Śląskiem powstaje obecnie wiele nowych dróg ekspresowych i nowych odcinków dróg krajowych. To budowa drogi S1 (dawniej S69) Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń, odcinek Przybędza - Milówka (obejście Węgierskiej Górki)Zobacz kolejne zdjęcia/plansze. Przesuwaj zdjęcia w prawo naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE GDDKiA
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pracuje aktualnie nad inwestycjami, z których kierowcy skorzystają za kilka lat. Na etapie przygotowania w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych i Programu budowy 100 obwodnic znajdują się zadania o łącznej długości blisko 3300 kilometrów. Wiele z nich powstanie w województwie śląskim. Oto, jakie drogi są w trakcie budowy, a na które będziemy musieli jeszcze poczekać kilka lat.

W Śląskiem powstaną nowe ekspresówki i obwodnice. GDDKiA podała szczegóły

Obecnie na etapie przygotowania są 84 zadania o łącznej długości 2612,7 km z Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych (RPBDK) oraz 72 obwodnice z Programu budowy 100 obwodnic (PB100) o łącznej długości ok. 670 km. Oprócz zadań dotyczących budowy nowych dróg GDDKiA przygotowuje również setki, a nawet tysiące mniejszych zadań. Etap przygotowania dotyczy również rozbudowy dróg, modernizacji i podniesienia nośności nawierzchni do 11,5 t/oś.

W przygotowaniu są również zadania, które będą realizowane w ramach Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024. Budowa chodników, sygnalizacji świetlnych, nowych przejść dla pieszych czy doświetlenie tych istniejących - te wszystkie inwestycje również potrzebują prac przygotowawczych i decyzji administracyjnych.

Inwestycje GDDKiA i nowe drogi w Śląskiem. Oto, co się zmieni

Na terenie województwa śląskiego powstaną nowe odcinki dróg ekspresowych i obwodnice miejscowości. Wśród przygotowywanych inwestycji są m.in. około 65-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S11 (od granicy z woj. opolskim do węzła Piekary Śląskie na skrzyżowaniu z autostradą A1), naprawa autostrady A1 na odcinku Pyrzowice – Piekary Śląskie oraz dostosowanie całego przebiegu istniejącej S1 do parametrów drogi ekspresowej.

- Przygotowujemy także inwestycje z rządowego Programu budowy 100 obwodnic (PB100) oraz zadania na drodze krajowej nr 91, stanowiącej alternatywę dla autostrady A1. Finiszujemy z przygotowaniami do budowy drugiego odcinka obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu DK78 - informuje katowicki oddział GDDKiA.

S11 granica woj. opolskiego i śląskiego – autostrada A1

Ten ok. 65-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej jest na etapie przygotowywania przetargów na wykonanie elementów Koncepcji programowej wraz z rozpoznaniem podłoża gruntowego oraz uzyskiwania finansowania.

Na tym etapie dokumentacja projektowa zostanie podzielona na trzy odcinki:

  • od granicy województwa opolskiego/śląskiego do granicy powiatu tarnogórskiego/lublinieckiego;
  • od granicy powiatu tarnogórskiego/lublinieckiego do węzła Radzionków;
  • od węzła Radzionków do węzła Piekary Śląskie.

Równolegle do przetargów procedowane są wnioski o środowiskowych uwarunkowaniach, które złożyliśmy w ubiegłym roku.

Naprawa autostrady A1

W grudniu ubiegłego roku GDDKiA odebrała dokumentację projektową w zakresie ekspertyzy technicznej infrastruktury drogowej i obiektów inżynierskich oraz programów naprawczych. W marcu br. przyszedł czas na kolejny etap umowy - do opracowania dokumentacji projektowej w podziale na branżę: drogową, mostową i inne (w zależności od potrzeb) wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych.

Termin wykonania dokumentacji przypada na lipiec br. Technologia naprawy autostrady A1 zakłada wymianę istniejącej konstrukcji nawierzchni w całości oraz uszczelnienie korpusu drogowego, aby ograniczyć możliwość dopływu wody do warstw nasypowych i wykopowych. Głębokość ingerencji w istniejące nasypy ogranicza się maksymalnie do 2 metrów, co umożliwi wykonanie prac naprawczych po przekierowaniu ruchu na drugą jezdnię z wykorzystaniem istniejących i nowych przewiązek.

Wykonana zostanie warstwa wzmacniająca. W wykopie założono zastosowanie geomateraca grubości 60 cm, w nasypie warstwę poślizgową grubości 30 cm, na której zostanie ułożona geomembrana odcinająca napływ wody, a następnie geomaterac grubości 30 cm. Na takiej warstwie wzmacniającej zostanie wykonana nowa konstrukcja nawierzchni.

Jak informuje GDDKiA naprawa będzie obejmowała również wykonanie robót towarzyszących polegających na odtworzeniu lub odbudowie: odwodnienia wgłębnego, krawężników, korytek, wpustów, odtworzenie oznakowania oraz elementów BRD. Roboty mostowe obejmą remont sześciu obiektów inżynierskich oraz dziewięciu przepustów. Program naprawczy dla obiektów przewiduje możliwość realizacji remontów niezależnie od działań zawiązanych z częścią drogową. Planuje się również naprawę/odtworzenie budynków toalet i terenów przyległych na MOP-ach Dobieszowice.

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla naprawy autostrady A1 ukaże ostateczny zakres prac oraz podział na odcinki realizacyjne (etapy remontu). Etapowanie prac uwzględniało będzie: możliwości finansowe, techniczne, logistyczne, wprowadzenia zmian organizacji ruchu oraz inne. Termin remontu A1 uzależniony jest od zakończenia prac projektowych oraz od zapewnienia środków finansowych na realizację robót. Ostateczne koszty zadania będą znane po zakończeniu prac projektowych.

Droga ekspresowa S1 będzie w Śląskiem znacznie dłuższa

Rozbudowa S1 w Dąbrowie Górniczej (odcinek od km 530+480 do km 533+200)

Umowę na przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej rozbudowy tej drogi o długości 2,7 km podpisaliśmy 25 października 2019 r. Dokumentacja obejmuje wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z materiałami do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Inwestycja planowana jest do realizacji w systemie tradycyjnym w latach 2026-2028. Termin może ulec zmianie z uwagi na trwające analizy doboru docelowego przekroju jezdni. W czerwcu ma być gotowe prawie 7 km nowej S1 na odcinku od Podwarpie - Dąbrowa Górnicza. Do końca tego roku prace potrwają natomiast jeszcze na węźle Pogoria.

Rozbudowa S1 Sosnowiec – Mysłowice

Umowę na przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej rozbudowy tej drogi GDDKiA podpisała 7 lutego 2022 r. Obejmuje ona wykonanie dokumentacji dla odcinka pomiędzy Sosnowcem a Mysłowicami o długości 4,8 km, z wyłączeniem ponad kilometrowego odcinka projektowanego w ramach odrębnego opracowania przez gminę Sosnowiec. Dokumentacja obejmuje wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z materiami do wniosku o wydanie decyzji ZRID.

- Przewidujemy, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji (DŚU) nastąpi w trzecim kwartale br. Inwestycja planowana jest do realizacji w systemie tradycyjnym w latach 2026-2028. Powyższy termin może ulec zmianie z uwagi na trwające analizy doboru docelowego przekroju jezdni - przekazuje GDDKiA.

Rozbudowa S1 w Sosnowcu pomiędzy ul. Inwestycyjną a węzłem Sosnowiec Jęzor

Umowę na przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej rozbudowy drogi o długości 2,7 km GDDKiA podpisała 1 czerwca 2022 r. Dokumentacja obejmuje wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z materiałami do wniosku o uzyskanie decyzji ZRID. Inwestycja planowana jest do realizacji w systemie tradycyjnym w latach 2027-2028. Powyższy termin może ulec zmianie z uwagi na trwające analizy doboru docelowego przekroju jezdni.

Rozbudowa S1 w Sosnowcu pomiędzy węzłem Sosnowiec Jęzor a węzłem Mysłowice Brzęczkowice

Umowę na przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej rozbudowy drogi o długości 2,7 km GDDKiA podpisała 1 czerwca 2022 r. Dokumentacja obejmuje wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z materiałami do wniosku o uzyskanie decyzji ZRID. Inwestycja planowana jest do realizacji w systemie tradycyjnym w latach 2027-2028. Powyższy termin może ulec zmianie z uwagi na trwające analizy doboru docelowego przekroju jezdni.

Rozbudowa S1 Mysłowice – Lędziny

Umowę na przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej rozbudowy drogi o długości 5,4 km GDDKiA podpisała 5 lipca 2019 r. DŚU otrzymała 13 lipca 2022 r. Dokumentacja obejmuje wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z materiami do wniosku o wydanie decyzji ZRID. Inwestycja planowana jest do realizacji w systemie tradycyjnym w latach 2026-2027. Powyższy termin może ulec zmianie z uwagi na trwające analizy doboru docelowego przekroju jezdni.

Program budowy 100 obwodnic w województwie śląskim także prezentuje się obiecująco. To będzie pięć inwestycji

W województwie śląskim, w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic, powstanie pięć inwestycji. Obwodnice Blachowni i Herb w ciągu drogi krajowej nr 46 oraz Nakła Śląskiego i Świerklańca w ciągu drogi krajowej nr 78 powstaną w systemie Projektuj i buduj. Pozostałe trzy - Kroczyc, Pradeł, Szczekocin i Goleniów w ciągu drogi krajowej nr 78 - w systemie tradycyjnym. Przyniesie to łącznie prawie 50 km nowych dróg krajowych.

Obwodnica Blachowni i Herb w ciągu drogi krajowej nr 46

12 maja 2021 r. GDDKiA podpisała umowę na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiałów do wniosku o wydanie DŚU wraz z uzyskaniem tej decyzji. Długość obwodnicy wyniesie niemal 11 km. GDDKiA zakończyła już spotkania informacyjne dotyczące przebiegu obwodnicy. Przewidujem, że złożenie wniosku o wydanie DŚU może nastąpić na przełomie drugiego i trzeciego kwartału tego roku. Zadanie przewidziano do realizacji w latach 2028-2030.

Obwodnica Nakła Śląskiego i Świerklańca w ciągu drogi krajowej nr 78

12 maja 2021 r. GDDKiA podpisała umowę na opracowanie STEŚ-R oraz materiałów do wniosku o wydanie DŚU wraz z uzyskaniem tej decyzji. Długość obwodnicy wyniesie niemal 12 km. Zadanie przewidziano do realizacji w latach 2029-2031.

Obwodnica Kroczyc i Pradeł w ciągu drogi krajowej nr 78

GDDKiA zakończyła opracowywanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla tych dwóch obwodnic. W marcu br. uzyskała ZRID dla obwodnicy Pradeł o długości ponad 2 km, natomiast dla ponad 9-kilometrowej obwodnicy Kroczyc – w kwietniu br.

- Dla tej trasy w listopadzie 2023 r. ogłosiliśmy przetarg na wyłonienie wykonawcy i w lutym br. otworzyliśmy nadesłane oferty. Obecnie trwa ich badanie przez komisję przetargową. Jeśli nie zajdą nieprzewidziane okoliczności, do podpisania umowy na realizację tej nowej jednojezdniowej drogi powinno dojść na przełomie drugiego i trzeciego kwartału. Z kolei dla obwodnicy Pradeł przetarg na jej budowę został właśnie ogłoszony.

Droga krajowa nr 78

Obwodnica Szczekocin i Goleniów w ciągu drogi krajowej nr 78

27 listopada 2020 r. GDDKiA podpisała umowę na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy, materiały do wniosku o decyzję ZRID) dla budowy obwodnicy Szczekocin i Goleniów w ciągu drogi krajowej nr 78. Długość obwodnicy wyniesie około 13 km. Realizację inwestycji zaplanowano w latach 2025-2027, po wcześniejszym zapewnieniu finansowania.

Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia (odcinek Kromołów - Żerkowice)

- Jesteśmy na końcowym etapie postępowanie przetargowego na wyłonienie wykonawcy tego 7,5-kilometrowego odcinka. Na początku maja br. wskazaliśmy najkorzystniejszą ofertę i przy braku odwołań oraz po otrzymaniu pozytywnej opinii prezesa Urzędu Zamówień Publicznych będziemy mogli na przełomie drugiego i trzeciego kwartału br. podpisać umowę. W styczniu br. uzyskaliśmy ZRID, a realizację zadania zaplanowaliśmy w formule tradycyjnej w latach 2024-2027 - informuje GDDKiA.

Droga krajowa nr 91

W realizacji mamy już niemal 20-kilometrowy odcinek DK91. Roboty budowlane trwają na odcinkach Markowice – Brudzowice, Częstochowa – Nowa Wieś, Siedlec Duży – Koziegłowy oraz Zawada – Siedlec Duży. Wartość tych inwestycji to ponad 364 mln zł. Na dwóch odcinkach (Koziegłowy – Markowice oraz Siewierz – Podwarpie) trwa uzyskiwanie finansowania. Tam prace projektowe już się zakończyły.

- Z kolei dla odcinka Brudzowice – Siewierz przygotowujemy dokumentację projektową. Przewidujemy, że złożenie wniosku o ZRID nastąpi w czwartym kw. br. Realizację zadania zaplanowaliśmy w formule tradycyjnej w latach 2026-2027, po wcześniejszym zapewnieniu finansowania. Całość przebudowy DK91 na odcinku od Częstochowy do Podwarpia powinna się zakończyć w 2027 r. - przekazała GDDKiA.

Nie przeocz

Musisz to wiedzieć

od 7 lat
Wideo

Jak politycy typują wyniki polskiej reprezentacji?

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni